Diec. sandomierska. Dziękczynienie, modlitwa różańcowa, miłosierdzie?

Koniec września  i początek października w klimontowskiej parafii obfitował w doniosłe wydarzenia związane z uroczystościami Jubileuszu Chrztu Polski połączonymi z odpustem Matki Bożej Różańcowej w klasztorze podominikańskim. Członkowie  Stowarzyszenia  na Rzecz Klasztoru Podominikańskiego ?Wspólne Dobro? i Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Klimontowie , we współpracy z ks. Proboszczem Henrykiem Hendzlem,  realizowali projekt pod hasłem ?1050. Urodziny Narodu, Kościoła i Państwa nad Wisłą?. Program był bardzo bogaty. W środę 28 września w klasztorze podominikańskim odbył się konkurs poezji patriotyczno- religijnej p.t. ?Wiersze o Ojczyźnie?. Do konkursu zgłosiło się ponad 100 uczniów. W pięciu kategoriach wiekowych  dwa zespoły jurorów wyłoniły zwycięzców wśród przedszkolaków, uczniów kl.  I-III, kl. IV ? IV szkół podstawowych z Ossolina, Goźlic, Konar i Klimontowa; Gimnazjum i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.  Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymali  nagrody książkowe i dyplomy, a pozostali uczestnicy pamiątki za udział  w konkursie (stosownie do wieku uczestników). Przeprowadzono też konkurs fotograficzny p.t. ?Tu się wszystko zaczęło- miejsce mojego chrztu? z nagrodami,  uwieńczony  wystawą zdjęć wykonanych przez uczestników.

30 września w sali GOK odbyły  się dwie  prelekcje: ?Posłanie Apostolskie jako wypełnienie misji Jezusa Chrystusa związane  z tajemnicą łaski chrztu i przekazem wiary – na podstawie Drzwi Płockich? ?Ks. dr Andrzeja Rusaka i  ?Narodziny Parafii Klimontów? ? p. Mirosława Kwapińskiego. Spotkanie zakończyło się widowiskiem artystycznym p.t. ?Tak się zaczęła Polska Mieszka?  w wykonaniu uczniów Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie. Sala GOK wypełniona była po brzegi, bowiem w spotkaniu z historią chrześcijańskiej Polski uczestniczyła młodzież 5. i 6. klas szkół podstawowych naszej Gminy,  wybrane klasy z  Gimnazjum i Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych wraz z nauczycielami i dyrektorami oraz zaproszeni goście i  mieszkańcy Klimontowa.  Zadanie  było współfinansowane ze środków Gminy Klimontów w ramach  Programu Współpracy Gminy Klimontów z Organizacjami Pozarządowymi na 2016r.

Sobotnie popołudnie  01. października  upłynęło  pod hasłem  ?Odnowienie łaski Chrztu Świętego? . W tym dniu miał miejsce Dzień Wspólnoty Małżeństw, któremu przewodniczył ks. dr Tomasz Cuber Dyrektor Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin oraz  małżonkowie z Ostrowca Św., którzy dali świadectwo swej wiary i radości budowania wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej. W czasie Mszy św. odnowiono przyrzeczenia małżeńskie. Przed wystawionym Najświętszym Sakramentem nastąpiło zawierzenie  rodzin Matce Bożej w modlitwie różańcowej, a na zakończenie odmówiono Modlitwę Jubileuszową 1050. Rocznicy Chrztu Polski, pod przewodnictwem jednej z rodzin naszej parafii.

Niedziela 02. października to dzień odpustu NMP Różańcowej  czczonej od wieków w klasztorze podominikańskim w obrazie ?Matki Bożej z Dzieciątkiem?. Sumie odpustowej przewodniczył i homilię głosił  ks. Augustyn Łyko Diecezjalny Duszpasterz ds. Kół Żywego Różańca. Dzięki ewangelizacyjnemu działaniu członków Akcji Katolickiej wśród parafian,  zawiązana została Róża Różańcowa Rodziców za Dzieci. Dwadzieścia rodzin  rozpoczęło modlitwę różańcową  po uprzednim zawierzeniu się Niepokalanej Dziewicy Maryi- Królowej Rodzin, Królowej Pokoju, Królowej Różańca Świętego, podczas Mszy św. o godz. 10.30.

W kończącym się Roku Miłosierdzia, we wspomnienie Matki Bożej Różańcowej 07. października  z inicjatywy POAK  podjęto modlitewny ?szturm do nieba?. W Światowym Dniu Modlitwy Różańcowej przepraszano i wynagradzano za grzechy własne i całej wspólnoty parafialnej  prosząc  o Boże miłosierdzie. Cztery  części Różańca poprowadzili: Róże Różańcowe, dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej, młodzież uczestnicząca w ŚDM i członkowie POAK. Podczas Eucharystii zostały poświęcone różańce dzieciom pierwszokomunijnym. Licznie zgromadzeni czciciele Serca Jezusowego i Matki Bożej Różańcowej przyjęli Komunię świętą z intencją  wynagradzającą za grzechy.

13 października w klasztorze podominikańskim zakończono tegoroczne nabożeństwa fatimskie przygotowujące  do setnej rocznicy Objawień Maryi.

Anna Gładysz – POAK Klimontów

galeria (kliknij ? zdjęcie)

2016-10-15