Diec. rzeszowska. „Idźcie i głoście” – rekolekcje.

Takie hasło towarzyszyło tegorocznym rekolekcjom zorganizowanym przez Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Rzeszowskiej dla członków i sympatyków Stowarzyszenia.  Odbyły się one w dniach 22-23 kwietnia  w Domu Rekolekcyjnym ?Kana? w Czarnej Sędziszowskiej. Dla każdego uczestnika był to czas wyciszenia odejścia od codziennych trosk, problemów, rutynowych prac, a skupienie się na modlitwie, rozważaniu Słowa Bożego, wspólnym uczestnictwie w Mszy św., nabożeństwach i konferencjach.

Rekolekcje poprowadził ks. dr Rafał Flak z parafii p.w. św. Michała Archanioła w Rzeszowie. Rozpoczynając pierwszą konferencję, nawiązał do nazwy miejsca. ?Kana? ? to miejsce, gdzie Chrystus przemienia wodę w wino. Każdy z nas jest sługą, który słyszy słowa ?napełnijcie stągwie wodą..?. Te stągwie, to nasza codzienność, nasze trudy, wysiłki, zmagania. Im więcej ?wody nanosimy?, tym więcej Chrystus przemieni. Mimo trudów, Bóg zachęca do ?noszenia wody?, aby nie poddawać się w życiu, nie ulegać złu, by pamiętać, że nic nie przychodzi łatwo, ale im większy wysiłek włożymy, tym większą nagrodą będziemy obdarowani, gdy Chrystus tę naszą ?wodę? przemieni?

Następne rozważania oparte były na Ewangelii według św. Jana /J 3,1-8/, w których ks. Rafał odniósł się do postawy Nikodema ? człowieka, który chciał spotkać Chrystusa, ale obawiał się publicznie do Niego przyjść. Czy takie sytuacje nie zdarzają się i w naszym życiu? ? pytał, czy nam także niejednokrotnie nie brakuje odwagi by przyznać się do Jezusa? Wiara czasem ?komplikuje? nasze życie, stawia nas w trudnej sytuacji wobec wyboru: przyznać się do mojej wiary, czy lepiej milczeć?  A przecież Chrystus zna nasze myśli, obawy, pragnienia, nawet jeśli Mu o nich nie wspominamy, a mimo to nie przestaje nas kochać. Przecież Chrystus z miłości do człowieka dał nam niezwykły dar ? życie wieczne i tylko od każdego z nas zależy czy będziemy nim się cieszyć. W dalszych rozmyślaniach podkreślił wagę miłości Chrystusa, którą m.in. wyrażają słowa znanej piosenki ?powiedz ludziom, że kocham ich?? to przesłanie mamy głosić dzisiaj jako świadkowie Jezusa.

Kolejna sobotnia konferencja oparta była także na Ewangelii według św. Jana /J8,1-11/; spotkanie Jezusa z cudzołożnicą. Rekolekcjonista podkreślił, że ta krótka perykopa to nie tylko historia do wysłuchania, ale konkretne przesłanie dla każdego – słowa Jezusa skierowane do kobiety ?? i ja Ciebie nie potępiam?? Z jednej strony możemy dostrzec siebie w tłumie oskarżycieli, którzy pochwycili kobietę na cudzołóstwie i oddali pod sąd Jezusowi. Często spotykamy się z taką postawą: cieszymy się z ludzkich słabości, upadków, wad, ale przecież nikogo nie osądzamy, bo to nie wypada? Lepiej niech inni to zrobią. Tymczasem Chrystus, który miał wydać wyrok ? milczy, bo doskonale zna sumienia ludzkie, myśli, intencje. ?kto z was jest bez grzechu niech pierwszy rzuci kamień?? mówi do oskarżycieli. Po chwili pozostaje sam z niewiastą. Ona jest symbolem nas samych ? Chrystus nas nie oskarża, nie potępia, ale daje kolejną szansę, wyciąga nas z plątaniny naszych grzechów i pozwala wrócić. Bóg chce ?ocalić to co zginęło?.

Wieczorem miało miejsce nabożeństwo uwielbienia podczas, którego także wszyscy uczestnicy rekolekcji zgromadzeni wokół chrzcielnicy odnowili przyrzeczenie Chrztu św. Wspólna i indywidualna modlitwa uwielbienia przed  Najświętszym Sakramentem i płonącym Paschałem była niezwykle głębokim przeżyciem i wołaniem ? być bliżej Ciebie chcę o Panie mój..?

W kolejnym dniu rekolekcji po modlitwach porannych ks. Rafał podjął temat naszych relacji z Panem Bogiem. Zwrócił uwagę, że każdy z nas ma różne wyobrażenia o Bogu, a tymczasem jest On Osobą i pragnie relacji z każdym człowiekiem. W rozważaniu na czym mają się opierać nasze relacje z Panem Bogiem i z ludźmi zaakcentował trzy warunki ?dobrych relacji?:

  • Obecność – Bóg jest obecny przy człowieku nieustannie, czeka na nas nie tylko w kościele. Jeżeli zamykamy przed nim nasze życie, wówczas nie mamy dobrych relacji. Obecność Boga nadaje naszemu życiu właściwy kierunek.
  • Rozmowa – Bóg w momencie Chrztu Świętego rozpoczął z nami zbawczy dialog. Każdego dnia do nas przemawia poprzez Pismo Święte, ale oczekuje także od nas odpowiedzi. Bo sensem tej relacji jest rozmowa obu stron. Bóg nie milczy, ale jeśli my nie odpowiadamy, to nie ma dialogu i nie ma relacji.
  • Wzajemne poznanie – z obcymi osobami nie mamy relacji, ale dla Boga nie jesteśmy obcy, bo On zna nas od początku, wie o nas wszystko. Ale czy my próbujemy poznać Boga? Im więcej o Nim będziemy wiedzieć, tym lepsze będą nasze relacje. Bóg pozwala nam się poznać, nie pozostaje tajemniczy. Możemy lepiej Go poznać czytając Pismo Święte, czasopisma religijne? Każdego dnia musimy dążyć do lepszego poznania Boga, bo w ten sposób nasze relacje będą jeszcze lepsze.

Te trzy warunki dobrych relacji mamy stosować także w życiu codziennym wobec innych ludzi, w szczególności w naszej rodzinie i najbliższym otoczeniu. Dzięki temu nasze życie będzie lepsze, pełniejsze ? zachęcał rekolekcjonista

Na zakończenie tego wyjątkowego czasu, a była to niedziela Miłosierdzia Bożego podczas uroczystej Mszy św. w homilii ks. Rafał skupił się nad największym z przymiotów Boga, polegającym na bezgranicznej dobroci w stosunku do ludzi potrzebujących ? przede wszystkim dla grzeszników, którym Jezus chce wszystko wybaczyć – Bożym Miłosierdziem.

W każdym z nas jest wiele zła, niedociągnięć, ale Pan Bóg nas nie skreśla, choć nieraz go ranimy, zawodzimy, odwracamy się od Niego ? On kocha nas mimo wszystko, a Jego Miłosierdzie nas oczyszcza. Naszą rolą jest tylko stanąć przed Bogiem w prawdzie, w naszej niedoskonałości i uwierzyć, Bóg jest miłosierny!

 W czasie rekolekcji była też możliwość zaprezentowania przez każdego z uczestników swojego Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej podzielenia się sukcesami i trudnościami w bieżącej działalności. Odbyło się także zebranie z Zarządem Diecezjalnego Instytutu AK, którego tematem były sprawy bieżące.

                                                                           Małgorzata Błażej, POAK w parafii Św. Maksymiliana Kolbe w Rogoźnicy

patrz – galeria

Rekolekcje_2017_08

 

 

 

 

 

 

 

2017-05-24