Diec. tarnowska. Dekanalne spotkanie opłatkowe AK ? Nowy Sącz Wschód.

Cieszę się i dziękuję, że podtrzymujecie ten piękny polski zwyczaj łamania się opłatkiem i składania sobie życzeń.
Ten zwyczaj łączy w sobie znak i słowo.
Znak to łamanie chleba, które wpierw jest wyrazem dzielenia się dobrem w duchu miłości i pokoju.
Nawiązując jednak do tajemnicy Wcielenia, która dokonała się w Betlejem
? Betlejem tłumaczy się: Dom chleba ?
ten znak wyraża też wiarę, że dawcą prawdziwej miłości i pokoju jest nowo narodzony Syn Boży.
Słowo to życzenia, które niosą w sobie życzliwość, serdeczność, pragnienie dobra.
To słowo również zakorzenione jest w tajemnicy betlejemskiej nocy.
Jest ono niejako echem życzeń, jakie wówczas aniołowie, wielbiąc Boga, składali ludziom wszystkich czasów:
?Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania.?
Jan Paweł II

 Tradycja łamania się opłatkiem i składania sobie życzeń, tak bliska św. Janowi Pawłowi II, jest kultywowana przez Akcję Katolicką na corocznych spotkaniach opłatkowych dekanatu Nowy Sącz ? Wschód. W tym roku, w sobotę 30 stycznia, gospodarzem spotkania był oddział AK parafii Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu. Tradycyjnie spotkanie rozpoczęło się Eucharystią, którą w tym roku w intencji członków AK odprawił Dziekan dekanatu, ks. proboszcz Kazimierz Markowicz w kaplicy fatimskiej parafialnego kościoła, z pięknie urządzoną szopką bożonarodzeniową na tle rozległej panoramy Betlejem.

W tej niezwykłej scenerii z dużą mocą i poruszeniem wybrzmiały słowa homilii ks. Kazimierza Markowicza, odnoszące się do najważniejszego wydarzenia w historii ludzkości ? Bożego Narodzenia.

Teologiczną głębię tajemnicy Wcielenia Boga wyraża najtrafniej polska kolęda ?Bóg się rodzi?, pełna kontrastowych, wręcz paradoksalnych zestawień: ?Bóg ? się rodzi; moc ? truchleje; Pan niebiosów ? obnażony; ogień ? krzepnie; blask ? ciemnieje?; a w drugiej części: ?ma granice ? Nieskończony; wzgardzony ? okryty chwałą; śmiertelny ? Król nad wiekami?.

 W kaplicy fatimskiej, jak nazwa wskazuje, oprócz figury Matki Bożej Fatimskiej znajdują się: obraz i relikwie św. Jana Pawła II, uroczyście wprowadzone do kościoła w czasie odpustu parafialnego – 8 grudnia 2015 roku, co tym bardziej uświadamiało nam obecność z nami św. Jana Pawła II w tym wyjątkowym czasie.

 Po błogosławieństwie na zakończenie mszy św. ks. Proboszcz poprosił wszystkich o przejście od stołu eucharystycznego do stołu wspólnotowego w pomieszczeniach plebani.

Do zebranych dołączył Asystent kościelny POAK parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Królowej Górnej, ks. proboszcz Krzysztof Pasyk.

Po życzeniach ogólnych i wzajemnych, w czasie wspólnego biesiadowania prezesi parafialnych oddziałów AK w Nawojowej, Kamionce, Królowej Górnej i Nowego Sącza w ciekawy sposób prezentowali działania podejmowane przez członków stowarzyszenia w swoich parafiach i środowiskach świeckich. Jest to cenne doświadczenie wzajemnej inspiracji i zachęty do dalszych działań. Wszystkich bardzo ucieszył fakt powiększania się liczby członków AK w oddziałach, zwłaszcza zasilanych przez osoby młode.

 Najsympatyczniejszym, stałym i oczekiwanym elementem tych spotkań jest wspólne kolędowanie, a w szczególności śpiewanie mniej znanych, czy już prawie zapomnianych dawnych polskich kolęd i regionalnych pastorałek.

Maria Szczepankiewicz, wiceprezes POAK par. Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu

patrz ? galeria (kliknij zdjęcie)

2016-02-09