Diec. tarnowska. 10 lat Klubu Seniora AK w parafii Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu.

?Miarą naszych lat jest lat siedemdziesiąt
lub, gdy jesteśmy mocni, osiemdziesiąt;
a większość z nich to trud i marność:
bo szybko mijają, my zaś odlatujemy?
(Ps 90 [89], 10).

 

Ojciec Święty Jan Paweł II do uczestników II Światowego Zgromadzenia w 1999 r. poświęconego problemom starzenia się ludności napisał: ?Wyraziłem poparcie dla tej inicjatywy w Liście do osób w podeszłym wieku, które są mi bliskie nie tylko z racji mej duszpasterskiej troski, lecz i dlatego, że tak jak oni osobiście doświadczam starości?

?W niniejszym Liście pragnę jedynie dać wyraz mej duchowej więzi z wami jako ktoś, kto z biegiem lat spostrzega, że coraz głębiej rozumie ten etap życia, i w konsekwencji odczuwa potrzebę bardziej bezpośredniego kontaktu ze swymi rówieśnikami, aby razem zastanowić się nad tym, czego wspólnie doświadczamy, poddając wszystko woli Boga, który ogarnia nas swoją miłością, a swą Opatrznością wspiera i prowadzi?.

W okresie wielkanocnej radości, w dniu 14 kwietnia 2018 r., w naszej parafii Matki Bożej Niepokalanej świętowaliśmy 10 lat Klubu Seniora Akcji Katolickiej.

W duchu dziękczynienia rozpoczęliśmy Eucharystią, którą w zastępstwie za ks. Proboszcza (niedyspozycja chorobowa), w Kaplicy Fatimskiej sprawował ks. Senior Mariusz Żuczek. W homilii w sposób  niezwykle ciepły, sugestywny i pełnej nadziei wydobył  sens i istotę przesłania Ojca Świętego Jana Pawła II w Liście do osób w podeszłym wieku z 1999 r,  której kanwą były słowa Papieża:

 ?Pozostaje jednak prawdą, że lata szybko przemijają, a dar życia, mimo  towarzyszących mu trudów i cierpień, jest zbyt piękny i cenny, abyśmy mogli się nim znużyć?,

 ?Chociaż życie ludzkie jest poddane rygorom czasu, Chrystus otwiera przed nim horyzont nieśmiertelności?,

?Także starość ma swoją rolę do odegrania w tym procesie stopniowego dojrzewania człowieka zmierzającego ku wieczności?,

kończąc słowami Jezusa z Ewangelii według św. Jana z liturgii mszy świętej ?(?)To Ja jestem, nie bójcie się…?

Święty Jan Paweł II towarzyszył nam podczas  Eucharystii w relikwiach znajdujących się w tej kaplicy. Ufamy, że razem z nami dziękował Ojcu Niebieskiemu za wszelkie dobro jakiego doświadczyliśmy przez ten czas w naszej wspólnocie.

W drugiej części świętowania, po obiedzie, przy kawie, herbacie i jubileuszowym torcie był czas na radosne refleksje, podsumowania i przypominania dobrego początków. W marcu 2008 r. ks. Proboszcz Kazimierz Markowicz powołał do życia parafialnego nasz Klub, a tym samym wielu z nas po prostu wyciągnął z domu. W naszym mieście stosunkowo dużo jest ciekawych inicjatyw i propozycji oferowanych seniorom przez różne instytucje państwowe i społeczne, ale ten pomysł okazał się być dla nas ofertą nie do odrzucenia. Spotkania w naszej parafii nas jednoczą, pogłębiają naszą wiarę, wiedzę religijną, co w naszym wieku, kiedy człowiek coraz intensywniej myśli o sprawach ostatecznych, jest bardzo ważne. Udostępniono nam salę przystosowaną do naszych spotkań,. odpowiednio wyposażoną, by przy herbatce z czymś co nieco do niej, w miłej atmosferze spędzać czas i poznawać się bliżej. W ciągu dziesięciu lat działalności Klubu spotkało się około stu seniorów w zmiennym składzie. Kilkoro z nich z początkowych lat działalności Klubu już nie żyje, niektórzy z uwagi na swoje zdrowotne ograniczenia nie mogą już przychodzić na comiesięczne spotkania, ale za to przybywają nowi. Regularnie w okresie jesienno-zimowym spotyka się około 40 osób.

Poszerzamy swoją ogólną wiedzę w czasie spotkań z interesującymi osobami, wyjazdów pielgrzymkowych, majówkach oraz spotkaniach filmowych. W naszej pamięci zachowały się spotkania szczególne, na których gościliśmy misjonarzy z Syberii, Argentyny i USA, poznając poprzez przekazy multimedialne specyfikę i trud ich pracy misyjnej. Bardzo poruszające naszą wrażliwość było spotkanie z wolontariuszami świeckimi pracującymi z ?dziećmi ulicy? w  Rwandzie, w której co trzecie dziecko jest sierotą skutkiem walk ludobójstwa, uchodźstwa dorosłych i epidemii aids.

Spotkania z  Siostrami Niepokalankami i Służebniczkami Starowiejskimi z domów zakonnych na ternie naszej parafii wzbogaciły naszą wiedzę o zgromadzeniach, ich założycielach: bł. Marcelinie Darowskiej i bł. Edmundzie Bojanowskim, a także kontynuowanych dziełach.

Gościem jednego ze spotkań była Sądeczanka Teresa Bugaj ? pielgrzym siedmiu pieszych pielgrzymek drogą św. Jakuba, nazywaną po hiszpańsku Camino de Santiago  do katedry de Compostela w Hiszpanii, o których mówiła: ?Warto przejść te kilometry, żeby zrozumieć coś wielkiego, znaleźć radość w zwykłych czynnościach, pobyć z Bogiem, przyjaciółmi, nieznajomymi z całego świata?.

Na okoliczność uroczystych spotkań, takich jak opłatkowe, wielkanocne, andrzejkowe, walentynkowe, z okazji Dnia Babci i Dziadka, Matki oraz poświęcone św. Janowi Pawłowi II, zwykle towarzyszyły nam: ?Teatr wśród książek? Sądeckiej Biblioteki Publicznej w Nowym Sączu, dzieci parafialnej scholi parafialnej, młodzież parafialnej grupy teatralnej ?Gaudete?, dzieci ze szkół podstawowych Sióstr Niepokalanek w Nowym Sączu i Rąbkowej, oraz ?Małe Lachy?. Każde z tych spotkań, zwłaszcza z udziałem dzieci, było dla nas świętem szczerej radości i spontaniczności.

Uczestniczyliśmy w akademiach z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, doznając wielu wzruszeń, wsłuchując się w poezję i pieśni patriotyczne w wykonaniu młodzieży Gimnazjum nr 3 w Nowym Sączu, a wyreżyserowanych przez Panią Bożenę Kwitowską, nauczyciela tej szkoły i jednocześnie Prezesa POAK .

Każdego roku organizujemy wyjazdowe ?majówki? do atrakcyjnych miejsc, a najciekawsze z tych, które już poznaliśmy to:

– Ośrodek Rekreacyjno-Misyjny  Stowarzyszenia Misji Afrykańskich w Piwnicznej z piękną afrykańską ekspozycją,

– Oaza ?Światło Życie? w Krościenku na Kopie Górce, założone przez ks.Franciszka Blachnickiego, gdzie bliżej poznaliśmy Jego osobowość i dzieła,

– Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego oo. Dominikanów w Jamnej, założony przez  o. Jana Górę, gdzie uczestniczyliśmy we mszy św. trydenckiej,

– Sanktuarium  MB Pocieszenia w Pasierbcu z rzeźbami drogi krzyżowej rozmieszczonymi na wzgórzu powyżej kościoła, nawiązującymi do współczesności

i wyjątkowymi sobotnimi nabożeństwami majowymi rozpoczynającymi się procesją od Matrasowej Kapliczki do kościoła, przy wtórze orkiestry młodzieżowej

– Sanktuarium śś. Pustelników Świerada i Benedykta w Tropiu; miejsce samo

w sobie wyjątkowe, z lokalizacją kościoła na skale oblewanej przez wody Jeziora Czchowskiego; najstarsze w tej części Polski, z około 1045 r.

– Parafia MB Nieustającej Pomocy w Paszynie z Muzeum Sztuki Ludowej ks. Edwarda Nitki, aktualnie stanowiące filię Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie, ściśle współpracującego z Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu.

Jednym z podstawowych celów działalności naszego Klubu jest pielgrzymowanie. Udało się dotychczas każdego roku zorganizować całodniowe wyjazdy szlakami pielgrzymimi do miejsc świętych, głównie sanktuariów rozsianych po diecezji tarnowskiej, a także sąsiednich diecezji; odwiedziliśmy w sumie już 30 takich miejsc.Te wyjazdy są dla nas niewypowiedzianym dobrem poznawczym i bogactwem przeżyć duchowych. Na szczególną uwagę zasługują pielgrzymki tematyczne:

2012 r. ?W duchu modlitwy jubileuszowej?

Zabawa, w 25 lat od beatyfikacji Karoliny Kózkówny
Okulice, w 50 lat od koronacji obrazu okulickego
Szczepanów – Sanktuarium św. Stanisława, Patrona Polski

2015 r. ?Pielgrzymowanie do źródeł Miłosierdzia?

Centrum  Św. Jana Pawła II ? Nie lękajcie się!
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach

2016 r. ?Dziękczynnie za 1050 lat chrztu Polski wiernej Chrystusowi?

Nowy Żmigród – Sanktuarium bł. Władysława Findysz, kapłana, który jako pierwszy męczennik komunizmu z terenu Polski został wyniesiony na ołtarze w 2005 roku.
Miejsce Piastowe – Sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza z mszą św. dziękczynną przed obrazem MB Królowej Polski
Strachocina ? Sanktuarium św. Andrzeja Boboli ? jezuity, misjonarza, męczennika, Patrona Polski.

2017 r. ?W stulecie objawień fatimskich?

Borki  –  Sanktuarium MB Fatimskiej
Odporyszów  – Sanktuarium MB Zwycięskiej
Tarnów  – Sanktuarium. Św. Józefa i MB Fatimskiej

W ostatnich latach jesienne spotkania zwykle rozpoczynaliśmy wirtualnym pielgrzymowaniem dzięki prezentacji audiowizualnej albumów z letnich parafialnych pielgrzymek zagranicznych autorstwa Małgorzaty Stępień, Sekretarza POAK,  ze słowem komentarza ks. Proboszcza Kazimierza Markowicza, organizatora tych pielgrzymek: ?Ziemia Święta?, ?Sanktuaria Ziemi Włoskiej?, ?Maryjne Sanktuaria Europy?, ?Medjugorie?.

Działalność Klubu zbiegła się w czasie z wyposażaniem naszego kościoła w witraże, m.in. przedstawiających objawienia Maryi w La Salette, Lourdes i Fatimie, co stało się dla nas inspiracją do lepszego poznania historii tych objawień poprzez spotkania filmowe. Te spotkania cieszą się dużym zainteresowaniem parafian, gdyż nie tylko stwarzają  możliwość oglądania filmów, ale także po ich obejrzeniu – dyskusji. Oprócz wymienionych, były m.in. także: ?Matka Boża z Guadalupe?, ?Cristiada?, ?Ziemia Maryi?, ?Tajemnica Nowenny Pompejańskiej?, ?Jestem? oraz biograficzne, fabularyzowane o św. Ricie i św. Ojcu Pio, których czcimy w naszym kościele w comiesięcznych nabożeństwach.

Przy końcu jubileuszowych refleksji słowa same się wyrywają: ?Bogu niech będą dzięki? za dar tej wspólnoty, za wszystkich wspierających nas życzliwością i konkretną pomocą, za naszego opiekuna, Ks. Proboszcza; za rozmowy, poczucie humoru, modlitwę, każde kapłańskie błogosławieństwo i każdą Eucharystię odprawianą w naszych intencjach na pielgrzymich szlakach.

Koordynator Klubu Seniora
Maria Szczepankiewicz

2018-04-23

patrz – galeria