Diec. sandomierska. Adwentowy dzień skupienia Akcji Katolickiej.

          5 grudnia w Rudniku nad Sanem odbył się diecezjalny dzień skupienia Akcji Katolickiej. Spotkanie rozpoczęło się w kościele pod wezwanie Trójcy Świetlej. Przybyłych członków AK powitał ks. proboszcz parafii Waldemar Farion, który zarysował historie powstania parafii i piękne tradycje ziemi rudnickiej. Następnie członkowie POAK z Jeżowego poprowadzili modlitwę różańcową, która była modlitewnym wprowadzeniem do Eucharystii. Mszę św. przewodniczył Asystent Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, ks. Artur Barański a Słowo Boże wygłosił ks. dr Marek Kumór, który był rekolekcjonistom tego dnia. – Któż z nas nie potrzebuje Bożego miłosierdzia. A jest ono bezgraniczne o czym można wyczytać w samym tylko Nowym Testamencie. Dzisiejszy świat jest niego spragniony, bo ono daje nam nadzieję. Dlatego naszym zadanie jest mówić o wielkim miłosierdziu Boga do człowieka oraz podjąć dzieło ewangelizacji – apelował rekolekcjonista. On też poprowadził trzy konferencje, wszystkie poświęcone Bożemu miłosierdziu w związku z ogłoszonym przez Papieża Rokiem Miłosierdzia. Każda nosiła inną nazwę: Miłosierdzie Boga, Miłosierdzie chrześcijanina i Miłosierdzie w ludzkim życiu. Pierwsza zakończyła się krótką modlitwą o rozpoczęcie PROCESU beatyfikacyjnego 23 księży zamordowanych w Katyniu, w tym ks. mjra Bronisława Szweda urodzonego w Rudniku nad Sanem.

Następnie pani Aleksandra Janas, zastępca dyrektora Muzeum Zamku Dzikowskiego i prezes AK z parafii Chrystusa Króla w Tarnobrzegu, wygłosiła prelekcję na temat prof. Stanisława Tarnowskiego. – Był znakomitym oratorem i interpretatorem dzieł polskiej literatury. Przepojony był wiarą i głęboko moralną postawą. Był przy tym maleńki wzrostem – 150 cm, ale wielki duchem. Przez przypadek trafił do więzienia. Tam z nudów haftował ornaty i dziergał dywaniki o czym pisze w ?Dzikowskie Kronice Domowej?. Poprzez ożenek z Branicką stał się właścicielem Rudnika ? mówiła prelegentka.

Adwentowy Dzień Skupienia Akacji Katolickiej diecezji sandomierskiej zakończyło zwiedzanie Muzeum Wikliniarstwa oraz sali muzealnej rudnickiej parafii, po której oprowadzał proboszcz Waldemar Farion oraz program słowno-muzyczny. Uczestników odwiedził też Święty Mikołaj, który częstował słodyczami. Organizatorom i wszystkim zaangażowanym w przyjęcie członków AK, którzy przybyli z Ostrowca Św., Staszowa, Włostowa, Klimontowa, Stalowej Woli, Tarnobrzega, Trześni, Klimontowa, Baranowa Sandomierskiego, Czyżowa Szlacheckiego, Jeżowego, Jadach, Chodkowa i innych oddziałów, szczerze podziękował Asystent Diecezjalny wraz z Zarządem DIAK.

ks. Artur Barański

kliknij ? powiększ

Diec. sandomierska. Adwentowy dzień skupienia Akcji Katolickiej_001   Diec. sandomierska. Adwentowy dzień skupienia Akcji Katolickiej_002

2015-12-08