Diec. płocka. O sztafecie z Płocka do grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Z Książęcego Płocka 14 września  2014roku po raz trzeci wyruszyła pielgrzymka biegowa ? sztafeta i wyznaczyła swym szlakiem jeden z promieni szlaku gwieździstego  wpisując się w wydarzenie mające wymiar ogólnopolski zainicjowane w 2006 roku przez  Akcję Katolicką Diecezji Katowickiej, aby w ten sposób zamanifestować pamięć o Męczennikach stanu wojennego, pamięć o bł. ks. Jerzym Popiełuszce w 30 rocznicę Jego śmierci.

Wczesnym rankiem, o godzinie 4.10  biegacze 15 młodych ludzi (głównie ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego) jeden rowerzysta oraz przedstawiciele Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej zebrali się  przed  pomnikiem św. Jana Pawła II przy katedrze płockiej, aby po  modlitwie i błogosławieństwie, udzielonym przez ks. kan. Andrzeja Fabisiaka i ks. Jana Fabisiaka wyruszyć  na pielgrzymi szlak.

Biegacze wraz z organizatorami (23 osoby) pokonali  pierwsze 700 m, a potem   przekazując sobie pałeczkę zmieniali się co 7 do 15 km. Najwytrwalsi pokonali  odcinki ponad 22 km.  Uczestnicy biegli w jednakowych koszulkach, z logo Akcji Katolickiej, podobizną bł. ks. J. Popiełuszki i logo Urzędu Miasta Płocka.

Trasa sztafety prowadziła od  katedry:  ul. Tumską,  Mostową,  przez most  im. Legionów Marszałka Piłsudskiego, a następnie ul. Kolejową, Kościelną i Dobrzykowską, dalej ulicą nr 575. Za miejscowością Stare Grochale sztafeta  skręciła w ul. Nr 899, następnie w 579 do miejscowości Łubiec i dalej w kierunku ulicy nr 580. Z Borzęcina Dużego, ul. Warszawską do Babic Nowych i dalej ul. Gen. Wł. Sikorskiego do Mościska, następnie ul. Arkuszową, Wólczyńską,  Żeromskiego, następnie  ul. J. Słowackiego i dalej   ul. ks. J. Popiełuszki. Trasa zakończyła się w pobliżu kościoła pw. św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu. Biegacze osiągnęli cel o godzinie 17. 15. pokonując łącznie 140 km.

Na miejscu uczestnicy III Pielgrzymki Biegowej złożyli kwiaty na grobie kapelana Solidarności – w dniu jego 67 urodzin i wzięli udział w Mszy św. z udziałem innych sztafet z kraju:  Katowic, Olsztyna i Radomia. Obecne były poczty sztandarowe poszczególnych oddziałów diecezjalnych Akcji Katolickiej. Halina Szydełko, prezes zarządu krajowego Akcji Katolickiej, podkreślała, że ten bieg był niezwykłą lekcją historii. Zachęcała do pielęgnowania wolności, której uczył bł. ks. Jerzy i którą należy ciągle pielęgnować.

Każdy z uczestników gwiaździstej sztafety otrzymał pamiątkowy dyplom.

            Przewodnikiem pielgrzymki biegowej był p. Arkadiusz Kozanecki, organizacją zajęła się Akcja Katolicka Diecezji Płockiej z prezes Danutą Janicką i wiceprezes Barbarą Wątkowską.

Nad bezpieczeństwem biegaczy czuwała Policja i samochód pełniący funkcję pilota.

Wydarzenie swoim patronatem objęci: biskup płocki Piotr Libera, prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski,  starosta płocki Michał Boszko, Zarząd Regionu Płockiego NSZZ ?Solidarność?.

Z Płocka,  Katowic Radomia i Olsztyna, 14 września, do grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki dotarli uczestnicy specjalnej sztafety zorganizowanej przez Akcję Katolicką, aby uczcić pamięć legendarnego kapelana ?Solidarności? zamordowanego przez funkcjonariuszy SB. W ten sposób Akcja Katolicka uczciła wszystkich męczenników stanu wojennego oraz upamiętniła 30  rocznicę śmierci błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki.

            Sztafeta wpisała się w harmonogram wydarzeń religijnych i patriotycznych Płocka i całego Mazowsza.

Danuta Janicka

patrz ? galeria
Diec. płocka. O sztafecie z Płocka do grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki.2014-09-23_011

2014-09-23