Diec. pelplińska. XIX Dni Społeczne i Modlitwa różańcowa za Ojczyznę – Zblewo.

11 listopad w POAK Zblewo

Od czternastu lat ?  11 listopada stajemy przed pomnikiem  Najświętszej Maryi  Panny Królowej Polski  z różańcem w ręku by błagać naszą Matkę i Królową dziękować Jej za opiekę i prosić o pomoc dla Polski, gdyż nasza umiłowana Ojczyzna  potrzebuje  odrodzenia duchowego, moralnego, kulturalnego i gospodarczego.

 Modliliśmy  się    po pierwsze  o „żywą więź na co dzień z Panem Bogiem”, bo tylko tam, „gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość”;

– po drugie, by naród  wrócił  do wierności w prawdzie i do uczciwości;

– po trzecie, by Polacy dbali   o odbudowę  trwałej i kochającej się rodziny;

-oraz zadbać o, szkolnictwo, w którym znowu będą promowane wartości i wychowanie narodowo-patriotyczne.

Modliliśmy my się również za wstawiennictwem Świętych Patronów Polski za naszą Ojczyznę, by trwała przy swej ponadtysiącletniej tożsamości chrześcijańskiej i oparła się laicyzacji.

W  pierwszej  tajemnicy chwalebnej  prosiliśmy  szczególnie o łaskę Twego Pokoju w sercach każdego Polaka i Polki, w drugiej  prosiliśmy  szczególnie o łaskę dobrego wypełniania przez nasz naród Twoich słów i przykazań, w trzeciej o działanie Ducha Świętego w życiu naszego narodu, w czwartej  dziękowaliśmy  za wszystkie dary i łaski otrzymane za przyczyną NMP i tej modlitwy a w piątej uwielbialiśmy  Miłosierdzie Pana za  dary jakimi obdarza  nasz naród  poprzez Maryję Królową Różańca Świętego.

Od początku naszej modlitwy liczba z nami modlących stale przybywa.

———————————————

XIX Dni Społeczne w POAK Zblewo

W ramach XIX Dni Społecznych Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zaprosił do naszej wspólnoty na niecodzienny koncert?.

Nasza świątynia codziennie słyszy muzykę i cichy  śpiew wiernych. W niedzielę często chwali  Pana  parafialna Schola i chór. W czerwcu rozlegają się dźwięki  muzyki chóralnej, w lipcu i sierpniu  muzycy koncertujący  wydobywają z organów  wyjątkowe  dźwięki i akordy, a  czasem  występują  zaproszone zespoły, które  ubogacają uroczystą eucharystię. Kiedyś  w naszej świątyni brzmiała muzyka i śpiew przyszłych misjonarzy Werbistów-  było to w czasie prymicji ojca Piotra Karolewskiego.

W niedzielę 15 listopada zabrzmiały zupełnie inne dźwięki,  zupełnie inny klimat muzyczny. Wystąpił zespół Schola Cantorum Gymeviensis, który zaprezentował muzykę  sakralną- chorały. Prawie godzinny koncert zachwycił wszystkich, którzy tego wieczora byli w świątyni. Chór wykonywał  chorały gregoriańskie w oryginalnym przekładzie, zgodnie z liturgią kościoła katolickiego, ściśle przestrzegając wymagań dotyczących tego śpiewu. Trochę o samym zespole,  ich pierwszy występ odbył się w kościele parafialnym w Gniewie, w Wielką Sobotę w czasie Mszy św. w 1991r. Obecnym Dyrygentem jest Eligiusz Machlus.
Od tego czasu chór ?dał ? około 1000 koncertów. Zespół  występował we Francji w Limoges, kilka  razy w Niemczech w Ansbach, w Reinfeld i w Lubece, a także w Portugalii , a 15 listopada u Nas.

Wszystkim, którzy przybyli  dziękujemy za bycie z nami.

Longina Tomaszewicz, prezes POAK

patrz – galeria

Diec. pelplińska. XIX Dni Społeczne i Modlitwa różańcowa za Ojczyznę ? Zblewo_002

wysłuchaj i zobacz

https://www.youtube.com/watch?v=ClxwB94D5so

https://www.youtube.com/watch?v=-nvY4t0X3Gs

2015-11-27