Diec. sandomierska. Spotkanie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej.

Cztery razy w roku wszyscy prezesi działających w diecezji parafialnych oddziałów Akcji Katolickiej spotykają się na wspólnej Radzie DIAK. Pierwsze z tych spotkań miało miejsce w sobotę 5 lutego w Sandomierzu. Rada rozpoczęła się wspólną Eucharystią w katedrze sandomierskiej, której przewodniczył bp. senior Edward Frankowski. W homilii Biskup zwrócił uwagę na wielkie zagrożenia, jakie coraz bardziej dotykają świat chrześcijański i rolę ludzi wiary, takich jak członkowie AK, którzy nie mogą się lękać w przeciwstawianiu się tego, co złe i niemoralne. Jedynym lekarstwem na to jest potrzeba większego wpatrywania się w otwarte serce Chrystusa i Jego Matki Maryi.

Po Mszy św. w odbyła się dalsza część rady, którą rozpoczął prezes DIAK Andrzej Darowski. Szczególnym gościem tego spotkania była prezes KIAK, poseł sejmy Rzeczpospolitej pani Halina Szydełko. W swoim wystąpieniu Pani Prezes zwróciła uwagę na dzisiejsze problemy w naszej ojczyźnie, na różne zagrożenia, które nas dotykają, a także na potrzebę działania na rzecz obrony moralności i wiary. Podkreśliła też, że w obecnych strukturach sejmu jest 23 posłów, którzy są członkami Akcji Katolickiej. Podziękował tez za zaproszenie i wsparcie członków AK diecezji sandomierskiej, jakie otrzymała. Następnie p. Prezes wysłuchała sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2015. W kolejnej części spotkania zgromadzeni Prezesi POAK udzielili absolutorium Zarządowi DIAK, zatwierdzili Kierunki Działania, Kalendarium na Rok 2016, zaplanowali Wielkopostny Dzień Skupienia AK, który odbędzie się 27 lutego br. w parafii św. Barbary w Tarnobrzegu.   Tematem kończącym obrady były wydarzenia związane z Rokiem Jubileuszowym Miłosierdzia i Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Członkowie POAK zobowiązali się do czynnego zaangażowania się w przyjęcie młodzieży, która będzie gościć w ich parafiach a także w pomoc materialną dla młodzieży udającej się na spotkanie z Papieżem Franciszkiem do Krakowa.  Rada DIAK zakończyła się wspólną modlitwą i Bożym błogosławieństwem.

Ks. Artur Barański

patrz – galeria (kliknij zdjęcie)

2016-02-07