Diec płocka. VII Płocki Maraton Biblijny.

W dniach 12 do 15 maja 2014r. z inicjatywy Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej odbył się VII Płocki Maraton Biblijny. Około 400 osób czytało wybrane księgi Starego Testamentu i cały Nowy Testament. Po raz kolejny Maraton miał wymiar ekumeniczny, a jego uczestnikami byli także duchowni i wierni miejscowych Kościołów chrześcijańskich.

Maraton rozpoczął się Mszą św. sprawowaną w płockiej katedrze pod przewodnictwem J.E. ks. bp Romana Marcinkowskiego. W Słowie Bożym ks. Biskup  przekonywał uczestników Eucharystii o roli i znaczeniu Słowa Bożego, które Pan Bóg kieruje do każdego człowieka. Zwrócił uwagę na przekaz słów wypowiadanych przez ludzi, z którymi się spotykamy. Zauważył, że wypowiedzieć słowo, to wypowiedzieć swoje radości, rozterki, bóle, nadzieje. Zdarza się, że oprócz słowa, które poucza, objaśnia słyszymy słowa mające znamiona kłamstwa, obłudy, cynizmu, słowa które mogą krzywdzić, ranić, a nawet zabić. Ksiądz Biskup Biblię nazwał ?listem Pana Boga do ludzi?. Zaznaczył, że to Biblia była pierwszą wydaną ? książką?. Odwołał się także  do wywiadu z polską aktorką Anną Dymną, która mówiła o roli Biblii w jej życiu. Dla aktorki Biblia jest tą ?książką? z którą ona nigdy się nie rozstaje,  jest taką ?książką?, którą czyta się całe życie i nigdy się jej nie przeczyta. Jest to ?książka dla każdego, dla dziecka i dorosłego. To Biblia odpowiada na nasze pytania, pomaga, kiedy mamy kłopoty, uspokaja. Słowo Boga jest zawsze prawdziwe i życiodajne.  Po koniec Mszy św. główny Celebrans poprosił wszystkich, aby wybrali sobie dwa dni w tygodniu, w których będą czytać Biblię i rozważać przeczytane słowa: ?Niech to będzie owoc VII Płockiego Maratonu Biblijnego? ? zachęcał.  Po Mszy św. na specjalnie przygotowanym ołtarzu polowym jako pierwszy czytanie rozpoczął ks. Biskup Roman a następnie ks. Eliasz Tarasiewicz z Kościoła Prawosławnego i ks. Gabriel Maria Grabarczyk ze Starokatolickiego Kościoła Mariawitów. W gronie czytających byli ponadto przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń katolickich, w tym Akcji Katolickiej, księża i siostry zakonne, klerycy, starosta powiatu płockiego Michał Boszko, zastępca prezydenta Płocka Roman Siemiątkowski. Biblię czytali też uczniowie z katechetami, dzieci, młodzież, osoby w podeszłym wieku.

VII Płocki Maraton Biblijny był dziękczynnym darem za kanonizację Jana Pawła II i za dar bł. abp. A. J. Nowowiejskiego – patrona AKDP – w XV rocznicę beatyfikacji. Aby uwypuklić ten wymiar na zakończenie pierwszego dnia Maratonu w płockiej katedrze odbył się koncert płockiego zespołu Bemolla, pod kierunkiem p. Bogdana Marciniaka.

Organizatorzy VII Płockiego Maratonu Biblijnego składają podziękowanie J.E. Ks. bp Romanowi Marcinkowskiemu za dar Eucharystii rozpoczynającej VII Maraton biblijny, wygłoszone Słowo Boże i publiczne odczytanie pierwszego fragmentu tegorocznego Maratonu Biblijnego. Dziękujemy kapłanom i wiernym Kościoła Prawosławnego i Starokatolickiego Kościoła Mariawitów. Dziękujemy młodzieży z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego za asystę liturgiczną i aktywny udział w  maratonie. Dziękujemy zespołowi Bemolla z p. Bogdanem i Marią Marciniak. Dziękujemy tym, którzy podjęli Honorowy Patronat i patronat medialny, a przyjęli go: J.E. Ks. bp Piotr Libera ? Biskup  Płocki p. Andrzej Nowakowski ? Prezydent Miasta Płocka, p. Adam Struzik ? Marszałek Województwa Mazowieckiego, p. Michał Boszko ? Starosta Powiatu Płockiego oraz patronat medialny: Katolickie Radio Płock, Płocka Edycja Gościa Niedzielnego, KAI i POKiS. Dziękujemy sponsorom, w tym Urzędowi Miasta Płocka. Dziękujemy dyrektorom, katechetom i młodzieży płockich szkół oraz wszystkim bez których, to dzieło byłoby trudne do zorganizowania. Dziękujemy członkom POAK z Płocka, z Nasielska, Kamienicy, Staroźreb. Dziękujemy wszystkim czytającym Słowo Boże.

Dzieło VII Płockiego Maratony Biblijnego zakończył ks. Piotr Marzec ? Asystent Kościelny AKDP, który odczytał ostatni fragment Pisma Świętego i w swoim słowie dokonał podsumowania tego dzieła. Mówił, że z Maratonem Biblijnym jest tak, jak z  Siewcą, który sieje ziarno, a które pada w różne miejsca. Może paść na skałę, drogę, w ciernie i na żyzną glebę. Podkreślił, że Słowo Boże jest żywe i skuteczne, a przeczytane nie wróci do Pana Boga nie wydawszy owocu. Ks. Piotr podziękował również wszystkim Członkom Akcji Katolickiej, którzy dali swą pracę i czas, aby dzieło VII Płockiego Maratonu Biblijnego mogło zaistnieć, a także przedstawicielom innych wspólnot i stowarzyszeń katolików świeckich oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w VII Płocki Maraton Biblijny ? bez udziału których dzieło to byłoby martwe.

Św. Hieronim, wielki miłośnik i tłumacz Pisma świętego, uczył: ?nieznajomość Ewangelii jest nieznajomością Chrystusa?. Błogosławiony papież Jan Paweł II w podobnym duchu wołał na Jasnej Górze w 1991r. ?Kto nie zna Pisma Świętego, nie zna Chrystusa? (JPII, 1991r. Jasna Góra)

Dzieło Maratonu Biblijnego stało się naszym ? to jest Akcji Katolickiej, jej sympatyków oraz uczestników publicznego czytania – sposobem Nowej Ewangelizacji, czyli dzieła budzenia ludzi z lęku i otwierania ich serc na wartości nieprzemijające, które swe źródło mają w najpiękniejszym Słowie Boga ? Jezusie.

W imieniu Zarządu AKDP – Danuta Janicka

patrz – galeria
009plock&Biblia0521