Diec. ełcka. Spotkanie integracyjne.

 3 października br. odbyło się spotkanie formacyjno ? integracyjne członków i sympatyków Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej. Organizacji tego przedsięwzięcia podjął się Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej na czele z księżmi asystentami diecezjalnymi ? ks. Maciejem Gilewskim oraz ks. Jackiem Nogowskim. Szczególnie zaangażowaną osobą w organizację spotkania był wiceprezes Zarządu DIAK i jednocześnie prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Augustowie Pan Krzysztof Anuszkiewicz.

Początek spotkania miał miejsce  w porcie Żeglugi Augustowskiej, skąd uczestnicy wyruszyli drogą wodną statkiem do Studzienicznej. Podczas tego rejsu pani przewodnik bardzo interesująco opowiedziała historię Ziemi Augustowskiej, mijanych po drodze zabytków oraz pomników przyrody. Pogoda dopisywała więc była możliwość podziwiania piękna natury stworzonej przez Pana. Przed rozpoczynającą się o godzinie 12.00 Mszą św. Sanktuarium Matki Bożej Studzieniczańskiej zostało wypełnione bardzo licznie. Oprócz Akcji Katolickiej w tym dniu swoją pielgrzymkę do tego świętego miejsca odbywali także nauczyciele diecezji ełckiej. Liturgia Mszy św. została przygotowana wspólnie przez te dwie grupy uczestników, ze szczególna rolą gospodarzy ? członków POAK p.w. Matki Bożej Szkaplerznej w Studzienicznej.

Mszę św. celebrował i wygłosił Słowo Boże ks. biskup Jerzy Mazur. Wzięło w niej udział wielu księży ? asystentów Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej. Na zakończenie odbyła się konferencja na temat misyjności Akcji Katolickiej,  poprowadzona przez księdza Marka Bednarskiego, który w bardzo ciekawy sposób opowiedział o zagrożeniach płynących z islamu, dając jednocześnie w swoim wystąpieniu wiele cennych uwag, abyśmy jako chrześcijanie swoją wiarę odważnie wyznawali i dawali tego świadectwo na co dzień. Wspólną agapą na świeżym powietrzu zakończono spotkanie, które było okazją do wzajemnego poznania się, wymiany doświadczeń z działalności POAK. Cieszymy się, że była wśród nas spora grupka dzieci wraz ze swymi rodzicami, gdyż wiadomo, że rodzina jest tą kolebką wiary, miłości i patriotyzmu.

Bardzo jesteśmy wdzięczni księdzu proboszczowi Arkadiuszowi Pietuszewskiemu, Kustoszowi Sanktuarium w Studzienicznej oraz członkom POAK za serdeczne i gościnne przyjęcie ponad stu dwudziestu osób. Niech Bóg im błogosławi w ich pięknej pracy na rzecz Winnicy Pańskiej.

Cecylia Bednarek, Sekretarz DIAK

patrz ? galeria

Diec. ełcka. Spotkanie integracyjne_04

2015-11-12