Diec. sandomierska. Spotkanie Rady DIAK.

W sobotę 11 lutego w Sandomierzu odbyło się Rada Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. Spotkanie rozpoczęło się nabożeństwem w katedrze sandomierskiej, podczas którego przed Najświętszym Sakramentem, zawierzono wszystkie działające w diecezji odziały AK. Druga część spotkania odbyła się w Sali Malinowej Domu Katolickiego.

Prowadzący Rade prezes pan Andrzej Darowski w pierwszej kolejności wręczył nowe nominacje Prezesom POAK z parafii w Janowie Lubelskim, Ostrowcu Świętokrzyskim i Stalowej Woli. Następnie Asystent DIAK przybliżył zebranym prezesom POAK kalendarium na rok 2017 i kierunki działania Akcji Katolickiej w Polsce. W kolejnej części spotkania pani Bożena Kapuściak przedstawiła sprawozdanie merytoryczne za rok 2016, sprawozdanie finansowe i preliminarz budżetowy na rok 2017 zarysowała pani Teresa Kwiatkowska a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawiła p. Barbara Ćmiel. Następnie zebrani Prezesi POAK jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi DIAK. W wolnych wnioskach poruszono jeszcze przygotowania do obchodów 20 rocznicy reaktywacji AK w diecezji sandomierskiej, zaplanowano Diecezjalny Dzień Skupienia AK, który odbędzie się 11 marca w Modliborzycach opatowskich, oraz zaplanowano wyjazd na rekolekcje rejonowe w Busku Zdroju organizowane przez KIAK. Spotkanie zakończyło się informacjami o planach poszczególnych oddziałów AK i Bożym błogosławieństwem.

patrz – galeria (kliknij  zdjęcie)