Diec. ełcka. Zebranie zwyczajne Rady DIAK Diecezji Ełckiej.

W dniu 6 lutego 2016 r. w Centrum Pastoralno ? Administracyjnym Diecezji Ełckiej odbyło się Zebranie Zwyczajne Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej.

Zgodnie z wymaganiami Statutu Akcji Katolickiej w Polsce w obradach uczestniczyli prezesi Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej. Obrady rozpoczęto modlitwą pod przewodnictwem ks. Macieja Gilewskiego ? Diecezjalnego Asystenta Akcji Katolickiej. Swoją obecnością zaszczycił także ks. Jacek Marek Nogowski. Na przewodniczącego Zebrania Rady DIAK został wybrany Pan Marek Sawicki, który sprawnie pokierował przebiegiem obrad. Jednym z głównych punktów tego spotkania było uchwalenie ?Programu działania Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej na rok 2016?.

Zanim jednak przystąpiono do dyskusji nad tym punktem programu, Prezes Zarządu DIAK Pan Cezary Domitrz przedstawił sprawozdanie z działalności za rok 2015 r. Oceny sprawozdań poszczególnych Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej dokonała Pani Cecylia Bednarek, pełniąca obowiązki Sekretarza DIAK. W swoim wystąpieniu stwierdziła, iż działalność Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej jest prowadzona z wielkim entuzjazmem, pomysłowością i zaangażowaniem. Spełniany jest podstawowy cel Akcji Katolickiej, jakim jest ukazywanie wartości ewangelicznych w życiu społecznym i występowanie w sprawach publicznych, zgodnie z nauką Kościoła. Pani Sekretarz wymieniła niektóre działania Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej, zasługujące na wyróżnienie:

1. Orszaki Trzech Króli
2. Lato z Jezusem Chrystusem na Mazurach
3. Różaniec na wodzie
4. Żywa szopka
5. Rodzinne Święto Radości
6. Konferencja pt. ?Wychowanie dzieci i młodzieży należy zawsze do rodziców?
7. Marsze życia
8. Paczki do Kamerunu i Boliwii
9. Konkursy : ?Na najładniejszą Palmę Wielkanocną?, ?Kolęd?, ?Różaniec własnoręcznie wykonany?
10. Wysyłanie czasopisma ?Miłujcie się? do Wietnamu, Boliwii, Ekwadoru, Peru, Kamerunu, Brazylii, Meksyku w językach tych krajów.
11. Redagowanie i wydawanie czasopism religijnych i gazetek
12. Konferencja pt. ? Twoje dziecko wielka sprawa?
13. Nabożeństwa Drogi Krzyżowej po ulicach miejscowości
14. Uroczyste apele i akademie na cześć Świętego Jana Pawła II
15. Zbiórka złomu i makulatury na budowę studni w Sudanie.

Z wielkim skupieniem wysłuchano sprawozdania finansowego obejmującego przychody i wydatki, saldo początkowe, stan środków na koniec roku, zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. , złożonego przez Skarbnika ? Panią Lucynę Charyton. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedłożyła Pani Bożena Kulinkowska. Komisja ta stwierdziła rzetelność, prawidłowość i celowość wydatków dokonanych przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej oraz zawnioskowała o udzielenie absolutorium Zarządowi z działalności za rok 2015. Podczas obrad nie zabrakło głosów w dyskusji na temat zaangażowania członków Akcji Katolickiej w sprawy polityczne jako nierozłączną dziedzinę życia społecznego.

Dokument w postaci ?Harmonogramu działania Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej na rok 2016? uzyskał poparcie zdecydowanej większości obecny.

Obrady Rady DIAK zakończono odśpiewaniem Hymnu Akcji Katolickiej ?My chcemy Boga? oraz udzieleniem Błogosławieństwa przez Księdza Macieja Gilewskiego na dalszą pracę niesienia radości płynącej z głoszenia Ewangelii Chrystusowej.

Cecylia Bednarek

kliknij ? powiększ

2016-02-12