Diec. pelplińska. XIX Dni Społeczne.

24 października 2015 roku w Starej Kiszewie odbyła się inauguracja XIX Dni Społecznych Akcji Katolickiej Diecezji Pelplińskiej pod hasłem: Rodzina – centrum i sercem cywilizacji miłości.
Organizatorem był POAK w Starej Kiszewie.
Mszy świętej, która rozpoczynała Dni Społeczne w całej Diecezji  Pelplińskiej przewodniczył i homilię wygłosił Biskup  Ryszard Kasyna.
Biskup podkreślał, że fundamentem życia ludzkiego a tym bardziej rodziny jest miłość, która dzisiaj jest zdewaluowana, lekceważona a nawet wyalienowana. Pod to piękne słowo próbuje się podpisać wszystko, co zachwyca, wabi i pociąga. Dzieje się tak niezależnie od zasad moralności, mówił dalej, podkreślając, że prawdziwa miłość to coś pięknego, fascynującego, co powinno dotykać serca każdego człowieka.
Bp Kasyna sięgnął po analizę życia współczesnych rodzin, zauważając jednocześnie, że dramatem jest rozpad jedności małżeństw i rodzin. Dla przykładu w Belgii rozpada się nawet 73 % małżeństw a w Polsce jedna trzecia. Dzisiaj próbuje się lansować tzw. związki niezobowiązujące, współżycie niezobowiązujące a rodzicie często milczą, gdy dziecko tak postępuje, kontynuował kaznodzieja.
Biskup pelpliński wyraził przekonanie, że obecnie istnieje obowiązek promowania dobra i prawdy o rodzinie: że trzeba przywrócić rodzinie zaufanie do samej siebie, do własnego bogactwa natury i łaski, do posłannictwa powierzonego rodzinie przez Pana Boga.
Następnie odbył się blok wykładów. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać następujących wystąpień: Miłość jest naszą misją refleksje uczestników Światowego Spotkania Rodzin w Filadelfii 2015 – ks. Sławomir Ałaszewski – Diecezjalny Duszpasterz Rodzin oraz Anna i Tomasz Baranowscy.
Czy polska rodzina wzmacnia się czy słabnie próbował dać odpowiedź Antoni Szymański, socjolog, ekspert Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP oraz członek  Zespołu ds. Rodziny Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu Polski.
Siedem dźwigni skutecznej profilaktyki – pozytywny potencjał społeczności lokalnej Fundamentem działań profilaktycznych i wychowawczych” – Matteo Sala, wiceprezes Zarządu Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej.
Na zakończenie  uczniowie ZKiW przedstawili pantomimę Stworzenie Świata, a parafialna schola Iskierki zaśpiewała piosenki pt. Lata XX – Lata XXX.

Longina Tomaszewicz

zobacz – Zdjęcia z XIX Dni Społecznych w Starej Kiszewie

2015-11-02