Diec. sandomierska. Trzy listopadowe dni. O obrazach Matki Bożej w Tarnobrzegu.

Trzy listopadowe dni

Pierwszego listopada ? Uroczystość Wszystkich Świętych.

?Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty ? mówi Bóg (Kpł 19,2). Tymi słowami zostaliśmy zaproszeni do pielgrzymowania z całym Kościołem za Chrystusem do nieba, gdzie w domu Ojca czekają na nas liczne rzesze świętych. Są to ludzie, którzy na ziemi żyli nauką Chrystusowych ośmiu błogosławieństw, jak podkreślił w homilii ks. Robert Capała podczas Mszy św. o godz. 1200 na cmentarzu parafialnym. Tam przy grobach naszych bliskich, pod przewodnictwem ks. prob. Henryka Hendzla, uczestniczyliśmy licznie w Uczcie Eucharystycznej, która jest zapowiedzią Uczty Niebieskiej w chwale zbawionych, w komunii z Bogiem i wszystkimi świętymi, a także z naszymi zmarłymi dziadkami, rodzicami, dziećmi, kapłanami i siostrami zakonnymi.  Przez śmierć powrócili oni ?do krainy, gdzie wszystko jest dobre i gdzie życie dopiero zaczyna się w wiecznym Teraz? (Phil Bosmans).

Drugiego listopada ? Dzień Zaduszny.

Wspominaliśmy wszystkich wiernych zmarłych. Modląc się nad grobami bliskich, próbowaliśmy poddawać refleksji nasze życie. Czy jest ono drogą do Pana, który powiedział:, ?Kto (?) wierzy we Mnie, nie umrze na wieki?, (J 11, 26)?
W tym dniu Kościół prowadził nas na spotkanie dusz w czyśćcu cierpiących. Ufni w Bożą Miłość, zgromadziliśmy się o godz. 1500, przed ołtarzem na cmentarzu, aby stąd wyruszyć w procesji, modląc się i wspominając tych, którzy zakończyli już życie na ziemi, wypraszać dla nich odpuszczenie win i radość wieczną Koronką do Bożego Miłosierdzia.

Pamięć o zmarłych zobowiązuje nas do dbania o ich groby. Już po raz czternasty w dn. 1-2 listopada, z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Klimontowa i Parafii, odbyła się kwesta na cmentarzu parafialnym dla ratowania i opieki nad starymi, zabytkowymi nagrobkami.  W kweście uczestniczyli po raz kolejny przedstawiciele Stowarzyszenia ?Wspólne Dobro?, Akcji Katolickiej, zuchy ze Szkoły Podstawowej wraz z opiekunami, młodzież gimnazjalna i z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz przedstawiciele władz Gminy Klimontów i ludzie dobrej woli. W tym roku zebrano 7 tys. złotych.

11 Listopada ? Święto Odzyskania Niepodległości.

Można powiedzieć ?wielkie religijne i narodowe Zaduszki?. W naszej parafii wierni zgromadzili się o godz, 1200 na uroczystej sumie w intencji Ojczyzny. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Władz gminnych, Ochotnicza Straż Pożarna, poczty sztandarowe szkół, kombatantów, wielu organizacji i stowarzyszeń, m. in. poczet Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Mszy św. przewodniczył ks. prob. Henryk Hendzel. Homilię wygłosił ks. Robert Capała. Kaznodzieja poddał refleksji pojęcie wolności, zwrócił uwagę na poszanowanie zasad moralnych w naszej Ojczyźnie opartych o Dekalog, upomniał się o  prawość sumienia tych, którzy otrzymują mandat władzy i zaufania społecznego. ?Człowiek sumienia – tylko taki będzie szanował naród i pracował dla wspólnego dobra? ? mówił.  Wdzięczność i pamięć należna jest pokoleniom, które tworzyły naszą historię i kulturę oraz tym, którzy przelali krew za naszą wolność. Dziś trzeba iść w ślady wielkich Polaków i tworzyć przyszłość uczciwie pracując dla dobra naszych małych Ojczyzn i całego narodu.
Oprawę liturgiczną Mszy św. przygotowali Członkowie POAK. Włączyli się również w gminne Uroczystości Patriotyczne z okazji 96 Rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski i złożyli wiązankę kwiatów pod Pomnikiem Powstańców Styczniowych, razem z przedstawicielami Stowarzyszenia ?Wspólne Dobro?, wieloma organizacjami i grupami społecznymi.  Następnie delegacje udały się pod Pomnik Legionistów Józefa Piłsudskiego w Górach Pęchowskich, gdzie modlono się za poległych z I Kadrowej walczących w bitwie pod Konarami w maju 1915r. pod komendą Józefa Piłsudskiego i wszystkich, którzy oddali życie za niepodległość naszej Ojczyzny. Zebrani mogli wysłuchać pięknego programu patriotycznego przedstawionego na scenie Gminnego Ośrodka Kultury przez uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Ossolińskiego w Klimontowie.

Anna Gładysz

kliknij – powiększ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA
2014-11-14

————————————————————

O obrazach Matki Bożej w Tarnobrzegu.

Jednym z działań Akcji Katolickiej, przy Parafii Chrystusa Króla w Tarnobrzegu, było podjęcie się, chyba w 2009 roku, akcji ewangelizacyjnej, poprzez wykłady naszych członków w pierwsze niedziele miesiąca. Pomysł pojawił się na jednym ze spotkań POAK-u, kiedy to okazało się, że o niektórych obrazach Matki Bożej nie wiemy zbyt dużo, o innych zaś niektórzy członkowie AK zgromadzili sporą wiedzę, a nawet mają swoje ulubione sanktuaria, które często odwiedzali. Wiele też słynnych niegdyś wizerunków Maryjnych jest zapomnianych, nierzadko miejsca te oddziela wschodnia granica; były, więc przez lata niedostępne, choć kiedyś gromadziły setki tysięcy pątników i szukających pocieszenia wiernych. Inne przywołuje tradycja, bądź jakaś rodzinna historia…

Bardzo często czcimy Maryję, Patronkę kościołów czy miast, obdarzoną przydomkami; Ostrobramska, Pszowska, Gietrzwałdzka, Dzikowska, Różańcowa, Piaskowa itp., modlimy się doń, nie znając historii ich pojawienia się, czy proweniencji obrazu. A często, jak zapisano, był to sposób cudowny, nadprzyrodzony; obrazy pojawiały się na murach, ścianach czy sztalugach artystów, którzy… nie rozpoznawali swoich prac. Działała więc Moc Boża. I właśnie o tej Mocy Bożej, zadziwiających zjawiskach, cudach i łaskach traktują te wykłady, o dziele Maryi poprzez wizerunki, których jakże wiele jest w naszej Ojczyźnie, na Kresach wschodnich i na świecie, które łaskami wciąż wspomagają nas w trudach życia. Prelekcje te dotyczą także wyjątkowych wydarzeń np. cudów Eucharystycznych,  nadprzyrodzonej interwencji Bożej w tragicznych momentach dziejów Polski (np. Cud nad Wisłą w 1920 roku),   niektórych świętych, czy szczególnych sanktuariach np.św. Michała Archanioła na górze Gargano, którego kopia nawiedziła naszą parafię..

Podjęta inicjatywa POAK spotkała się z dużym zainteresowaniem słuchaczy i przerodziła się w stały punkt niedzielnych spotkań przy zmianie tajemnic różańcowych, za wyjątkiem wakacji i okresu Wielkiego Postu. Wygłoszono 38 prelekcji, z których zebrałaby się już spora książka.

Aleksandra Janas, prezes POAK Tarnobrzeg

2014-11-14