Diec. płocka. W XV rocznicę beatyfikacji ? pielgrzymka do Słupna.

W dniu 23 sierpnia 2014 r. z inicjatywy Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej odbyła się VI Piesza Pielgrzymka z Płocka do Słupna ? miejsca internowania podczas II wojny światowej bł. abp. A. J. Nowowiejskiego, bł. bp. L. Wetmańskiego oraz płockiego duchowieństwa. Pielgrzymka miała charakter dziękczynny za dar bł. Biskupów Męczenników w XV rocznicę beatyfikacji. Pielgrzymi dziękowali również za dar kanonizacji św. Jana Pawła II.

Trasa pielgrzymki wynosząca ok. 16 km. (tak, by każdy mógł wziąć udział w rekolekcjach w drodze), została podzielona na cztery etapy. Podczas drogi pielgrzymi zapoznali się z życiorysem Arcybiskupa, modlili się na różańcu z niezwykle aktualnymi na dzisiejsze czasy rozważaniami zaczerpniętymi z nauczania bł. Pasterza diecezji płockiej, dzieli się świadectwem swojej wiary i przeżyciami oraz wspólnie śpiewali. Przewodnikiem pielgrzymki był ks. Piotr Marzec ? asystent kościelny AKDP.

W pielgrzymce wzięli udział między innymi: ks. Marek Jarosz ? rektor WSD w Płocku, ks. Krzysztof Jończyk ? dyrektor Katolickiego Radia Diecezji Płockiej, relacjonujący w radiu na bieżąco pielgrzymkowe wydarzenia oraz Zarząd AK na czele z p. prezes Danutą Janicką i wiceprezes p. Barbarą Wątkowską.

Pielgrzymów w liczbie ok. 70 osób stanowili: dzieci, młodzież i osoby dorosłe;  płocczanie, mieszkańcy Dobrzynia nad Wisłą, Gąbina, Bielska i innych podpłockich miejscowości. Najstarszy pątnik miał przeszło 80 lat. Najmłodszy był uczniem podstawówki. Przez całą drogą nad bezpieczeństwem Pątników czuwali policjanci i strażnicy miejscy.

Po dotarciu do Słupna pielgrzymi uczestniczyli we Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem JE ks. bpa Romana Marcinkowskiego ? biskupa pomocniczego w Płocku. W Słowie Bożym ks. Biskup zwrócił uwagę na wartość i znaczenie zdewaluowanego dziś słowa dziękuję. Przypomniał słowa św. Jana Pawła II skierowane do diecezjan z Płocka 13 czerwca 1999 r.: ?Przybyliście do Warszawy, aby uczestniczyć w beatyfikacji dwóch męczenników, abpa A. J. Nowowiejskiego i bpa L. Wetmańskiego. To wielki dar Bożej Opatrzności. W tragicznych latach wojny i okupacji Bóg dał Wam dwóch pasterzy, świadków bezgranicznej miłości.? Ten dar ? mówił Biskup Roman – zobowiązuje do dziękczynienia i pielęgnacji, dlatego tym cenniejsza jest wasza inicjatywa. Dziękuję wam za tę pielgrzymkę i trud świadectwa wobec tych, którzy na Was spoglądali. Na zakończenie homilii ks. Biskup po raz drugi przypomniał nauczanie św. Jana Pawła II tym razem z pielgrzymki do Płocka z 7 czerwca 1991r.: ?Przywracajmy blask naszemu pięknemu słowu uczciwość: uczciwość, która jest wyrazem ładu serca, uczciwość w słowie i czynie, uczciwość w rodzinie i stosunkach sąsiedzkich, w zakładzie pracy i w ministerstwie, w rzemiośle i handlu, uczciwość, po prostu uczciwość w całym życiu. Jest ona źródłem wzajemnego zaufania, a w następstwie jest także źródłem pokoju społecznego i prawdziwego rozwoju. Niech w nowych warunkach słowo to nabiera nowego, dojrzałego znaczenia.”

Pielgrzymka zakończyła się wspólną agapą przygotowaną przy współpracy Parafian par. św. Marcina w Słupnie i modlitwą Koronki do Bożego Miłosierdzia przy pomniku – grobie upamiętniającym śmierć 20 mieszkańców Słupna i okolic z czasów II wojny światowej (28 sierpnia 1942 r.)

W imieniu Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej – ks. Piotr Marzec ? Asystent Kościelny AKDP

patrz ? galeria

Diec. płocka. W XV rocznicę beatyfikacji ? pielgrzymka do Słupna.2014-09-01_002

2014-09-01