Diec. tarnowska. Akcja Katolicka w Brzesku pod opieką świętego Jakuba.

W najstarszej z brzeskich parafii  – NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła w czasie Sumy  odpustowej we wtorek 25 lipca o godzinie 18.00 tutejszy Parafialny Oddział Akcji Katolickiej specjalnym Aktem oddał siebie, kapłanów i wszystkich wiernych pod opiekę swoim Patronom. Tuż przed Mszą świętą ksiądz Prałat Franciszek Kostrzewa poświęcił chorągiew z wizerunkiem NMP Matki Kościoła oraz  świętego Jakuba Starszego –  Patrona parafii i miasta Brzeska, której to chorągwi, wraz z Oddziałem Akcji Katolickiej i jego prezesem, jest współfundatorem. Całą zaś inicjatywę od początku wspierał ksiądz Dziekan Józef Drabik.

Duszpasterze i wierni tej parafii jak również  mieszkańcy Brzeska i okolic otaczają szczególną, wielowiekową czcią świętego Apostoła, okazując i szerząc Jego kult w różnorodny sposób np.: częstymi odwiedzinami i modlitwą przed ołtarzem z relikwiami świętego Jakuba, specjalnymi jakubowymi nabożeństwami w 25 dzień każdego miesiąca z nieustanną nowenną do świętego Patrona, włączając się aktywnie w jubileuszowe obchody Roku Świętego Jakuba, organizując wspólnie z władzami miasta Dni Jakubowe. Od 2010 roku Jakub Apostoł Starszy Dekretem Stolicy Apostolskiej jest ?Patronem przed Bogiem miasta Brzeska?, a parafia i miasto częścią Drogi św. Jakuba ? Via Regia na szlaku wiodącym do Santiago de Compostela.

 W dzieła wiążące się z kultem św. Jakuba bardzo aktywnie włącza się Parafialny Oddział Akcji Katolickiej wraz z prezesem: siedem lat temu w wytyczenie i oznakowanie szlaku jakubowego od Korczowej do Krakowa betonowymi słupami z muszlą oraz w przygotowania i przebieg Roku Jubileuszowego, a dzisiaj przeżywając w sposób szczególny Dni Jakubowe i uroczystość odpustową. W obecności licznie przybyłych gości: duchowieństwa, władz miasta oraz prezesa DIAK – u  Roberta Rybaka, prezesów POAK – ów dekanatu brzeskiego oraz pocztów sztandarowych, prezes Józef Witkowski odczytał słowa Aktu oddania: ? Maryjo Matko Kościoła, Twojemu Matczynemu Sercu powierzam dziś cały Oddział Akcji Katolickiej, naszą parafię, kapłanów i cały lud wierny (?.) Nasz drogi Patronie Jakubie proś Boga Wszechmogącego, aby zesłał nam Ducha Świętego, który swoim światłem i swoją mądrością pomoże nam formować siebie i innych zgodnie z nauką Kościoła Katolickiego?.

W czasie wtorkowej Mszy świętej wieńczącej trzydniowe uroczystości, poruszające, osobiste świadectwo uzdrowienia za wstawiennictwem św. Jakuba Apostoła złożył wygłaszający homilię główny celebrans o. dr Andrzej Szczupał CS. Kiedy o. Andrzej jako pięciolatek ciężko zachorował i  lekarze nie dawali żadnych szans na wyleczenie, rodzice zanieśli dziecko do kościoła św. Jakuba i gorąco modlili się w jego intencji. ? Wierzę, że zawdzięczam zdrowie św. Jakubowi, który był bardzo blisko Jezusa i jako pierwszy oddał za Niego życie, dlatego często odwiedzam ten kościół i modlę się tutaj, wierzę, że może także wiele wam wyprosić ?  ? mówił w homilii o. Andrzej.

Po Eucharystii relikwie świętego Jakuba zostały w uroczystej procesji przeniesione na Rynek, gdzie ojciec Redemptorysta w asyście duchowieństwa pobłogosławił wiernych.

Małgorzata Toboła

 Zdjęcia: Marek Kotfis
https://photos.app.goo.gl/Q7PzgMHBUzsOwTKW2

Uroczystości w Brzesku relacjonował Tarnowski Gość Niedzielny:
http://tarnow.gosc.pl/doc/4057147.Santiago-de-Brzesko
oraz
http://tarnow.gosc.pl/gal/spis/4057154.Brzesko-swieto-parafii-i-miasta

2017-07-29