Diec. sandomierska. Obchody 75. rocznicy zbrodni Katyńskiej i 5. rocznicy tragedii Smoleńskiej w Gminie Baranów Sandomierski.

W dniu 10. kwietnia 2015r. godz. 17,00  w kościele parafialnym p.w. Miłosierdzia Bożego w Skopaniu została odprawiona uroczysta patriotyczna Msza święta. Mszę świętą koncelebrowali: ks. prałat Wiesław Gucwa, proboszcz tej parafii, ks. Łukasz Nawrot i ks. Sebastian Kula z parafii Baranów Sandomierski. We Mszy świętej uczestniczyło 6 pocztów sztandarowych reprezentujących szkoły z terenu całej gminy, poczet sztandarowy OSP w Skopaniu i poczet sztandarowy Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w Sandomierzu. Obecni byli również przedstawiciele władz samorządowych na czele z Burmistrzem Baranowa Sandomierskiego p. Markiem Mazurem, młodzież szkolna, przedstawiciele PiS-u, członkowie Akcji Katolickiej i licznie zebrani parafianie.

Homilię wygłosił ks. prałat Wiesław Gucwa. Nawiązał w niej do tragicznych wydarzeń, jakie miały miejsce 75 lat temu w Katyniu, do Golgoty Wschodu i do 5. rocznicy tragicznej katastrofy lotniczej w Smoleńsku, w której zginęli Prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką, oraz wybitni polscy politycy, którzy udawali się do Lasu Katyńskiego, aby pochylić się nad grobami pomordowanych tam Polaków i oddać im hołd.

Po zakończeniu Mszy świętej wszyscy w procesji, odmawiając Koronkę do Miłosierdzia Bożego, udali się do parku pod kamienny obelisk upamiętniający tamte wydarzenia. Tam odbyło się podniesienie Flagi Narodowej na maszt i odśpiewanie Hymnu Narodowego. Po krótkim wprowadzeniu, związanym z obchodami rocznicowymi, odbył się Apel Poległych i złożenie wiązanek kwiatów przez  delegacje samorządowe i uczniowskie, oraz przez delegację Pis-u i DIAK-u. W imieniu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w Sandomierzu wiązankę składali: wiceprezes DIAK p. Krzysztof Pawlik, wiceprezes POAK w Baranowie Sandomierskim p. Bronisław Galicki i skarbnik POAK p. Józefa Marek.

Na zakończenie obchodów zabrał głos Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski p. Marek Mazur. Podziękował organizatorom za przygotowanie uroczystości rocznicowych, a wszystkim obecnym za przybycie

Informację przygotował Krzysztof Pawlik

Diec. sandomierska. Obchody 75. rocznicy zbrodni Katyńskiej i 5. rocznicy tragedii Smoleńskiej w Gminie Baranów Sandomierski.

kliknij – powiększ

2015-04-14