Diec. tarnowska. Dekanalne spotkania opłatkowe.

Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej w celu sprawniejszego funkcjonowania struktur AK na terenie diecezji, z uwagi na dużą liczbę oddziałów parafialnych (obecnie: 186), powołała do istnienia struktury dekanalne. Zadaniem Rad dekanalnych jest m.in. organizowanie wspólnych działań i wydarzeń:  Mszy św. w dniu Patrona Akcji Katolickiej w Polsce ? w parafiach pod wezwaniem św. Wojciecha dla oddziałów z dekanatu, Nabożeństw majowych w ramach dekanatu, spotkań opłatkowych. Gospodarzem ?opłatka? jest co roku inny POAK w dekanacie.

W tym roku opłatkowe spotkania dekanalne odbyły się w Zaczarniu (dla POAK-ów dekanatu Tarnów – Północ), w Nawojowej (dekanat Nowy Sącz – Wschód), w Woli Rzędzińskiej (dekanat Tarnów – Wschód), w Żelazówce (dekanat Dąbrowa Tarnowska), w par. Miłosierdzia Bożego w Brzesku (dekanat Brzesko).

Spotkania opłatkowe rozpoczynają się Mszą św., po której uczestnicy mają możliwość jeszcze raz przeżywać cud Bożego Narodzenia, dzięki dziecięcym artystom przedstawiającym tradycyjne jasełka. Mali pastuszkowie i aniołkowie swym kolędowaniem dla Dzieciątka, radością, spontanicznością, świeżością i talentami wokalno ? aktorskimi zwykle zachwycają wszystkich i wprowadzają we wspólnotową część spotkania, na którą składają się życzenia, łamanie opłatkiem, śpiew kolęd i rozmowy przy świątecznym stole.

Oprócz spotkań dekanalnych organizowane są przez oddziały Akcji Katolickiej świąteczne spotkania dla seniorów. Odbyły się one w następujących miejscowościach diecezji: Mielec (par. św. Mateusza), Nowy Sącz (par. MBNiepokalanej), Krynica Zdrój (par. MBNP), Skrzyszów k/Dębicy, Barcice, Nieczajna.

Ciepła i serdeczna atmosfera takich integracyjnych spotkań opłatkowych pozwala choć na chwilę zapomnieć o samotności, trudach i dolegliwościach związanych z wiekiem.

opracowanie: Bożena Kwitowska, Prezes DIAK diecezji tarnowskiej

patrz ? galeria
Diec. tarnowska. Dekanalne spotkania opłatkowe.2015.02.23.Dąbrowa Tarnowska

2015-02-23

więcej informacji: www.ak.diecezja.tarnow.pl