Diec. sandomierska. Spotkanie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej.

W sobotę 15 lutego w Sandomierzu odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Rady DIAK. Wzięli w nim udział Prezesi parafialnych oddziałów Akcji Katolickiej.

Pierwsza część tego spotkania miała miejsce w kaplicy katedry sandomierskiej, gdzie zebrani członkowie AK uczestniczyli w nabożeństwie do Serca Jezusowego, zawierzając cały rok działań i modlitw – samemu Chrystusowi. Obrady Rady DIAK prowadzone przez prezesa DIAK p. Andrzeja Darowskiego miały miejsce w Sali Malinowej Domu Katolickiego.

Pierwszym akcentem obrad było wręczenie nominacji prezesom POAK którym skończyła się 4 ? letnia kadencja. Następnie: zostały przedstawione sprawozdania roczne z działalności DIAK jak i POAK; złożone zostało sprawozdanie finansowe i preliminarz budżetowy na rok 2020 oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, po którym udzielono absolutorium Zarządowi DAIK; omówiono Kierunki Działania AK na rok 2020, w którym najważniejszym punktem jest przeżywanie w parafiach i diecezji IV Kongresu Eucharystycznego; zapoznano się z pełnym kalendarium na rok 2020; omówiono nowe inicjatywy AK i nowe wydarzenia o charakterze diecezjalnym jak i parafialnym; Pani Prezes POAK w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprosiła wszystkich na uroczystości 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II patrona AK w Polsce, które odbędą się 20 maja br., a w sprawach różnych delegat DIAK p. Krzysztof Pawlik zdał relację ze spotkania Rady KIAK, które miało miejsce 8 lutego w Warszawie i podczas którego wybierano nowego prezesa KIAK.

Całe spotkanie skończyło się modlitwą i błogosławieństwem.

Ks. Artur Barański

2020.02.17

galeria – patrz