Diec. sandomierska. Duchowe spotkanie AK w Domu Ulgi w Cierpieniu.

W drugą sobotę Wielkiego Postu w Ostrowcu Świętokrzyskim odbył się Dzień Skupienia członków Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. Organizatorem spotkania był ks. Paweł Anioł wraz z członkami AK działającymi przy parafii św. Michała Archanioła. Miejscem spotkania był Dom Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II. Hasłem przewodnim duchowych zmagań były słowa ?Ekonomia Boga, a ekonomia ludzka?. Obok wspólnej modlitwy brewiarzowej, Eucharystii i Koronki do Miłosierdzia Bożego, uczestnicy spotkania wysłuchali dwóch konferencji, które wygłosił ks. Paweł Anioł. Szczególną intencją modlitw były osoby chore i cierpiące. Podczas spotkania przybyli z całej diecezji członkowie AK mieli czas na konwersacje dotyczące Roku Caritas, a także sposobu przeżywania w parafialnych wspólnotach Wielkiego Postu. Dzielono się też pomysłami i doświadczeniami wielkopostnej pomocy osobom potrzebującym. Rozdano też nagrody dla osób, które brały udział w konkursie o bł. ks. Jerzym Popiełuszce. Dużym zainteresowaniem cieszył się obiekt Domu Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II, który w całości można było zobaczyć. – Ten pobyt kilkugodzinny w tym miejscu podczas Wielkopostnego Dnia skupienia był dla mnie wielkim przeżyciem duchowym, a zwielokrotniony jest spotkaniem w miejscu, gdzie człowiek już tylko czeka na spotkanie z Bogiem ? powiedziała Pani Teresa Kwiatkowska, która pierwszy raz miała możliwość zwiedzać cały budynek hospicjum.

W wielkopostnym dniu skupienia brało udział ponad 80 osób, które przybyły z parafii: Włostów, Baranów San., Trześń, Stalowa Wola, Tarnobrzeg Miłosierdzia Bożego i Chrystusa Króla, Klimontów, Opatów, Staszów, Chodków, Rudnik, Modliborzyce, Jadachy, Ostrowiec Św.. Obok członków AK w tych duchowych ćwiczeniach brali udział także pracownicy i wolontariusze pracujący w Domu Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Ks. Artur Barański

Diec. sandomierska. Duchowe spotkanie AK w Domu Ulgi w Cierpieniu.2015-03.02_001  Diec. sandomierska. Duchowe spotkanie AK w Domu Ulgi w Cierpieniu.2015-03.02_002

2015-03-02