Diec. sandomierska. Spotkanie Rady DIAK.

25 maja w Sandomierzu odbyło się nadzwyczajne spotkanie Rady DIAK. W związku z kończącą się kadencją Zarządu DIAK, głównym celem spotkania był wybór nowego na kolejne cztery lata działalności Akcji Katolickiej w naszej diecezji.

Po wspólnej modlitwie, prezes Andrzej Darowski jak również Asystent Kościelny DIAK podziękowali zarządowi za piękną pracę na rzecz Kościoła sandomierskiego, za wiele dobrych inicjatyw i chęć działania i bycia odpowiedzialnym za dobre funkcjonowanie AK przez ostatnie cztery lata posługi. Następnie przystąpiono do wyboru nowych kandydatów i głosowania. Do nowego zarządu, który będzie pracował w latach 2019 do 2022 zostali wybrani: Barbara Brzeska ? POAK Włostów, Bożena Kapuściak ? POAK par Miłosierdzia Bożego Tarnobrzeg, Maria Kasak ? POAK Trześn, Teresa Kwiatkowska ? POAK Włostów, Janisz Gierada ? POAK Modliborzyce, Anna Pobrotyn ? POAK Gierczyce, Sylwia Król ? POAK par. św. Jadwigi Królowej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Elżbieta Wójcik ? POAK Chmielów. Delegatem do Rady KIAK został Krzysztof Pawlik ? POAK Baranów Sandomierski, a do Komisji Rewizyjnej weszli: Barbara Ćmiel ? POAK par Podwyższenia Krzyża w Sandomierzu, Teresa Partyka ? POAK par. św. Floriana w Stalowej Woli i Stanisława Tworz ? POAK Ślęzaki.

W dalszej części spotkania wziął udział Dyrektor Duszpasterstwa ks. Marek Kumor, który skierował słowo do nowo wybranego Zarządu DIAK oraz w imieniu Księdza Biskupa zaprosił wszystkich członków AK na uroczystość XX rocznicy pobytu św. Jana Pawła II w Sandomierzu.

Pozostałe omówione tematy rady to: informacje o działalności DIAK między Radami, informacje o finansach, omówienie Ogólnopolskiej Pielgrzymki Akcji Katolickiej i poprzedzające ją nocne czuwanie sandomierskiej AK na Jasnej Górze, omówienie konkursu Pieśni Patriotycznej, który odbędzie się 16 czerwca w Domu Kultury we Włostowie.

Spotkanie zakończyło się modlitwą i Bożym błogosławieństwem.

[arturoba]

2019-05-26

galeria – patrz