Diec. radomska. Marsz dla Życia i Rodziny ? 01.06.2014. Zapowiedź.

chlopiecOpis hasła ?Rodzina Obywatelska. Rodzina ? Wspólnota ? Samorząd?

Hasło ?Rodzina Obywatelska. Rodzina ? Wspólnota ? Samorząd?  posłuży podczas tegorocznych Marszów dla Życia i Rodziny oraz podczas kampanii obchodów Narodowego Dnia Życia (24 marca 2014) i jako hasło II Kongresu Polskich Rodzin (17 maja 2014). Celem kampanii będzie promocja wśród rodzin postawy zaangażowania w sprawy społeczności lokalnej.

Zwracamy uwagę, że rodzina  jest jednym z najważniejszych zasobów wspólnoty lokalnej i samorządu. To w rodzinie wykuwa się kapitał społeczny osób, które w dorosłym życiu będą funkcjonowały w lokalnej wspólnocie. Tutaj dziecko zdobywa swoje pierwsze doświadczenia społeczne, uczy się określonych zachowań, norm postępowania, rozwija swoją indywidualność, osobowość i  psychikę.

To rodzina jest pierwszym miejscem kształtowania tożsamości kulturowej, historycznej i terytorialnej, tak istotnej w budowaniu wspólnoty lokalnej. Identyfikacja z najbliższym otoczeniem, z funkcjonującymi tam specyficznymi wartościami, przywiązanie do symboli i miejsc stanowi bodziec do angażowania się w sprawy wspólnoty miejscowej i samorządu.

Zachęcamy rodziny do angażowania się w sprawy lokalne. Wyrazem tego mają być jesienne wybory samorządowe. Celem kampanii ?Rodzina obywatelska. Rodzina, wspólnota, samorząd? jest zachęcenie społeczności lokalnej do aktywnego korzystania z prawa wyborczego.

Samorząd ma wpływ między innymi na kulturę, edukację i bezpieczeństwo ? wymiary życia społecznego, które bezpośrednio dotykają rodziny. Warto analizować programy i postulaty osób, które chcą sprawować władzę w instytucjach samorządu terytorialnego właśnie pod kątem rozwiązań służących pomyślności rodziny.

Alexis de Tocqueville kreśląc wizję despotyzmu zagrażającemu demokratycznym społeczeństwom jego źródła upatrywał w wyizolowaniu jednostek i rodzin, zamykaniu się w sobie i nieangażowaniu się w sprawy ważne dla większych wspólnot. Rodziny posiadają w sobie potencjał do tego by wpływać na najbliższe otoczenie i zmieniać świat na lepszy. Warto jedynie by był on pielęgnowany i świadomie kierowany również poza mury domu rodzinnego. Warto by wartości i relacje, które sprawiają, że nasze rodziny są miejscami nam najbliższymi były również częścią świata, w którym żyjemy.

zaproszenie – jpg

plakat – jpg

zachęta – jpg