Diec. Łowicka. Spotkanie opłatkowe.

W piątek 7 stycznia 2022r w Klonowcu k. Głogowca w Gminie Kutno odbyło się spotkanie opłatkowe członków Akcji Katolickiej Diecezji Łowickiej z  Biskupem Andrzejem Franciszkiem Dziubą. W spotkaniu wzięli udział: diecezjalny asystent kościelny Akcji Katolickiej kustosz sanktuarium w Głogowcu ksiądz Piotr Kalisiak, dziekan dekanatu kutnowskiego ksiądz dr Jerzy Swędrowski, ksiądz prałat Stanisław Pisarek, pani dr Aldona Plucińska etnograf, kustosz Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi i członkowie Akcji Katolickiej z diecezji łowickiej. Akcję Katolicką reprezentował zarząd DIAK w osobach: prezes Maria Jędrzejczak, wiceprezes Ryszard Olesiński, skarbnik Małgorzata Łuczak i sekretarz Marek Jędrzejczak.

 Spotkanie rozpoczął modlitwą  ksiądz biskup Andrzej Franciszek Dziuba, następnie ksiądz dziekan Jerzy Swędrowski odczytał  fragment Ewangelii św. Łukasza odnoszący się do Narodzenia Jezusa. Pani prezes AK powitała uczestników i gości a życzenia w imieniu duchowieństwa złożył ks. Asystent Piotr Kalisiak, po czym nastąpiło wspólne połamanie się opłatkiem oraz poczęstunek – potrawy wigilijne i wspólne kolędowanie.

Maria Jędrzejczak

2022-01-31