Diec. sandomierska. Spotkanie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej.

Trzy razy w roku wszyscy prezesi działających w diecezji parafialnych oddziałów Akcji Katolickiej spotykają się na wspólnej Radzie DIAK.

Pierwsze z tych spotkań miało miejsce w sobotę 31 stycznia w Sandomierzu. Rada rozpoczęła się wspólną Eucharystią w katedrze sandomierskiej, której przewodniczył bp. senior Edward Frankowski. W homilii Biskup zwrócił uwagę na zagrożenia, jakie coraz bardziej dotykają świat chrześcijański i rolę ludzi wiary, takich jak członkowie AK, którzy nie mogą się lękać w przeciwstawianiu się tego, co złe i niemoralne.

Po Mszy św. w Sali Malinowej Domu Katolickiego odbyła się dalsza część rady, którą poprowadził prezes DIAK Andrzej Darowski. Program Rady DIAK obejmował: wystąpienie ks. Pawła Anioła dyrektora Domu Ulgi w Cierpieniu w Ostrowcu Świętokrzyskim, który scharakteryzował działanie hospicjum; zatwierdzono protokół z poprzedniej Rady DIAK; przedstawiono sprawozdanie merytoryczne za rok 2014 ? w-ce prezes Krzysztof Pawlik; wysłuchano też sprawozdania finansowego z roku 2014 ? skarbnik p. Teresa Kwiatkowska; następnie zostało przedstawione sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ? p. Augustyn Stachowicz.

W kolejnej części spotkania zgromadzeni Prezesi POAK udzielili absolutorium Zarządowi DIAK, zatwierdzili Kierunki Działania, Kalendarium na Rok 2015, zaplanowali Wielkopostny Dzień Skupienia AK, który odbędzie się 28 lutego br. w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz wysłuchano p. Anny Różalskiej-Pobrotyn prezes POAK w Gierczycach, która zrelacjonowała działanie najmłodszego oddziału AK w Diecezji.

Rada zakończyła się wspólną modlitwą i Bożym błogosławieństwem.

Ks. Artur Barański

kliknij – powiększ
Diec. sandomierska. Spotkanie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej.2015-02.01_001   Diec. sandomierska. Spotkanie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej.2015-02.01_002

2015-02-01