Diec. płocka. III Bieg Papieski. VII Piesza Pielgrzymka z Płocka do Słupna.

III Bieg Papieski

Około 230 uczestników, głównie uczniów Płockich Szkół wraz ze swymi opiekunami uczestniczyło w III Biegu Papieskim zorganizowanym przez Akcję Katolicką Diecezji Płockiej w ramach Płockich Dni Kultury Chrześcijańskiej nad którym patronat honorowy objął Biskup Płocki ? Piotr Libera oraz 37 rocznicy wyboru św. Jana Pawła II na Stolicę Apostolską.

Ideą biegu było uczczenie postaci św. Jana Pawła II, który troszczył się nie tylko o piękno swojej duszy, ale także nie stronił od sportu.

Bieg ten poświęcony został  pamięci świętego Jana Pawła II, który 7 czerwca 1991 roku odwiedził Książęcy Płock.

Bieg rozpoczął się na placu papieskiej celebry (koło ORLEN ARENY) zamyśleniem modlitewnym, refleksją Asystenta Kościelnego AKDP -Ks. Piotra Marca i odśpiewaniem ?Barki?. Uczestnicy biegu modlili się również w intencji młodzieży i pedagogów.

Bieg odbył się ulicami:

Ignacego Łukasiewicza – A. J. Nowowiejskiego – Stefana Okrzei – Zduńska ? Bielska ? Synagogalna ? Jerozolimska ? Grodzka ? Tumska do pomnika św. Jana Pawła II przed Katedrą Płocką.

Bieg zorganizowany został przy współpracy Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej i Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Przewodnikiem Biegu był p. Leszek Brzeski.

W biegu uczestniczyła także młodzież płockich szkół (LO im. St. Małachowskiego, z Zespołu Szkół Ekonomiczno?Kupieckich, Gimnazjum nr 3, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół nr 5 – Gimnazjum nr 8, ZDZ Warszawa ? Centrum Kształcenia w Płocku, ze Szkół Katolickich z Sikorza, Szkoły Podstawowej nr 6) oraz osoby niezrzeszone. Najstarszy uczestnik ma 87 lat.

Z podobnymi inicjatywami wystąpiły Parafialne Oddziały AK w Ciechanowie, w Łęgu Probostwie, Rypinie, Opinogórze, Nasielsku, Dzierżeninie.

Zarząd AKDP

———————————————————-

VII Piesza Pielgrzymka z Płocka do Słupna

Ponad 100 pątników wzięło udział 29 sierpnia w VII Pieszej Pielgrzymce z Płocka do Słupna – miejsca internowania podczas II wojny światowej błogosławionych płockich biskupów męczenników: abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego i bp. Leona Wetmańskiego. Akcja Katolicka Diecezji Płockiej zorganizowała ją w 85. rocznicę wyniesienia do godności arcybiskupiej A.J. Nowowiejskiego i w 75. rocznicę internowania obu biskupów.

Pielgrzymce przyświecało hasło ?Odpowiedzialni za Kościół?. Pielgrzymi spotkali się przy  pomniku św. Jana Pawła II przy katedrze płockiej. Nabożeństwu na rozpoczęcie pątniczego trudu przewodniczył ks. Piotr Marzec, asystent kościelny Akcji Katolickiej DP: ?Poprzez nasze wędrowanie włączamy się w płynący w naszych parafiach nurt ludzi żywej wiary idących na spotkanie z Panem, dobrze rozumiejących sprawę, że tylko tam gdzie jest Bóg, jest przyszłość?, zwracał się do obecnych.

Wspólnie z ks. kan. Stefanem Cegłowskim, proboszczem parafii katedralnej, przed wyruszeniem w drogę udzielił pielgrzymom błogosławieństwa. Pątnicy przeszli około 16 km.  Podczas drogi m.in. modlili się Koronką do Miłosierdzia Bożego i modlitwą różańcową, słuchali nauczania Patrona pielgrzymki o podstawowych zadaniach katolika oraz obowiązku zaangażowania w życie społeczne i publiczne, wysłuchali świadectw wiary.

W Roku Życia Konsekrowanego pątnikom towarzyszyły  szły dwie siostry Misjonarki Klarentynki z Twierdzy Modlin i siostra ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku, które m.in. innymi opowiadały o swoim powołaniu i charyzmacie zakonu.

Ponad 100 pątnikom (to najlepsza frekwencja z dotychczasowych): dzieciom, studentom, dorosłym towarzyszyli księża: ks. Piotr Marzec ? przewodnik pielgrzymki i asystent Akacji Katolickiej DP, ks. kan. Andrzej Fabisiak i ks. kan. Włodzimierz Kiliś, a częściowo także ks. kan. Marian Ofiara z Sanktuarium Błogosławionych Męczenników Abp. A.J. Nowowiejskiego i Bp. Leona Wetmańskiego w Działdowie. Poza tym pątnicy maszerowali w asyście Policji, służby porządkowej i ratownika medycznego.

Po dotarciu do Słupna uczestniczyli w Mszy św. koncelebrowanej w parafii pw. św. Marcina. Na jej wstępie Danuta Janicka, prezes Akcji Katolickiej DP przypomniała, że pielgrzymka odbyła się w roku 85. rocznicy wyniesienia do godności arcybiskupiej A.J. Nowowiejskiego, 75. rocznicy  internowania biskupów z Płocka do Słupna, a także w 940. rocznicę ustanowienia diecezji płockiej, w roku nawiedzenia diecezji przez Ikonę Jasnogórską i zakończenia 43. Synodu diecezjalnego.

Mszy św.  przewodniczył ks. inf. prof. dr hab. Wojciech Góralski. W homilii przypomniał aktywną działalność duszpasterską obu biskupów Kościoła płockiego oraz okoliczności ich śmierci. Zaznaczył, że wyniesienie hierarchów do chwały ołtarzy, poza wymiarem ogólnoeklezjalnym, ma  szczególny wymiar lokalny.

?Kościół Płocki otrzymał w osobach Błogosławionych niezwykły i zobowiązujący dar. Niezwykły, bo pochodzi od Boga, sięga nieba i nigdy nie przeminie. Zobowiązujący, bo stanowi wyzwanie dla tych, którzy tę wspólnotę tworzą, do czerpania z ich duchowego dziedzictwa i codziennego składania świadectwa wiary, a także do zachowywania ich świętości i męczeństwa we wdzięcznej pamięci?, podkreślał płocki kanonista.

Za siostrami kapucynkami, które przeżyły obóz działdowski, powtarzał, że ?czas nie zetrze z pamięci?? ? ?Nie może zetrzeć z naszej i przyszłych pokoleń Kościoła płockiego pamięci tych, którzy stali się jego prawdziwą chlubą?, akcentował kaznodzieja.

VII pielgrzymka do Słupna zakończyła się wspólną agapą i piknikiem integracyjnym tradycyjnie przygotowanym przez wiernych z parafii pw. św. Marcina w Słupnie.

Abp Antoni J. Nowowiejski i bp Leon Wetmański zostali aresztowani przez Niemców w 1940 r. Od 28 lutego 1940 r. do 6 marca 1941 r. byli internowani w Słupnie koło Płocka, następnie więzieni w piwnicy budynku obecnego ratusza w Płocku, a później w hitlerowskim obozie koncentracyjnym w Działdowie. W Słupnie na budynku, w którym więziono duchownych, znajduje się tablica, która przypomina to wydarzenie.

A.J. Nowowiejski zmarł śmiercią męczeńską prawdopodobnie 28 maja 1941 roku, mając 83 lata, 60 lat kapłaństwa i 33 lata biskupstwa. Do dziś nie ustalono miejsca jego spoczynku. 13 czerwca 1999 r. w Warszawie Jan Paweł II ogłosił obu biskupów Kościoła płockiego błogosławionymi, a abp. Nowowiejskiego postawił na czele 108 beatyfikowanych wtedy męczenników II wojny światowej. Abp Nowowiejski jest patronem Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej.

Zarząd AKDP

patrz – galeria

Diec. płocka. VII Piesza Pielgrzymka z Płocka do Słupna._06

2015-11-04