Diec. ełcka. Relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszko w parafii pw. Ducha Świętego w Ełku.

Pierwsza niedziela maja, (06 maja) dla wiernych parafii Ducha Świętego w Ełku była swoistym świętem. Tego dnia w mury świątyni zostały uroczyście wprowadzone relikwie pierwszego stopnia bł. ks. Jerzego Popiełuszki, męczennika czasów komunistycznych. Parafianie do tej uroczystości przygotowywali poprzez 9. dniową nowennę do błogosławionego męczennika prowadzoną przez POAK.

Relikwie trafiły do  parafii dzięki staraniom Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, której bł. ks. Jerzy Popiełuszko jest patronem. ?Myśl o sprowadzeniu relikwii do parafii towarzyszyła nam praktycznie od momentu obrania bł. ks. Jerzego Popiełuszki jako patrona naszego POAK. Poprzedni asystent ks. Szymon Sobolewski rozpoczął starania sprowadzenia relikwii z Warszawy, jednak otrzymaliśmy odpowiedź odmowną ze względy na brak relikwii na Żoliborzu. Dopiero po rozmowie z bratem błogosławionego męczennika, panem Józefem Popiełuszko, dowiedzieliśmy się, że relikwie krwi posiada Kuria Metropolitarna w Białymstoku?- mówiła Renata Różańska, wiceprezes POAK.

Na prośbę proboszcza parafii ks. kan. Andrzeja Gajewskiego i asystenta kościelnego POAK ? ks. Emila Raczkowskiego Kuria Metropolitalna w Białymstoku przekazała parafii relikwie I stopnia (krew) bł. ks. Jerzego Popiełuszki. W okolicznościowym liście, kustosz relikwii ks. Andrzej Kakareko napisał: ?Niech modlitwa za wstawiennictwem Błogosławionego księdza Jerzego przynosi najobfitsze owoce duchowe wszystkim parafianom, rodzinom, ludziom pracy, osobom starszym, chorym, dzieciom i młodzieży, członkom Akcji Katolickiej oraz kapłanom posługującym w parafii?.

Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył proboszcz parafii ks. kan. Andrzej Gajewski. ?Oto od dziś w znaku relikwii obecny jest pośród was ten wielki syn polskiej ziemi?- mówił do zebranych na uroczystościach wiernych. Homilię wygłosił ks. Emil Raczkowski, Kościelny Asystent Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.

Męczennik z warszawskiego Żoliborza

Kaznodzieja przybliżył zebranym charyzmat posługi kapłańskiej błogosławionego, jednocześnie stanowczo podkreślił, że ks. Jerzy nigdy nie występował ani nie walczył przeciw komuś, ale zawsze walczył o kogoś. Walczył o człowieka, o jego prawa, o to, aby w codziennym, na pozór prozaicznym życiu zło dobrem zwyciężać. ?Tama powstrzymuje spiętrzone wody, by te z jeszcze większą siłą mogły uderzyć w turbiny elektrowni. Każdy z nas  – podobnie jak ks. Jerzy – może być właśnie taką turbiną wystawioną na potężny nurt wiary. Zatrzymując się przy księdzu z warszawskiego Żoliborza jesteśmy wciąż przynaglani, by tak jak on nie pozwolić się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężać. To Pawłowe zawołanie stało się programem jego kapłańskiego życia, które trwało 12 lat? ? tłumaczył .

Przytaczając słowa bł. ks. Jerzego: ?Mamy wypowiadać prawdę, gdy inni milczą. Wyrażać miłość i szacunek, gdy inni sieją nienawiść. Zamilknąć, gdy inni mówią. Modlić się, gdy inni przeklinają. Pomóc, gdy inni nie chcą tego czynić. Przebaczyć, gdy inni nie potrafią. Cieszyć się życiem, gdy inni je lekceważą?, wyraził ufność, że ?za przyczyną wstawiennictwa tego patrona będziemy gorliwie się modlić i realizować testament, który nam pozostawił?.

Relikwie w mury świątyni w asyście kapłanów wnieśli państwo Magdalena i Bartłomiej Fląd.

Relikwiarz jest wykonany w kształcie płomieni, które odzwierciedlają gorącą, pełna poświęcenia miłości błogosławionego męczennika z warszawskiego Żoliborza do Ojczyzny i drugiego człowieka. ?Relikwie, to namacalna obecność błogosławionego wśród nas. Korzystajmy z tej łaski i zanośmy nasze modlitwy do Boga przez wstawiennictwo tego świętego patrona, bo na pewno każdy z nas ma o co się modlić, o co prosić? ? zachęcał ks. Emil Raczkowski.

Asystent kościelny POAK podziękował wszystkim zgromadzonym wiernym za obecność, a także tym, którzy włączali się w modlitwę, wspierali to dzieło modlitwą, a także tym którzy wsparli tę inicjatywę materialnie. ? Dziękuje państwu Magdalenie i Bartłomiejowi Fląd  za ufundowanie relikwiarza, państwu Teresie i Czesławowi Kosak za złożenie ofiary za relikwie, państwu Alicji i Zdzisławowi Sitkowskim za ufundowanie relikwiarium, pani Renacie Krupińskiej za przepiękne dekoracje? ? mówił kapłan.

Jerzy Aleksander Popiełuszko, wcześniej Alfons Popiełuszko(ur. 14 września 1947 roku w Okopach, zm. 19 października 1984 roku we Włocławku) ? polski prezbiter rzymskokatolicki, kapelan warszawskiej ?Solidarności?, obrońca praw człowieka w PRL, zamordowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, błogosławiony Kościoła katolickiego.

Renata Różańska

2018-05-06

patrz – galeria