Diec. tarnowska. 2 kwietnia w Starym Sączu.

Jak co roku, w kolejną rocznicę odejścia do Domu Ojca naszego kochanego Papieża Św. Jana Pawła II, nowy gospodarz miejsca – dyrektor Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania ks. Mariusz Żaba, członkowie Akcji Katolickiej  wraz chórem i wiernymi spotkali się przy Ołtarzu Papieskim, aby wspólnie odśpiewać Apel Jasnogórski, odmówić różaniec i o 21.37 zaśpiewać ukochaną przez Ojca św. ?Barkę?.

To tutaj, 16 VI 1999 Ojciec Święty Jan Paweł II dokonał na starosądeckich błoniach kanonizacji błogosławionej Kingi. Wniesiony wówczas Ołtarz został zachowany; stanowi dwukondygnacyjną drewnianą konstrukcję, z podwyższoną częścią środkową, którą wieńczy dach z charakterystycznymi wieżyczkami. W dolnej, zamkniętej części Ołtarza znajduje się Sala Pamięci Jana Pawła II.

Św. Janie Pawle II  dziękujemy,
Św. Janie Pawle II  pamiętamy,
Św. Janie Pawle II, patronie Akcji Katolickiej, módl się za nami!

tekst: Agata Wolak Kowalik,
zdj. Bożena Kwitowska i Agata Wolak – Kowalik

2018-04-19

patrz – galeria