Diec. rzeszowska. Chrystus naszym Królem.

W Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, 20 listopada br. w katedrze rzeszowskiej zebrali się na wspólną Eucharystię członkowie Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Mszy św. przewodniczył biskup rzeszowski Jan Wątroba,  w koncelebrze uczestniczyli : bp Kazimierz Górny, bp Edward Białogłowski oraz wielu księży asystentów POAK.

Kościół w bieżącym roku , Roku Miłosierdzia przeżywał wielkie wydarzenia, Światowe Dni Młodzieży, Jubileusz 1050 ? lecia chrztu Polski, Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana poprzedzony Wielką Pokutą. W homilii Biskup Jan Wątroba zaznaczył , iż  wszystkie te wydarzenia które przeżywamy w Uroczystość Chrystusa Króla łączy krzyż Jezusa Chrystusa ? symbol męki , śmierci i  zmartwychwstania Zbawiciela. Święto to, ma szczególny wymiar, w patronalne święto Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, dostąpiliśmy łaski uczestnictwa w akcie historycznym, przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana  podkreślił Ksiądz Biskup. Naszym zadaniem jest uznanie Jego panowania i poddanie się Jego prawu, Jego woli i zbawczej władzy. Zawierzamy i poświęcamy mu naszą Ojczyznę, nasz naród, rodziny. Mamy oddać mu pierwsze miejsce w sferach naszego życia zawodowego, społecznego a On je uporządkuje, napełni swoim duchem i pokojem. Jezusowy krzyż wbity został w polską ziemię 1050 lat temu i na zawsze naznaczył dzieje narodu i państwa, naznaczył  i nakreślił naszą tożsamość podkreślił Ksiądz Biskup. W pismach sługi Bożej Rozalii Celakówny czytamy: ?Polska nie zginie, o ile przyjmie Chrystusa na Króla w całym tego słowa znaczeniu. Jeżeli się podporządkuje pod Prawo Boże, pod Prawo Jego Miłości”.  Pius XII w swojej encyklice Quas primas piesze: ?Będziecie mieli Boże Błogosławieństwo jedynie wtedy, gdy Pan Jezus zapanuje nad wami i waszymi narodami”. Ksiądz Kardynał Sapiehy w 1934r wskazywał : ,,W tej służbie Chrystusowi-Królowi nie zapominajmy o tym, że dwom panom służyć nie można – że kto nie jest z Chrystusem, jest przeciwko Niemu; że nie wolno nam wchodzić w żadne kompromisy ze złem. Żyjemy dziś w czasach chaosu myśli i zaciemnienia poglądów, a jednak jakże często spotykamy się z gwałtownym narzucaniem przekonań i ze zmuszaniem innych do przyjęcia tych narzuconych poglądów! Zarzucają nam katolikom ślepą wiarę w prawdy przez Boga objawione, a jednak ci sami ludzie wymagają dla swych ludzkich, nieraz błędnych poglądów, ślepej wiary i posłuszeństwa wymuszanego krzykiem, gwałtem i postrachem. Świadomość, że służymy Chrystusowi-Królowi, winna nam wpoić odwagę, by nie pozwolić się nastraszyć, odwieść od naszych przekonań, powstrzymać naszą pracę, zmienić nasze postępowanie ??. Mamy oddać Bogu czas i gotowość , a On wszystko poukłada, On zacznie działać. Ksiądz Biskup podziękował wszystkim którzy tworzą wspólnoty, za formację w której uczestniczymy, za świadectwo we wspólnotach gdzie żyjemy i za apostolstwo świeckich. W czasie Eucharystii 121 młodych osób złożyło przyrzeczenie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, przeprowadzone przez prezes KSM Annę Dzwonkowicz, odśpiewano hymn KSM z zawołaniem: ?Przez cnotę, naukę i pracę, służyć Bogu i Ojczyźnie, Gotów!?.

Biskup Jan Wątroba, razem z ks. Stanisławem Poterą ? diecezjalnym asystentem Akcji Katolickiej, wręczył nominacje nowym prezesom 19 oddziałów POAK, natomiast Prezes DIAK Jeremi Kalkowski zwracając się do zebranych, podkreślił , iż był to rok szczególny dla życia osobistego  i wspólnotowego, czas odkrywania Miłosiernego Chrystusa. Kościół wzywa nas abyśmy szli i głosili i świadczyli o Miłosiernym  Bogu, otwierajmy więc nasze serca na Chrystusowe  wezwanie ,,Idźcie i głoście!??. Mocni owocami Roku Miłosierdzia, idźmy z ufnością i  nadzieją wskazywał prezes Jeremi Kalkowski. Na zakończenie Mszy św. biskup rzeszowski Jan Wątroba, prezesi DIAK i KSM oraz obecna poseł RP Halina Szydełko odczytali Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.

Po odśpiewaniu pieśń uwielbienia Maryi ?Magnificat? Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej zamknął Bramę Miłosierdzia.

Nie tylko słowem, ale  życiem katolickim i czynem wołajmy ustawicznie: ?Króluj nam, Chryste”.

Małgorzata Jaworska

galeria – kliknij zdjęcie

2016-11-25