Diec. ełcka. UROCZYSTOŚĆ PATRONALNA.

W dniu 21 listopada 2015 r. członkowie Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej spotkali się w Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Raczkach, aby uczestniczyć w uroczystości ku czci Chrystusa Króla Wszechświata, które jest świętem patronalnym tego stowarzyszenia.

Uroczystości patronalne rozpoczęto mszą św. pod przewodnictwem J. E. Ks. Biskupa Jerzego Mazura ? Ordynariusza Diecezji Ełckiej. Mszę św. koncelebrowało około trzydziestu księży Asystentów Akcji Katolickiej. Uroczystą liturgię mszy św. przygotowali członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Raczkach pod kierownictwem Prezesa Pani Bożeny Kulinkowskiej. Słowo Boże wygłosił J. E.  Ksiądz Biskup Jerzy Mazur, który zawsze wspiera Akcję Katolicką swoją modlitwą i zaangażowaniem w jej działaniach. Podczas mszy św. Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej złożyły dary ofiarne w postaci owoców ziemi, pracy rąk ludzkich a także ofiary pieniężne przeznaczone na potrzeby Kościoła. Po zakończonej mszy świętej dokonano dekoracji medalami siedmiu osób, które wyróżniły się szczególnym zaangażowaniem w działalności Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej. Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej postanowił przyznać okolicznościowe medale następującym osobom:

  1. Anecie Wolnej ? Prezes POAK Parafii pw. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Ełku.
  2. Krzysztofowi Anuszkiewiczowi ? Prezesowi POAK Parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Augustowie.
  3. Józefowi Suwalskiemu ? Prezesowi POAK Parafii pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbe w Giżycku.
  4. Dariuszowi Wiskiemu ? Prezesowi POAK Parafii pw. Matki Miłosierdzia Ostrobramskiej w Piszu.
  5. Renacie Różańskiej ? Wiceprezes POAK Parafii pw. Ducha Świętego w Ełku.
  6. Krzysztofowi Cyburze ? Wiceprezesowi POAK Parafii p.w. Matki Bożej Szkaplerznej w Studzienicznej.
  7. Ks. dr Jacekowi Markowi Nogowskiemu ? dotychczasowemu Diecezjalnemu Asystentowi Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej.

Pan Cezary Domitrz Prezes DIAK podziękował wyróżnionym za ich szczególne zaangażowanie w działalności Akcji Katolickiej i złożył życzenia dalszych sukcesów w czynieniu dobra i niesieniu Ewangelii Chrystusowej.

Następnym punktem programu była konferencja poprowadzona przez Ks. Prałata Jaremę Sykulskiego na temat ?Bożego Miłosierdzia?. Temat konferencji formacyjnej jest ściśle związany z ogłoszeniem Ojca Świętego Franciszka, iż Nowy Rok Liturgiczny 2015/2016 będzie Rokiem Miłosierdzia Bożego. Ks. Prałat Jarema Sykulski w bardzo interesującej formie omówił znaczenie w naszym chrześcijańskim życiu uczynków miłosierdzia względem duszy oraz uczynków miłosierdzia co do ciała. Na początku swego  wystąpienia stwierdził: ?Miłosierdzie to droga, która łączy Boga z człowiekiem?. Znamienne to słowa i wiele mówiące. Refleksje na temat poszczególnych uczynków wysnute przez Księdza wykładowcę trafiły do serc i umysłów słuchaczy jako apel do spełniania uczynków opartych na Bożym Miłosierdziu, ze skarbu

Po zakończonej konferencji, ze świątyni uczestnicy uroczystości przemieścili się do sali parafialnej, by tutaj także wzbogacić swoje przeżycia duchowe o wspaniały przekaz misyjny tutejszego zespołu dziecięcego.  Omówienia realizacji ?Programu działań za 2015 r.? dokonał Prezes DIAK Pan Cezary Domitrz w obecności licznej grupy członków Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej /ok. 160 osób/. Agapa została uświetniona przez występ zespołu ludowego z Raczek ?Raczkowiacy? i była przedstawieniem pięknego, muzycznego dorobku naszej mazurskiej kultury.

Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej składa serdeczne podziękowania Proboszczowi Księdzu Kanonikowi Henrykowi Polkowskiemu za tak gościnne przyjęcie w swojej parafii oraz Parafialnemu Oddziałowi Akcji Katolickiej w Raczkach za wspaniałą organizację naszego patronalnego święta. Bóg Zapłać!

Cecylia Bednarek ? Sekretarz DIAK

kliknij – powiększ

foto.: Renata Różańska

Diec. ełcka. UROCZYSTOŚĆ PATRONALNA_01   Diec. ełcka. UROCZYSTOŚĆ PATRONALNA_02

Diec. ełcka. UROCZYSTOŚĆ PATRONALNA_03   Diec. ełcka. UROCZYSTOŚĆ PATRONALNA._003

2015-11-24