Diec. tarnowska. 100-LECIE ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI ? INICJATYWY AKCJI KATOLICKIEJ DIECEZJI TARNOWSKIEJ.

 

MYŚLĄC OJCZYZNA …
/fragment poematu Karola Wojtyły/

Ojczyzna – kiedy myślę ? wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam,
mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która ze mnie przebiega ku innym,
aby wszystkich ogarniać w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas;
z niej się wyłaniam … gdy myślę Ojczyzna ? by zamknąć ją w sobie jak skarb.
Pytam wciąż, jak go pomnożyć, jak poszerzyć tę przestrzeń, którą wypełnia(…)
Wolność stale trzeba zdobywać, nie można jej tylko posiadać.
Przychodzi jako dar, utrzymuje się poprzez zmaganie.

Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej zaproponował, a prezesi POAK-ów na zebraniu Rady DIAK przyjęli do realizacji, wiele projektów i zadań wpisujących się  w obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

  1. Konkurs plastyczny i literacki dla dzieci i młodzieży szkolnej pn. ?Myśląc Ojczyzna ? Jan Paweł II do Polaków?.

Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu diecezji tarnowskiej nauczania św. Jana Pawła II w odniesieniu do Ojczyzny z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz ustanowienia Świętego Patronem Akcji Katolickiej w Polsce. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w święto patronalne AK – uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata (25.11.2018 r.).

  1. Pielgrzymka autokarowa do Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie. Międzydiecezjalne spotkanie modlitewno-formacyjne ?Chrześcijański kształt patriotyzmu?, 28.04.2018 r.
  2. Pielgrzymka autokarowa do Warszawy. W programie zwiedzanie miejsc pamięci narodowej i modlitwa w sanktuariach 6-8. 07.2018 r.
  3. Posiedzenie Rady Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej połączone z uroczystościami patriotycznymi w przededniu setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Tarnów, 10.11.2018 r.

Zaproponowaliśmy także  zadania dla POAK-ów:

  • Organizacja konkursów wokalno-muzycznych, stanowiących eliminacje do XVI Małopolskiego Przeglądu Pieśni Patriotycznej w Krakowie i III Ogólnopolskiego Koncertu Pieśni Patriotycznej w Warszawie.
  • Prowadzenie ewangelizacji wizualnej i edukacji patriotycznej poprzez umieszczanie w gablotach przykościelnych stosownych materiałów.
  • Organizowanie rajdów pieszych, wycieczek, pielgrzymek do sanktuariów diecezji tarnowskiej oraz miejsc pamięci narodowej.
  • Zaangażowanie w wychowanie patriotyczne ? organizacja i udział w obchodach świąt narodowych i innych uroczystości patriotycznych.

 

Szczegóły: http://www.ak.diecezja.tarnow.pl/?p=5646

Bożena Kwitowska, wiceprezes DIAK diecezji tarnowskiej

2018-02-14