Diec. płocka. Bieg Papieski.

Około 150 osób uczestniczyło w II Biegu Papieskim zorganizowanym przez Akcję Katolicką Diecezji Płockiej. Bieg odbył się 16 października 2014r. w ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Płocku i miał charakter dziękczynny za dar kanonizacji. Uczestnicy biegu modlili się również w intencji pokoju na świecie i ustanie prześladowań chrześcijan.

Bieg rozpoczął się na miejscu papieskiej celebry, gdzie św. Jan Paweł II sprawował Eucharystię w 1991r. i zakończył się przy płockiej katedrze modlitwą Anioł Pański i wspólnym odśpiewaniem pieśni BARKA. W biegu uczestniczyła młodzież płockich szkół (Zespołu Szkół Ekonomiczno?Kupieckich, Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości, Gimnazjum nr 8, Gimnazjum nr 5, Gimnazjum z Bielska k. Płocka ze Szkół Katolickich z Sikorza, Szkoły Podstawowej nr 6) oraz osoby niezrzeszone.

Najstarszy uczestnik miał 86 lat. Przewodnikiem Biegu był p. dyrektor Leszek Brzeski. Jednym z uczestników biegu był Senator RP p. Marek Martynowski. Z podobnymi inicjatywami wystąpiły Parafialne Oddziały AK w Ciechanowie, Rypinie, Nasielsku, Dzierżeninie, Bulkowie, Bielsku i Opinogórze.

w imieniu AK ? Ks. Piotr Marzec ? Asystent Kościelny AKDP
info.: Danuta Janicka

patrz ? galeria
Diec. płocka. Bieg Papieski.2014-10-25_002

2014-10-25