Diec. rzeszowska. Błogosławiono Karolino umocnij nas w wierze. Pielgrzymka Akcji Katolickiej.

,,Wiara nie jest światłem rozpraszającym wszystkie nasze ciemności, ale lampą, która w nocy prowadzi nasze kroki, a to wystarczy, by iść ? (LF 57)

W obchody 100 ? lecia  męczeńskiej śmierci dziewicy i męczennicy błogosławionej Karoliny Kózkówny wpisała się pielgrzymka Akcji Katolickiej diecezji rzeszowskiej.

W sobotę 13 września 2014r. w wigilię święta Podwyższenia Krzyża Świętego, liczna grupa pielgrzymów wraz z asystentami dekanalnymi, przybyła do Sanktuarium w Zabawie na modlitewne spotkanie. Eucharystia w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej, Droga Krzyżowa szlakiem męczeństwa bł. Karoliny, historia krótkiego ale jakże pięknego życia, Jej mocna, głęboka wiara poruszyły serca wielu obecnych. W homilii skierowanej do członków Akcji Katolickiej  ks. Prałat Stanisław Potera Asystent Diecezjalny AK podkreślił, iż przybywamy tutaj z potrzeby serca, z  potrzeby Akcji Katolickiej, stoimy tutaj  na świętym miejscu , bo tu od stuleci obecny jest Bóg , miejscu świętym obecnością nas wszystkich naznaczonych obecnością Boga w naszych sercach. Wskazał na szczególny kult, jakim Karolina otaczała Matkę Bożą. Ta młoda, bogobojna dziewczyna, była Bogu wierna do końca, a czerpiąc z mądrości życia Maryi, dawała światu najwięcej ? Boga. Odczytujemy z  Jej życia to co było Jej mocą, gdy w chwilach trudnych, w chwilach prób nie brakło Jej męstwa i mądrości.  Przywołał słowa Świętego Jana Pawła II z 10 czerwca 1987 r … młodziutka córka Kościoła tarnowskiego, swoim życiem i śmiercią mówi przede wszystkim do młodych. Do chłopców i dziewcząt. Do mężczyzn i kobiet. Mówi o wielkiej godności kobiety: o godności ludzkiej osoby. O godności ciała, które wprawdzie na tym świecie podlega śmierci, jest zniszczalne, jak i jej młode ciało uległo śmierci ze strony zabójcy, ale nosi w sobie, to ludzkie ciało, zapis nieśmiertelności, jaką człowiek ma osiągnąć w Bogu wiecznym i żywym, osiągnąć przez Chrystusa ??. Kaznodzieja nawiązał do ostatnich V wieków, bolesnej 500-letniej historii Kościoła katolickiego, do męczeństwa , prześladowania,  do odrzucania Boga, sakramentów świętych. Czego dziś doświadczamy?

Po odrzuceniu Boga, odrzucamy człowieka, Jego ludzką naturę, chcemy aby Kościół zmienił swoje zasady,  czego nie czyni, za co jest prześladowany, uważany za ciemnogród. Prawo Boże ma pierwszeństwo przed prawem ludzkim, jedynym gwarantem ludzkiej godności i życia jest Bóg. Jako członkowie Akcji Katolickiej swoim słowem i czynem dajmy świadectwo prawdzie, uwierzmy w  siebie podkreślał ks. Asystent,  w swoją siłę , w znaczenie naszej wiary, naśladujmy  ludzi świętych, którzy tworzą historię i uczą jak żyć dla Boga i ludzi. Potrzeba nam nieustannej troski o prawe sumienia, a za św. Pawłem możemy powiedzieć ,,wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia?? . Aby dać Boga światu, trzeba umieć zmierzyć się ze współczesnością – opowiadać się zawsze po stronie woli Boga, trzeba być odważnie, blisko – przy potrzebujących, odrzuconych, rolą Kościoła jest nawracanie ludzi i prowadzenie ich do świętości podkreślił Kaznodzieja.

Po Mszy św. kustosz Sanktuarium ks. Zbigniew Szostak podziękował za modlitwę i obecność Księżom Asystentom Diecezjalnym ks. Prałatowi Stanisławowi Poterze i  ks. dr Pawłowi Synosiowi wręczając sadzonkę gruszy i płytę zespołu młodzieżowego, podziękował księżom dekanalnym oraz licznie zebranym pielgrzymom. Ten wypełniony kościół jest  dowodem pracy i wdzięczności za dobro jakie czynią w parafiach. Kilkuset przedstawicieli Akcji Katolickiej z całej diecezji, po nawiedzeniu domu rodzinnego Karoliny w Wał Rudzie, wyruszyło szlakiem męczeństwa Błogosławionej, rozważając stacje Drogi Krzyżowej i modląc się Koronką do Bożego Miłosierdzia.

Przybyliśmy tutaj aby zaczerpnąć siły i mocy płynącej z Eucharystii, doświadczyć spotkania z Błogosławioną Karoliną oraz wzajemnego spotkania się. Jezusowi   przed Najświętszym Sakramentem powtarzajmy ?Panie odwróć moje serce od marności, odwróć je od grzechu a zwróć je wyłącznie ku Tobie? .Takie trwanie, modlitwa , czytanie Pisma Świętego zmieniają serce człowieka.  Błogosławiona Karolina to mistrzyni zaufania wierności i czystości, szła za Jezusem jak Maryja, na Golgotę. Święty Jan Paweł II w liście o różańcu,  pisał, że trzeba nam być w szkole Maryi, aby uczyć się Jezusa. Różaniec był umiłowaną modlitwą, która otwierała jej czyste oczy na potrzeby Kościoła. Przy Sanktuarium bł. Karoliny znajduje Pomnik Ofiar Wypadków Komunikacyjnych „Przejście? ? jedyny taki pomnik w świecie, który ma cel terapeutyczny; działa tu bowiem centrum pomocy dla ofiar wypadków komunikacyjnych i przemocy oraz ich rodzin.

Błogosławiono Karolino wyproś nam męstwo w wierze, umocnij naszą wiarę.

Małgorzata Jaworska


powiększ zdjęcie – kliknij
Diec. rzeszowska. Błogosławiono Karolino umocnij nas w  wierze. Pielgrzymka Akcji Katolickiej.02   Diec. rzeszowska. Błogosławiono Karolino umocnij nas w  wierze. Pielgrzymka Akcji Katolickiej.03

Diec. rzeszowska. Błogosławiono Karolino umocnij nas w  wierze. Pielgrzymka Akcji Katolickiej.01

2014-12-13