Diec. sosnowiecka. Jubileusz 20-lecia powstania Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej – kontrola stanu Krzyża na Placu Papieskim.

Zbliżający się jubileusz 20-lecia powstania Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej stał się okazją do przeprowadzenia kolejnej kontroli stanu Krzyża na Placu Papieskim przy ul. Gwiezdnej w Sosnowcu.

Decyzja o upamiętnieniu tego tak ważnego dla diecezji miejsca zapadła na posiedzeniu Rady Diecezjalnej AK wkrótce po wizycie Ojca Świętego Jana Pawła II, która miała miejsce 14.06.1999r. Rada podejmując stosowną uchwałę zobowiązała Zarząd, na czele z Prezesem Janem Majzner, do podjęcia niezbędnych działań prawnych i organizacyjnych, mających na celu wzniesienie krzyża i zagospodarowania przyległego terenu.

Dzięki hojności Kapłanów, członków Akcji Katolickiej oraz Wiernych z całej diecezji wybudowano 12-metrowy krzyż oraz cokół, na którym zamocowano tablice informacyjne przypominające to nadzwyczajne wydarzenie. Krzyż został podświetlony dwoma reflektorami, a teren wybrukowany oraz obsadzony krzewami ozdobnymi, pośród których posadzono symboliczną sosnę. Poświęcenia Krzyża dokonał Pierwszy Biskup Sosnowiecki Adam Śmigielski.

W kolejnych latach ?Plac Papieski? został przebudowany i stanowi obecnie wspaniałą kartę historii  pontyfikatu Świętego Jana Pawła II, a wzniesiony przez AK Krzyż stał się integralną oraz centralną częścią tego miejsca – pod nim Wierni modlą się i zapalają znicze.

Akcja Katolicka przez te wszystkie lata opiekuje się Krzyżem oraz terenem przyległym. Przeprowadzaliśmy bieżące konserwacje oraz opłacaliśmy rachunki za oświetlenie.

W chwili obecnej Krzyż wymagał jednak poważnego remontu ? konieczna była wymiana całego drewna, które z biegiem lat w znacznej mierze spróchniało, a ponadto konserwacji i pomalowania części metalowych.

Zarząd AKDS powierzył zorganizowanie tego przedsięwzięcia Zastępcy Prezesa do spraw organizacyjnych – Panu Bogdanowi Banasik.

Prace przygotowawcze rozpoczęto w okresie wakacyjnym br. od wyszukania odpowiedniej firmy stolarskiej i tak zrządzeniem opatrzności natrafiliśmy na stolarza Pana Józefa Polańskiego, który

wykonywał prace stolarskie przy budowie ołtarza, na którym sprawował eucharystię sam Jan Paweł II podczas pamiętnej wizyty w Naszej Diecezji.

Następnym etapem było zamówienie odpowiedniego drewna modrzewiowego oraz zorganizowanie ludzi. Prace remontowe rozpoczęliśmy na początku października, pogoda była wspaniała. Ludzie także stanęli na wysokości zadania, dzięki czemu po trzech dniach prace zostały zakończone zgodnie z planem, gdyż dwudziestą rocznice powstania AKDS celebrować będziemy dopiero 21 listopada.

Zarząd Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej pragnie bardzo serdecznie podziękować wszystkim ludziom dobrej woli, którzy w różny sposób przyczynili się do remontu Krzyża Papieskiego: Księdzu Tadeuszowi Grodkowi Proboszczowi Parafii Matki Bożej Różańcowej za opiekę nad tym uświęconym miejscem oraz obecność w czasie prac, Księdzu Antoniemu Idasiakowi z parafii Rafała Kalinowskiego za bezpłatne wypożyczenie rusztowań, Wiceprezesowi Stowarzyszenia Promocji Dzielnicy Strzemieszyce Ireneuszowi Michalskiemu za bezpłatne wypożyczenie rusztowań, Akcji Katolickiej przy Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Srzemieszycach za sfinansowanie tego przedsięwzięcia oraz Radnym Rady Dzielnicy ze Strzemieszyc: Sławomirowi Haberka i Adamowi Kopeć za pomoc przy pracach remontowych, Pani Wandzie Olko Radnej Rady Miejskiej i Prezes AK z parafii Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w Sosnowcu za pomoc finansową, Panu Janowi Kopciuch z AK parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Dąbrowie Górniczej, Panu Pawłowi Maciąg, Zbigniewowi Szczepanik z AK parafii Rafała Kalinowskiego w Dąbrowie Górniczej, Panu Grzegorzowi Mesjasz z AK parafii św. Barbary W Dąbrowie Górniczej i Panu Pawłowi Molenda z parafii Matki Bożej Różańcowej w Sosnowcu.

Ufamy, iż to uświęcone miejsce po wsze czasy przybliżać nam będzie postać Wielkiego Polaka oraz Wielkiego Papieża – Świętego Jana Pawła II i gromadzić będzie liczne rzesze Wiernych.

Diec. sosnowiecka. Jubileusz 20-lecia powstania Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej - kontrola stanu Krzyża na Placu Papie   Diec. sosnowiecka. Jubileusz 20-lecia powstania Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej - kontrola stanu Krzyża na Placu Papie_02

kliknij – powiększ

2015-11-02