Diec. rzeszowska. Krucjata Różańcowa za Ojczyznę.

W niedzielę 5 października br. odbyła się kolejna Rzeszowska Krucjata Różańcowa w intencji Ojczyzny, w intencji rodzin, o dar pokoju oraz za prześladowanych chrześcijan, zorganizowana przez Akcję Katolicką i Domowy Kościół. Krucjatę rozpoczęła Koronka do Miłosierdzia Bożego pod Krzyżem Ofiar Komunizmu na Placu Śreniawitów.

W modlitewnej procesji ulicami miasta, wierni wspólnie z biskupem rzeszowskim Janem Wątrobą oraz  kapłanami, m.in ks. inf. Wiesławem Szurkiem, ks. prał. Stanisławem Słowikiem, ks. prał. Władysławem Jagustynem, duszpasterzem Akcji Katolickiej ks. dr Pawłem Synosiem , duszpasterzem Domowego Kościoła ks. Markiem Kędziorem przeszli do Sanktuarium  Matki Bożej Rzeszowskiej. Rozważania różańcowe w drodze , ubogaciły słowa Świętego Jana Pawła II, który był z nami zawsze w momentach przełomowych. Usłyszeliśmy prawdy o godności człowieka, o społecznym i narodowym losie, o prawdzie, która wyzwala, o Chrystusie, miłości i solidarności. Święty Jan Paweł II przekazał nam interpretację Dekalogu, czyniąc z niej wykładnię zachowań na dziś i na jutro, wypowiedział to, co wszyscy czujemy  ? istotę naszego współczesnego, polskiego Dekalogu, zespołu zachowań, od których zależy nasz wspólny los. ?To Boże prawo moralne jest dane człowiekowi i dane równocześnie dla człowieka: dla jego dobra. Czyż nie tak jest? Czyż nie dla człowieka jest każde z tych przykazań z góry Synaj ? mówił 1 czerwca 1991 r. w Koszalinie. ? Stąd, znad Bałtyku, proszę was, wszyscy moi Rodacy, Synowie i Córki wspólnej Ojczyzny, abyście nie pozwolili rozbić tego naczynia, które zawiera Bożą prawdę i Boże prawo. Proszę, abyście nie pozwolili go zniszczyć. Abyście sklejali je z powrotem, jeśli popękało?. Jakże te słowa są dziś aktualne.

Modlitwa  różańcowa zakończyła się Eucharystią w Bazylice OO. Bernardynów pod przewodnictwem J.E.Ks. Bpa Jana Wątroby. Zebranych powitał wikary klasztoru o. Artur Stępień OFM, zebranych zatroskanych o losy Ojczyzny, proszących o łaski dla Polski i Polaków. Wszyscy wierni zatroskani o losy kraju w swoich modlitwach prosili o Boże błogosławieństwo i odpowiednich ludzi do kierowania losami naszej Ojczyzny.

W homilii Ksiądz Biskup podkreśli, iż głos Świętego Jana Pawła II docierał do nas z nową mocą, Przykazania Boże zostały dane dla dobra człowieka , dla jego dobra osobistego, rodzinnego  i społecznego. Podkreślił również, że zarówno Kościół , państwo jak i  świat stanowią winnicę Pana, w której powinny pojawiać się jak najlepsze owoce. Pan ciągle czeka,  Pan czeka na owoce swojej winnicy, na dobre owoce, a szczególną winnicą Pana jest rodzina, od niej bowiem zależy kształt społeczeństwa, państwa. Mamy w ręku niezwykłą, skuteczną broń- różaniec, który na przestrzeni wieków był ratunkiem dla świata. Prześladowania chrześcijan na całym świecie, wojny pochłaniające wiele ofiar oraz próbę podeptania Prawa Bożego, która dokonuje się na naszych oczach w imię nowoczesności współczesnego świata, modlitwa różańcowa jawi się jako ratunek dla błądzącej ludzkości. Nie godzi się trwać w bezczynności podkreślał Ksiądz Biskup

 Dziękując wszystkim  modlącym się za Ojczyznę  ks. dr Paweł Synoś na zakończenie wskazał, iż dziś, gdy świat potrzebuje naszej modlitwy, stańmy z Maryją, by kontemplować Jej Boskiego Syna, uwierzmy w lepszy świat, a który z różańcem w ręku możemy wyprosić u naszego najlepszego Ojca.

Małgorzata Jaworska

kliknij ? powiększ
Diec. rzeszowska. Krucjata Różańcowa za Ojczyznę.2014-10-15_001 Diec. rzeszowska. Krucjata Różańcowa za Ojczyznę.2014-10-15_002 Diec. rzeszowska. Krucjata Różańcowa za Ojczyznę.2014-10-15_003

2014-10-15