Diec. ełcka. UROCZYSTE OBCHODY 25-LECIA DIECEZJI EŁCKIEJ. Misterium Męki Pańskiej w Giżycku.

W dniu 25 marca 2017 r. Mszą świętą o godzinie 9.00 w Katedrze Ełckiej rozpoczęło się uroczyste świętowanie dwudziestej piątej rocznicy powołania diecezji ełckiej.

Mszy św. przewodniczył Jego Ekselencja Biskup Ełcki Jerzy Mazur, który z wielką radością przywitał przybyłego z Olsztyna, pierwszego Biskupa Ełckiego ? arcybiskupa Wojciecha Ziembę. Dostojny gość wygłosił kazanie, które w przeważającej części zostało poświęcone początkom funkcjonowania diecezji ełckiej i tworzenia jej struktur. Nie zabrakło ciepłych słów, wyrażających wdzięczność śp. ks. Edwardowi Samselowi ? biskupowi pomocniczemu, za Jego trud i pracę włożoną w budowanie fundamentów nowo powołanej diecezji, borykającej się z trudnościami kadrowymi i lokalowymi. We Mszy świętej uczestniczyło około stu księży z terenu całej diecezji, Jego Ekselencja biskup pomocniczy Romuald Kamiński, członkowie władz samorządowych, parlamentarzyści, katecheci, przedstawiciele stowarzyszeń katolickich i grup modlitewnych, rad parafialnych oraz młodzież i dzieci. Wśród uczestników uroczystości nie zabrakło przedstawicieli Akcji Katolickiej, reprezentowanej przez Zarząd DIAK oraz prezesów POAK.

Druga część uroczystości miała miejsce w Ełckim Centrum Kultury, gdzie odbyło się sympozjum pod ogólnym tytułem: ?Człowiek ? Rodzina ? Kościół?. Sympozjum otworzył i powitał wszystkich obecnych ks. dr Antoni Skowroński ? Rektor Seminarium Duchownego w Ełku. Pierwszy temat ?Ludzie, wydarzenia, struktura ? z kart diecezji ełckiej? przedstawił ks. prof. Wojciech Guzewicz / wykładowca na UMW oraz w seminarium Ełckim/. Informacje liczbowe, osobowe oraz ważne daty powoływania poszczególnych jednostek diecezji ełckiej przyjęte zostały z wielkim zainteresowaniem uczestników sympozjum. Drugi temat to ?Kościół wobec świata ? globalny człowiek i obiektywna prawda? został poruszony przez ks. dra hab. Jacka Grzybowskiego /wykładowca UKSW w Warszawie/, który skupił się na problemach związanych z brakiem mecenatu kultury chrześcijańskiej, refleksji pastoralnej nad współczesnością, co prowadzi do braku perspektywy ?do przodu?, czyli na przyszłość. Trzeci temat ?Rodzicielstwo jako wspólne zadanie rodziny i kościoła? został omówiony przez ks. prof. dra hab. Adama Skreczko /wykładowca UKSW w Wa-wie/, który na wstępie zacytował słowa św. Jana Pawła II na temat czym jest kultura dla człowieka. W swoim wystąpieniu ks. prof. Skreczko omówił,  na czym polega zasada pomocniczości, czyli w jaki sposób Kościół ma być pomocny rodzinie oraz objaśnił co to jest Liturgia Kościoła, przeżywana jako źródło życia. Kolejny poruszany temat podczas sympozjum to ?Odnowa duszpasterska parafii?, który w bardzo przystępny sposób przedstawił ks. dr Wojsław Czupryński. Bardzo pomocne wskazówki  dla katechetów, rodziców, działaczy lokalnych i parafialnych zajmujących się pracą z dziećmi  i młodzieżą, wypłynęły z tematu ?Innowacyjne inicjatywy pedagogiczne w środowisku szkolnym i parafialnym?, który  przygotowała i przedstawiła prof. dr hab. Anna Zellma z UWM.                       Na temat duszpasterstw rodzin  w diecezji ełckiej i działaniach prowadzonych przez Kurię Ełcką w tej dziedzinie miał swoje wystąpienie ks. Paweł Tobera. Natomiast duszpasterz młodzieży ks. Łukasz Różycki przedstawił zaangażowanie młodych ludzi w głoszenie Ewangelii Chrystusowej poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju przedsięwzięciach, które kształtują charaktery i ubogacają serca wiarą, miłością i nadzieją.

Posumowania wszystkich wystąpień i tematów dokonał J. E. Biskup Jerzy Mazur oraz udzielił uczestnikom sympozjum Swego Pasterskiego Błogosławieństwa.

Cecylia Bednarek ? sekretarz DIAK

patrz ? galeria

Diec. ełcka. UROCZYSTE OBCHODY 25-LECIA DIECEZJI EŁCKIEJ.001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—————————————————————————

Misterium Męki Pańskiej w Giżycku

8 kwietnia 2017 r. w godz. 20:00-22:00 na Wzgórzu św. Brunona w Giżycku odbędzie się wielkie plenerowe widowisko pasyjne ? Misterium Męki Pańskiej.

Wzgórze nad jeziorem Niegocin to jest ważnym miejscem w Diecezji Ełckiej. Odbywają się tu wszystkie większe uroczystości religijne, w tym również ewangelizacyjne. Najprawdopodobniej tu, według tradycji, w roku 1009, podczas kolejnej wyprawy misyjnej na Prusy, poniósł śmierć męczeńską mnich benedyktyński i biskup św. Brunon Bonifacy z Kwerfurtu.

Misterium Męki Pańskiej na Wzgórzu będzie też jedną z form świętowania 25-lecie istnienia Diecezji Ełckiej, które przypada w tym roku. Patronat Honorowy nad Misterium objął  ks. bp Jerzy Mazur, Biskup Ełcki oraz burmistrz miasta Giżycka, Wojciech Iwaszkiewicz.

W pierwszej części widzowie będą świadkami kilku wydarzeń z publicznej działalności Chrystusa. Druga część wprowadzi w wydarzenia bezpośrednio związane z Pasją, a następnie z Paschą Pana.

Wspólnota przygotowująca tegoroczne plenerowe widowisko pasyjne istnieje od roku. Ma na swoim koncie 1. edycję Misterium Męki Pańskiej w Giżycku; spektakl ?U źródeł przyszłej chwały?, nawiązujący do 1050. rocznicy Chrztu Polski, Wielkiego Jubileuszu Miłosierdzia i ŚDM, wystawiony na Wzgórzu św. Brunona w Giżycku (z okazji rozpoczęcia ?Lata z Chrystusem na Mazurach?) i w Ełku (z okazji ŚDM w Diecezjach) oraz kilka mniejszych wydarzeń o charakterze lokalnym. Wśród uczestników przygotowujących się do wystawienia Misterium są także członkowie Akcji Katolickiej z giżyckich parafii.

?Pan darował nam czas ? czas na kolejne w Giżycku Misterium Męki Pańskiej. W tym roku w wigilię Niedzieli Palmowej ? W tym roku na Wzgórzu św. Brunona. Przyjdź, przeżyj, dotknij misterium Wielkiego Postu. Weź udział w rekonstrukcji największego w dziejach ludzkości wydarzenia: męki, śmierci i zmartwychwstania Boga, z miłości do człowieka! Zapraszamy! W tym roku również, tak jak w minionym, w role historycznych postaci wcielą się aktorzy ? amatorzy.? ? tak o tym wielkim wydarzeniu mówi reżyser i pomysłodawca Ks. Mariusz Pawlina, wikariusz parafii św. Maksymiliana Kolbe w Giżycku.

Renata Różańska

PLAKAT (kliknij – powiększ)

Misterium Męki Pańskiej - plakat

2017-03-26