Diec. ełcka. Relacja z Rekolekcji w Płocku dla Zarządów DIAK.

W dniach 17-19 luty 2017 w Płocku odbyły się Rekolekcje,które poprowadził ks. prałat dr Józef Niżnik z Archidiecezji Przemyskiej. Wygłosił 7 konferencji na temat Akcji Katolickiej. Prelegent zwrócił uwagę, że najważniejsi hierarchowie Kościoła zauważyli, iż bardzo potrzebna jest jedność i współpraca między świeckimi a Kościołem. Na tej podstawie papież Piusa X w 1930 roku powołał do istnienia Akcję Katolicką, którą w 1993r reaktywował nasz papież Św. Jan Pawła II.

Ks. Niżnik przedstawił też zarys jaka obecnie powinna być Akcja Katolicka. Mówił, iż potrzebni są ludzie, którzy potrafią bronić moralności chrześcijańskiej, pogłębiają wiarę poprzez okazywanie życzliwości i miłości do drugiego człowieka, Szukają Jezusa i dążą do zbawienia siebie i swoich bliskich. Jednocześnie są to ludzie, którzy potrafią rozeznać swoje powołanie, albowiem należeć do Akcji Katolickiej to za mało, to nie wystarcza, to trzeba być Akcją. Gdy w dzisiejszym świecie nasila się walka z Kościołem czyli z ludźmi do niego należącymi, nie można stać z boku i przyglądać się jak władze laickie czynią tę walkę coraz bardziej zaciekłą, zaborczą, zbierającą ogromne żniwo.

Akcja Katolicka to Urząd ludzi świeckich powołany przez biskupa do pracy w Kościele.
To nasz papież nawoływał aby odbudować więź wspólnoty między kapłanami a świeckimi, aby ta więź była taką jednością jaką mieli pierwsi chrześcijanie. Aby we wszystkich spotkaniach zawsze uczestniczyli kapłani, aby świeccy odczuli,iż są potrzebni dla Kościoła, aby potrafili stać się Kościołem a nie tylko być w Kościele.

Uaktywnienie świeckich w Kościele, nie uformowanych duchowo, pozostawionych samych sobie, może doprowadzić do fanatyzmu, a nawet zajęcia miejsca przeznaczonych dla kapłanów.
Nowa Ewangelizacja potrzebuje ludzi świeckich, uformowanych duchowo,umiejących żyć w jedności z kapłanami, być po prostu narzędziem w ręku Boga, aby Pan Bóg w ich życiu był najważniejszy i na pierwszym miejscu. Pan Jezus nie zmusza, a tylko mówi ?Jeśli chcesz, ….?

Duchowość świecka powinna objawiać się w świecie gdzie żyje, czyli w pracy, w domu, podczas spotkań w różnych sytuacjach. Należy dawać świadectwo życia osobistego, rodzinnego dla innych, to Misja i życie dla Kościoła.

Akcja Katolicka powołana jest do dawania świadectwa i powinna być solą i światłem tego świata. To wspólnota wszystkich wspólnot, Będzie silna i piękna jeżeli świeccy potrafią żyć w jedności, szacunku, życzliwości z kapłanami odczuwając w ten sposób powołanie do pracy w winnicy Pana. Idźcie i głoście, to słowa których potrzebuje Kościół.

Na zakończenie rekolekcji w dniu 19 lutego 2017 r uroczystą Mszę św. celebrował Krajowy Asystent Akcji Katolickiej ks. bp Mirosław Milewski, Biskup Pomocniczy diecezji płockiej. W swojej homilii przekazał niezwykle cenne przesłanki jak pogłębiać swoją duchowość, tożsamość, jedność. Rekolekcje to pierwszy krok jak odkrywać Boży Plan, Boże zamiary. Nie zrażać się niepowodzeniami, udoskonalać się powoli według poniższych zasad :

– pisać protesty dając znak sprzeciwu
– manifestować swoją postawą
– zwracać się do mediów, bronić prawdy
– nie kupować laickiej prasy
– po chrześcijańsku wychowywać rodzinę
– być narzędziem w reku Boga
– głosować na ludzi prawych
– być Akcją a nie w Akcji.

Rekolekcje odbyły się w cudownym miejscu, u źródła Bożego Miłosierdzia, gdzie żyła, pracowała przez 2 lata i spotkała pana Jezusa osobiście święta siostra Faustyna. Dziękujemy panu Bogu za ten czas. To Dar, który umocnieni i pogłębi naszą wiarę. W dodatku można było z innymi osobami ubogacać się swoimi działaniami i doświadczeniami.

Teresa i Ryszard Górscy

patrz – galeria

Diec. ełcka. Relacja z Rekolekcji w Płocku dla Zarządów DIAK.038

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-03-02