Diec. radomska. Kampania telebimowa Akcji Katolickiej „ ZA ŻYCIEM”.

Jako katolicy szanujemy konstytucyjne prawo każdego obywatela do protestów i wyrażania swoich poglądów. Jednak z wielkim ubolewaniem obserwujemy ataki demonstrantów na nasze kościoły i pomniki, oraz skrajnie wulgarne, często bluźniercze hasła dominujące w manifestacjach. Taki rodzaj protestu stanowczo potępiamy.

Akcja telebimowa ma na celu „wyartykułowanie głosu za życiem”.

Chcemy podkreślić, że nie mamy prawa do tego aby kontestować prawo do życia jakiejkolwiek istoty ludzkiej, niezależnie od tego w jakim okresie swojego rozwoju się znajduje. Odwołujemy się do prawa polskiego stanowionego cytując fragment ustawy z 6 stycznia 2000 roku o Rzeczniku Praw Dziecka jak również bardziej fundamentalnego prawa naturalnego, cytując Św. Jana Pawła II oraz Sł. Bożego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski.

Skierowaliśmy także prośbę do członków Akcji Katolickiej o włączenie się w modlitwę „ Różaniec do granic nieba”.

Aby przez przebłaganie Boga, za grzech zabijania nienarodzonych i wynagrodzenie cierpienia, jakiego doznały dzieci nienarodzone ratować Polskę i świat przed konsekwencjami grzechów.

Jeśli z obawy o zdrowie lub z innych przyczyn, nie będzie możliwa wspólna modlitwa w kościele, włączmy się w tę modlitwę we własnych domach, tworząc wielką duchową wspólnotę ze wszystkimi, którzy w naszej Ojczyźnie i dla Jej ratowania podejmują tę inicjatywę.

Diecezjalni Asystenci Kościelni Akcji Katolickiej
Ks. Andrzej Jędrzejewski
Ks. Grzegorz Wójcik

 W imieniu Zarządu DIAK
Teresa Poleć

Chciałabym dodać, że bilbordy są wyświetlane na czterech telebimach Radia Rekord do przyszłego wtorku tj. Do 10 listopada włącznie. Lokalizacja: przy M 1, dworcu PKP ( Traugutta przy aptece), róg Maratońskiej i Limanowskiego oraz skrzyżowanie 1905 Roku i Młodzianowskiej.

Ponadto poniższy link przekieruje na profil Radia Rekord
https://www.cozadzien.pl/html5/AKCJA_KATOLICKA.html
baner ma przekierowywać na: http://www.ak.radom.pl/

galeria – patrz