Diec. ełcka. Spotkanie opłatkowo-noworoczne.

W dniu 10.01.2016 r. odbyło się spotkanie opłatkowo ? noworoczne Ks. Biskupa Jerzego Mazura SVD, Biskupa Ełckiego z pracodawcami Diecezji Ełckiej i członkami Akcji Katolickiej. Organizatorami tego uroczystego spotkania był Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenie Inicjatywa Społeczna Dobro Wspólne. Uroczystość rozpoczęto w Katedrze Ełckiej o godzinie 15.00 Koronką do Bożego Miłosierdzia. Po tej modlitwie została odprawiona msza święta celebrowana przez Jego Ekselencję Księdza Biskupa Ordynariusza Diecezji Ełckiej Jerzego Mazura. We mszy świętej uczestniczył także Biskup Pomocniczy J. E. Ks. Romuald Kamiński oraz Asystent Diecezjalny AK Ks. dr Maciej Gilewski i księża Asystencji Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej.

Słowo Boże wygłoszone przez Księdza Biskupa skupiało się na obowiązkach chrześcijańskich wynikających z Chrztu Świętego, w czasie którego serce człowieka zostaje oczyszczone z wszelkiego grzechu i napełnione życiem Bożym. W Niedzielę Chrztu Pańskiego należy zwrócić uwagę na nasze życie jako chrześcijan. Czy wypełniamy zadania, jakie spływają na nas ludzi ochrzczonych? Czy nie zatrzymujemy się w tym biegu do nieba? Przyjęcie Sakramentu Chrztu to także umocnienie Duchem świętym i włączenie do grona dzieci Bożych, żyjących w łasce z Bogiem na każdy dzień. Ponowienie przyrzeczeń z Chrztu Świętego było aktem bardzo wzniosłym i przypomnieniem zobowiązań i darów płynących z Sakramentu Odrodzenia i Życia. Dalsza część spotkania miała miejsce w Centrum Pastoralno-Administracyjnym przy Placu  Katedralnym 1.

Radość płynącą z Narodzenia Syna Bożego w wymowny sposób przedstawili uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Ełku przy pomocy jasełek. Po tym punkcie spotkania nastąpiły życzenia od Jego Ekselencji Ks. Biskupa skierowane do pracodawców i pracowników, członków Akcji Katolickiej i Stowarzyszenia Dobro Wspólne a także łamanie się opłatkiem i składanie sobie życzeń nawzajem. Nie mogło zabraknąć złożenia podziękowań Księdzu Biskupowi za Jego szczególne wsparcie działań Akcji Katolickiej i Dobra Wspólnego, złożone przez Prezesa DIAK Pana Cezarego Domitrza i Przewodniczącego Dobra Wspólnego Pana Marka Chojnowskiego. Szczególne podziękowania za wkład pracy i zaangażowanie  otrzymał Ks. Maciej Gilewski – Asystent Diecezjalny Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej. Agapa kończąca spotkanie była okazją do wzajemnego poznania się, wymiany poglądów i dyskusji.

Cecylia Bednarek ? Sekretarz DIAK

patrz ? galeria

Diec. ełcka. Spotkanie opłatkowo-noworoczne.011

2016-01-11