Diec. Ełcka. W Ełku Akcja Katolicka pochyliła się nad Statutem.

Obradująca 5 października w Ełku Rada Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej przyjęła znowelizowany Ramowy Statut Diecezjalny, który stanowi załącznik do Statutu Akcji Katolickiej w Polsce, przyjętego na mocy uchwały nr 20/383/2019 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 13 czerwca 2019 r.

Teraz dokument zostanie przekazany ks. Biskupowi Jerzemu Mazurowi, który po akceptacji przekaże Statut Konferencji Episkopatu Polski w celu notyfikacji.

Spotkanie rozpoczęło Mszą Świętą w Kościele p.w. Św. Jana Pawła II. Eucharystii przewodniczył ks. Dr Maciej Gilewski ,Asystent Diecezjalny Akcji Katolickiej.

Miejscowy proboszcz ks. dr hm. Tadeusz Białous przybliżył historię Parafii pw. św. Jana Pawła II , która została utworzona jako wotum wdzięczności za papieską wizytę w Ełku 8 czerwca 1999 roku.

Przy parafii działa Niepubliczne Katolickie Przedszkole ?U Lolka? im. św. Jana Pawła II, w miejscu uświęconym Jego obecnością.

Po Mszy Świętej w tym obiekcie odbyło się Zebranie zwyczajne Rady DIAK. Wzięli w nim udział prezesi Parafialnych Oddziałów AK z terenu całej Diecezji Ełckiej oraz Zarząd DIAK z prezes Anetą Wolną na czele.

W spotkaniu uczestniczył też kandydujący do Sejmu z listy Prawa i Sprawiedliwości Karol Marchel.

Zebrani oprócz prac nad Statutem pochylili się nad wydarzeniami i wyzwaniami, które czekają Akcję Katolicką w najbliższym czasie . Ustalono, że spotkanie opłatkowo-noworoczne z udziałem Jego Ekscelencji Biskupa Ełckiego odbędzie się w Ełku  w dniu 12 stycznia 2020 r. Zebrani wysłuchali informacji na temat przygotowań do obchodów tegorocznego święta patronalnego AK, które odbędzie się dnia 23 listopada w Giżycku. W ramach punktu ?Propozycje do Harmonogramu działań na 2020? ustalono, że rekolekcje diecezjalne dla członków AK odbędą się na początku miesiąca października w Orzyszu. Pani Prezes Aneta Wolna  poinformowała, że rekolekcje dla liderów AK organizowane przez KIAK, odbędą się w dniach 6 – 8 marca 2020 roku w Toruniu. Zaapelowała także o liczny udział w II Kongresie Misyjnym dnia 19.10.2019 r. i przygotowania Daru Ołtarza od Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej na rzecz misji.

Obrady Rady DIAK Diecezji Ełckiej zakończono modlitwą i błogosławieństwem udzielonym przez ks. Macieja Gilewskiego.

Mirosław Hartung/Cecylia Bednarek

2019-10-06

galeria – patrz