Diec. sandomierska. Nowe inicjatywy AK Włostów.

W okresie Wielkiego Postu, jak co roku, odbyło się kolejne spotkanie członków POAK. Członkowie AK wspólnie uczestniczyli w nabożeństwie, a po nim spotkali się w sali parafialnej, aby omówić inicjatywy na najbliższe tygodnie.

Pierwszym z omawianych tematów było zaangażowanie i udział w peregrynacji Symboli ŚDM, które na ziemi opatowskiej będą 19 kwietnia. Postanowiono też zorganizować finansową pomoc dla kilku młodych osób z Białorusi, aby mogły wziąć udział w spotkaniu z Papieżem w Krakowie w 2016 r. W związku z tym będą poszukiwani sponsorzy, organizowane różne spotkania, podczas których będą rozprowadzane ?cegiełki? na ten cel, organizowane loterie itd..

Drugim tematem była inauguracja chóru parafialnego, który powstał z inicjatywy członków AK.

Następnym ważnym zagadnieniem było tworzenie przez AK i działającym przy nim stowarzyszeniu ?Nasz Włostów? – Uniwersytetu Trzeciego Wieku. – Na terenie miejscowości i parafii jest bardzo dużo nauczycieli emerytowanych i wiele innych osób chętnych do udziału w spotkaniach z ludźmi nauki. Właśnie dla nich warto podjąć się takiej organizacji ? powiedziała p. Barbara Brzeska w-ce prezes DIAK. W tej chwili został uchwałą Zarządu Stowarzyszenia powołany UTW we Włostowie i trwają rozmowy nad objęciem patronatu naukowego przez Rektora jednej z uczelni naszej diecezji.

Kolejną omawianą sprawa była, jak co roku, organizowana ?jałmużna wielkopostna?. AK wraz ze Szkolnym kołem Caritas organizuje zbiórkę żywności, z której będą zorganizowane paczki dla osób i rodzin potrzebujących.

Spotkanie zakończyło się wspólna modlitwa i błogosławieństwem Bożym.

ks. Artur Barański

Diec. sandomierska. Nowe inicjatywy AK Włostów.2015-03.20_001

2015-03-20