Diec. ełcka. Spotkanie Opłatkowe z Akcją Katolicką, przedsiębiorcami i pracodawcami.

W niedzielną Uroczystość Chrztu Chrystusa w Jordanie, Jego Ekscelencja  Ksiądz Biskup Jerzy Mazur uczestniczył w spotkaniu opłatkowo ? noworocznym z członkami Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej, Stowarzyszeniem Inicjatywa Społeczna Dobro Wspólne oraz pracodawcami.

Spotkanie rozpoczęto Koronką do Bożego Miłosierdzia w Katedrze Ełckiej o godzinie 15. Następnym punktem programu spotkania była Msza święta, której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił  Ksiądz Biskup Jerzy Mazur. W swoim kazaniu Pasterz Ełcki skupił się na wartościach wynikających z przyjęcia sakramentu chrztu  świętego przez każdego z nas. Chrzest uczynił nas dziećmi Bożymi i Jego Ekscelencja przywitał wszystkich słowami: ?Umiłowane dzieci Boże!?. W dalszych słowach hierarcha mówił, że ?Święto Chrztu Pańskiego ukazuje nam Jana Chrzciciela, który został posłany przez Boga, aby przygotował ludzi na przyjście Syna Bożego. Jan Chrzciciel głosił chrzest nawrócenia udzielając chrztu w Jordanie na odpuszczenie grzechów. Jezus, który także przyszedł nad Jordan, przyjął chrzest Janowy i przez to wziął nasze grzechy na siebie. Pokora Jana Chrzciciela przejawiała się w słowach, że nie jest On godzien rozwiązać rzemyka sandałów Tego, który przyjdzie i będzie chrzcił Duchem Świętym. Jezus nie wywyższał się, ale z pokorą przychodzi nad Jordan, aby otrzymać chrzest z rąk Jana. Pokora to stanięcie w prawdzie. Jezus powiedział, że jest prawdą, którą my powinniśmy zgłębiać. Pokora odrzuca kłamstwo i przyjmuje prawdę. My jako dzieci Boże winniśmy się uczyć od Jezusa posłuszeństwa, wierności, miłości, życia w prawdzie?.  Na tej drodze potrzebujemy Ducha Świętego bo sami jesteśmy słabi. Prośmy Ducha Świętego, aby nas umacniał w poznawaniu prawdy. Pasterzy i Mędrców cechowała pokora, która pozwoliła im rozpoznać Jezusa. ?Niedziela Chrztu Pańskiego daje nam możliwość wrócić do naszego chrztu, który pozwolił nam żyć nowym życiem, abyśmy otrzymaną łaskę wiary rozwijali. Człowiek, który wierzy, przemienia dzisiejszy świat. Do tego umocnienia wiary potrzebujemy Darów Ducha Świętego. Papież Franciszek w dniu dzisiejszym powiedział,  w rodzinach posługujemy się językiem wiary i miłości. Jeżeli będziemy zachowywali Boże przykazania, trwamy w miłości do Boga i drugiego człowieka. Wiara daje nam nadzieję na lepsze jutro i nadzieję na życie wieczne.”  W dalszych słowach biskup ełcki głosił: Żyjemy nowym życiem, które otrzymaliśmy na chrzcie świętym. Data naszego chrztu pozwala nam żyć Duchem Świętym. Jako rodzice mamy przypominać swoim dzieciom o ich chrzcie świętym, podczas którego dostąpiliśmy godności bycia dziećmi Bożymi. Dzisiejsza Niedziela Chrztu Pańskiego pozwala zastanowić się nad zadaniami wynikającymi z faktu bycia rodzicami chrzestnymi. Do wypełniania obowiązków ojca lub matki chrzestnej potrzebna jest moc Ducha Świętego. W swoim życiu naśladujmy Maryję ? Oblubienicę Ducha Świętego. Słowami: Niech Duch Święty umacnia! ? biskup ełcki zakończył swoją homilię.

Po zakończonej Eucharystii Asystent Diecezjalny Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej Ksiądz dr Maciej Gilewski zaprosił wszystkich na drugą część spotkania do Centrum Pastoralno ? Administracyjnego. Radosny nastrój Świąt Bożego Narodzenia stworzył Pan Marek Piotrowski wraz z zespołem z Pisza, zachęcając jednocześnie do wspólnego śpiewu pięknych polskich kolęd. Po odczytaniu fragmentu Ewangelii, nastąpił miły moment złożenia życzeń noworocznych ks. Biskupowi Jerzemu Mazurowi przez Prezesa Zarządu DIAK Panią Anetę Wolną oraz Pana Marka Chojnowskiego reprezentującego Stowarzyszenie Dobro Wspólne. Łamanie się opłatkiem i składanie  wzajemnych życzeń z okazji Nowego Roku 2018 było wymownym akcentem miłości bliźniego i wspólnoty diecezjalnej. Agapa na zakończenie spotkania była dopełnieniem serdecznej i radosnej atmosfery spotkania opłatkowego w Diecezji Ełckiej z udziałem Akcji Katolickiej.

Cecylia Bednarek ? Sekretarz DIAK

2018-01-08

patrz – galeria