Diec. tarnowska. Adwentowy Dzień Skupienia, Nowy Sącz 10 grudnia 2016 r.

W nowosądeckiej parafii p.w. św. Kazimierza, z inicjatywy Proboszcza, ks. dr Jana Siedlarza ? pierwszego Asystenta diecezjalnego Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej, a obecnie Asystenta dekanalnego dekanatu Nowy Sącz Centrum, odbył się adwentowy dzień skupienia dla członków parafialnych oddziałów Akcji Katolickiej, działających na terenie Nowego Sącza oraz dekanatu Nowy Sącz ? Centrum. Czas wspólnotowego spotkania, przygotowującego do Świąt Bożego Narodzenia, wypełniła Eucharystia, konferencja i agapa.

Podczas homilii Ks. Asystent, nawiązując do przeczytanej Ewangelii, wskazał na jej główne przesłanie, czyli na potrzebę głoszenia prawdy i bezkompromisowe życie w prawdzie. Zwrócił uwagę na fragment, w którym jest mowa o Janie Chrzcicielu i podkreślił wielką odwagę tego proroka w głoszeniu ludziom prawdy o nich, o ich grzechach i potrzebie nawrócenia. Ksiądz Jan dobitnie wskazał na ostrość rozdziału prawdy od kłamstwa bez półcienia i tzw. kompromisów, które rzekomo godząc dwa różne stanowiska, tak naprawdę są kłamstwem, bo nie ma czegoś takiego jak częściowa prawda lub częściowe kłamstwo. Prawda jest jedna. Przywołując także pierwsze czytanie, ksiądz Jan zwrócił uwagę na postać proroka Eliasza, który w sposób całkowicie jednoznaczny dawał świadectwo wiary w Jedynego Boga będąc przez to tym spośród proroków, który dostąpił największych cudów w czasie swojej misji. Trwanie zatem przy tej prawdzie o Bogu Jedynym, którego wyznajemy, jest naszą powinnością. Sprawdzianem naszej gotowości i odwagi mówienia prawdy o sobie jest sakrament spowiedzi świętej. Wielu penitentów spowiada się tak, jakby chciało wyznać nie całą prawdę, prawdę w wersji złagodzonej, taką bardziej zawoalowaną. Kierując się być może wstydem przed osobą księdza zapominają, że nie mają się kogo wstydzić, gdyż spowiednik nie ma możliwości identyfikacji spowiadającego się, a Bóg i tak zna nasze winy i grzechy. ?Wygładzanie? zatem swojej spowiedzi i nadawanie jej formy samousprawiedliwienia jest właśnie odejściem od prawdy.

W części formacyjnej, po Mszy św. ksiądz Jan zapoznał słuchaczy z postacią nowego metropolity krakowskiego poprzez odczytanie i skomentowanie obszernych fragmentów dokumentu pt. ?Obecność Kościoła w życiu publicznym? (http://archidiecezja.lodz.pl/2014/06/obecnosc-kosciola-w-zyciu-publicznym/), który wyszedł spod ręki arcybiskupa Marka Jędraszewskiego dwa lata temu, ale nadal jest dobrym źródłem umożliwiającym zapoznanie się z poglądami księdza arcybiskupa na tematy społeczne.

Wojciech Kwitowski

galeria ? kliknij zdjęcie

2016-12-10