Arch. gdańska. XXI Wieczory Refleksji Religijnej i Społecznej.

Tradycyjnie w tygodniu poprzedzającym Niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata już po raz 21 POAK im. Bł. Ks. Bronisława Komorowskiego przy Parafii Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Gdańsku Wrzeszczu zorganizował ?Wieczory Refleksji Religijnej i Społecznej (WRRiS). Przedsięwzięcie, któremu patronuje Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej, odbywało się od poniedziałku 20 do czwartku 23 listopada ub. r. włącznie w Klubie Parafialnym ?Fides?. Czterodniowy cykl spotkań tematycznych rozpoczął Wieczór Wileński, jak zwykle z bogatym programem, w którym część zasadniczą stanowił wykład i prezentacja multimedialna historyka z Gdańskiego Oddziału IPN, zarazem wiceprezesa Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Przemysława Namsołka o dziejach Cudownego Obrazu Matki Bożej Miłosierdzia z Ostrej Bramy w kontekście 90 rocznicy koronacji. Tym razem Wieczór Wileński, który zazwyczaj był organizowany 16 listopada w święto Matki Bożej Miłosierdzia, niezależnie od WRRiS, stał się integralną częścią programową. Tradycyjnie też gospodynie Wieczoru po wodzą Koleżanek: Alfredy Bukowczyk i Danuty Przybylskiej częstowały przybyłych chlebem wileńskim ze smalcem i ogórkiem oraz słodkimi wypiekami. Wieczór wtorkowy był dedykowany Młodym, których przybyła dość spora liczba. Spotkanie prowadził diecezjalny moderator młodzieży ks. Krzysztof Nowak. Uczestniczył w nim również ks. Łukasz Grelewicz, wikariusz Parafii Świętego Stanisława BM, zarazem współpracownik ks. Krzysztofa Nowaka w Wydziale d/s Młodzieży Kurii Metropolitalnej. Głównym tematem spotkania była obecność młodzieży w przestrzeni medialnej i jakie są tego konsekwencje również w wymiarze duchowym i ewangelizacyjnym. Wśród wielu wątków rozwijanych przez ks. Krzysztofa istotnym był temat internetu. Młodzież ? jak stwierdził prowadzący spotkanie ? generalnie akceptuje internet, świadczyć o tym może na przykład olbrzymia popularność portali społecznościowych. Walka z internetem, to przysłowiowa walka z wiatrakami. Chodzi o to, żeby ten internet wypełnić dużą przestrzenią religijną i w niej kształtować również wiarę i postawy młodzieży. Wygląda na to, że Wieczór Młodych na stałe już zadomowi się w formule programowej listopadowych Wieczorów. Trzeci Wieczór w ramach XXI WRRiS, który odbył się w środę 22 listopada miał wymiar społeczny i poświęcony był prezentacji spraw i problemów, które są przedmiotem codziennych działań na rzecz mieszkańców Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny. Sprawy te przedstawił i omówił przewodniczący Rady Dzielnicy, p. Sławomir Kalwasiński. Wspomagali go Radni: Hanna Hubert, Krystyna Przybyłowska, Halina Witkowska i Ryszard Fryska. Jedną z najbardziej istotnych poruszanych kwestii, była sprawa zabezpieczenia dla pamięci narodowej terenu dawnego stadionu i zabudowań KS Gedania, tak bardzo związanego z walką Polaków Wolnego Miasta Gdańska w okresie międzywojennym o zachowanie i krzewienie tożsamości narodowej. XXI edycję Wieczorów Refleksji Religijnej i Społecznej zakończył Wieczór Teologiczny, który miał miejsce w czwartek 23 listopada. Ks. prałat dr Mirosław Paracki przedstawił na nim temat: ?Wierzę w Ducha Świętego?. Temat ten wprowadził uczestników spotkania w nowy rok duszpasterski, zarazem też w dwuletni cykl przebiegający pod hasłem ?Duch, który umacnia miłość?, zaś hasło rozpoczynającego się właśnie roku duszpasterskiego brzmi: ?Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym?. Poniżej kilka myśli zanotowanych z bardzo bogatego w treść i niezwykle ciekawego wystąpienia Księdza Prałata Mirosława: Duch Święty jest duszą Kościoła, Kościół zaś jest miejscem poznania Ducha Świętego; Duch Święty działa w sumieniu człowieka; Duch Święty jest Osobą Boską, która przez wieki prowadzi Kościół i uświęca Go. On uświęca i pobudza do czynów miłosierdzia; Musimy być świadomi, że Duch Święty nieustannie w nas działa, działa w naszym sumieniu; Duch Święty obdarza nas licznymi darami tak jak chce! Minioną 21 edycję WRRiS otworzył i zakończył Asystent Diecezjalny Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej, zarazem Asystent POAK im. Bł. Ks. Bronisława Komorowskiego i proboszcz Parafii Św. Stanisława BM w Gdańsku Wrzeszczu, ks. kanonik, dziekan Zbigniew Cichon, który czynnie uczestniczył we wszystkich spotkaniach.

Antoni Kakareko, prezes POAK

patrz-galeria (fot. ks. kan. Zbigniew Cichon, Wioletta Żurawska)