Diec. sandomierska. Reaktywacja oddziału Akcji Katolickiej w Ćmielowie.

Po pół rocznym przygotowaniu, został powołany na nowo parafialny oddział Akcji Katolickiej w Ćmielowie.

Oddział ten istniał od roku 2002, ale swoją działalność zawiesił w 2006 roku. Staraniem obecnego proboszcza ks. Czesława Gumieniaka i kilku osób, udało się zebrać grupę chętnych, którzy zadeklarowali chęć należenia i działania w Akcji Katolickiej. Pierwsze spotkania z asystentem diecezjalnym odbyły się już w grudniu ubiegłego roku. Powołani kandydaci zaczęli regularne comiesięczne spotkania duchowo-formacyjne, które przygotowywały ich do pełnego uczestnictwa w stowarzyszeniu. 19 lipca br. po Mszy św., w sali parafialnej odbyła się inauguracja POAK w Ćmielowie. Podczas tego spotkania na ręce asystenta DIAK złożono: deklaracje osób wstępujących do AK, złożono wniosek do Zarządu DIAK o reaktywowaniu oddziału i wybrano kandydatów na prezesa, którego zatwierdzi Bp Ordynariusz. Do nowego stowarzyszenia przystąpiło 12 osób.

Na koniec ks. Czesław Gumieniak podziękował wszystkim za chęć współpracy i troskę o działanie na rzecz Boga i drugiego człowieka na ziemi ćmielowskiej jak i w diecezji. Warto dodać, że w dekanacie ożarowskim jest to pierwszy powołany oddział Akcji Katolickiej.

Ks. Artur Barański

kliknij – powiększ

Diec. sandomierska. Reaktywacja oddziału Akcji Katolickiej w Ćmielowie.2015-07-20_001  Diec. sandomierska. Reaktywacja oddziału Akcji Katolickiej w Ćmielowie.2015-07-20_002

2015-07-20