Diec. rzeszowska. Uroczystość Chrystusa Króla – święto Akcji Katolickiej.

W Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, 22 listopada br. w katedrze rzeszowskiej świętowano dzień patronalny Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz  Biskup Jan  Wątroba. ,,W tym dniu ofiarujemy Chrystusowi nasze życie, aby wziął je w swoje dłonie i dysponował  nim jako najlepszy Pan i Władca?? – powiedział ks. Biskup  do  zgromadzonych  członków i sympatyków stowarzyszeń. Nawiązując do fragmentu  niedzielnej Ewangelii ? rozmowy Jezusa z Piłatem o królowaniu i prawdzie, zwrócił uwagę, iż królestwo Jezusa, królestwo prawdy, jest królestwem miłości. Podkreślił, że prawda bez miłości jest trudna do przyjęcia, powinna być zawsze związana z miłością i podawana w miłości! ?Dlatego człowiek Chrystusowego Królestwa będzie zawsze głosił prawdę z miłością i z wielką ostrożnością, aby, w miarę możliwości, nikogo nie zranić?. Przywołał też słowa ks. Jerzego Popiełuszki: ?Nie daj się zwyciężać złu ale zło dobrem zwyciężaj? podkreślając, iż Kościół nigdy nie zrezygnuje z zasady, którą przypomniał i za którą oddał życie ks. Jerzy. Nawiązując do 1050. rocznicy chrztu Polski, wzywał do modlitwy, za stowarzyszenia i za cały Kościół, aby duch apostolski przyczyniał się do wzrostu Królestwa Bożego, w rodzinie, Ojczyźnie, którego jesteśmy uczestnikami i budowniczymi. Zadaniem Akcji Katolickiej jest żyć prawdą, troszczyć się o zbawienie swoje i tych którzy są daleko od Boga.  Podziękował zebranym  za  zaangażowanie, świadectwo,  za wierność pasterską, za pracę, wzywał abyśmy wzrastali w Bogu, byli czytelnymi świadkami Chrystusa i budowniczymi Królestwa Bożego. Niech Chrystus będzie jedynym Panem naszych serc.

Członkowie KSM złożyli przyrzeczenie z zawołaniem: ?Przez cnotę, naukę i pracę, służyć Bogu i Ojczyźnie, Gotów!?, natomiast nowi prezesi POAK otrzymali nominacje z rąk Księdza Biskupa Jana i ks. Stanisława Potery ? diecezjalnego asystenta AK. Prezes KSM  A. Dzwonkowicz   podziękowała Biskupowi Ordynariuszowi za słowa, troskę i pasterską miłość, a pozdrawiając członków Akcji Katolickiej wyraziła gotowość do współpracy. Jeremi Kalkowski – prezes Zarządu Diecezjalnego Instytutu AK,  nawiązując do 1050. rocznicy chrztu Polski, zachęcał zebranych do dumy z dziedzictwa, które karze podnieść głowy. W jubileuszowym Roku Miłosierdzia wzywał wszystkich związanych z Akcją Katolicką do modlitwy i promocji Koronki do Bożego Miłosierdzia. Podziękował za świadectwo i inicjatywy, które bardzo wspomagają działalność duszpasterską w parafiach i w całej diecezji. Przekazał podziękowania i życzenia od Prezes KIAK Haliny Szydełko. Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, współpracujących z hierarchią kościelną i duchowieństwem w szerzeniu i ugruntowywaniu Chrystusowej nauki, wspólnie z księżmi realizuje cele apostolskie Kościoła Katolickiego.

Sobór Watykański II oraz Ojciec Święty Jan Paweł II, mówiąc o katolikach świeckich, podkreślał, iż ,,winni poczuć się rzeczywistymi podmiotami w życiu Kościoła? i ,,winni uświadomić sobie coraz wyraźniej nie tylko to, że należą do Kościoła, ale że sami są Kościołem – wspólnotą wiernych żyjących na ziemi pod jednym przewodnictwem Papieża oraz pozostających z Nim w łączności Biskupów?. Spotkanie wspólnotowe było czasem podsumowań, refleksji nad tym co zrealizowaliśmy, nad tym co przed nami a także co jeszcze trzeba zmienić, by nasze działania w przyszłości przynosiły jeszcze lepsze efekty.

Chcesz ujrzeć Królestwo Boże? Nie patrz w górę, nie czekaj. Wprowadź je w swoim życiu, tam gdzie żyjesz na co dzień. KRÓLUJ NAM CHRYSTE!

Małgorzata Jaworska

kliknij ? powiększ

Diec. rzeszowska. Uroczystość Chrystusa Króla - święto Akcji Katolickiej_001   Diec. rzeszowska. Uroczystość Chrystusa Króla - święto Akcji Katolickiej_002

Diec. rzeszowska. Uroczystość Chrystusa Króla - święto Akcji Katolickiej_003

2015-12-01