Diec. tarnowska. Diecezjalna Pielgrzymka Akcji Katolickiej do Sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny do Zabawy i Wał Rudy.

Na miesiąc przed setną rocznicą męczeńskiej śmieci Karoliny Kózkówny przypadającej 18 listopada 2014 r., kilkaset osób zrzeszonych w Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej udało się do Zabawy, do źródła duchowości bł. Karoliny. Zawiązując o godz. 10.45 wspólnotę, ks. Zbigniew Szostak ? kustosz Sanktuarium podkreślił, że zwycięstwo Karoliny w obronie wartości w dniu 18 listopada 1914 r. nie było dziełem przypadku; było owocem łaski Bożej i jej pracowitego, skromnego przenikniętego modlitwą, pracą i świadectwem codziennego życia.

O godzinie 11.00 rozpoczęła się uroczysta Eucharystia, której przewodniczył ks. dr Jan Bartoszek – Asystent Kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej. Na początku kazania, poświęconego pięknu duchowości Karoliny Kózkówny, prostej dziewczyny z polskiej wsi, ks. Bartoszek poinformował o przekazaniu pisma do Biskupa Tarnowskiego z prośbą o ustanowienie bł. Karoliny Kózkówny patronką Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej. Mocno podkreślił spójność jej duchowości z celami określonymi dla Akcji Katolickiej w statucie stowarzyszenia: ?Ten model duchowości błogosławionej Karoliny, – mówił kaznodzieja – który jest bliski Akcji Katolickiej, jest mocno wpisany w duchowość Soboru Watykańskiego II, w duchowość świeckich. Akcja Katolicka idzie tą duchowością błogosławionej Karoliny, którą charakteryzuje odwaga wobec rzeczywistości ziemskiej. Członek Akcji Katolickiej – nowoczesny katolik, chrześcijanin nie boi się świata, nie ucieka przed światem, on jest zanurzony w tym świecie. Realizując cele Akcji, zapatrzeni w przykład Karoliny, powinniśmy odważnie dawać świadectwo w życiu społecznym i rodzinnym. Błogosławiona Karolina swoje powołanie chrześcijańskie realizowała na różnych płaszczyznach. Poprzez zamiłowanie do modlitwy i sakramentów, pracowitość i roztropność, zamiłowanie do apostolstwa, aktywność w codziennym życiu Kościoła i miłość miłosierną dla potrzebujących. Akcja Katolicka musi zdobywać się na połączenie tego charyzmatu mistyka, żyjącego zjednoczeniem z Bogiem i całkowicie zanurzonego swoją wiarą w świat? ? przekonywał ks. Jan Bartoszek.

Po Mszy Świętej zebrani wysłuchali wykładu ks. dr hab. Antoniego Bartoszka ? Dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, traktującego o zadaniach rodziny wobec zagrożenia ideologią gender. Wystąpienie składało się z czterech części: pierwsza poświęcona była określeniu czym jest gender, druga pytaniu kim jest człowiek, trzecia płciowości w Biblii, czwarta zadaniom wobec ideologii gender.

Wykładowca zaznaczył we wstępie, że ideologia gender nie jest zjawiskiem nowym w kulturze europejskiej. Jej znaczenie wzrosło od połowy lat dziewięćdziesiątych. W Polsce ten problem narasta od ubiegłego roku, gdy okazało się, że w 80 przedszkolach (między innymi w Rybniku) realizowany jest tzw. pogram równościowy, którego głównym hasłem jest: ?Bawię się, z kim chcę, robię to, co chcę, płeć nie ogranicza mnie…?

Gender czerpie z marksizmu, jego walkę klas przenosi na walkę między płciami.

Słowo ?płeć? oznacza zespół naturalnych cech wrodzonych różnicujących kobiety i mężczyzn pod względem fizycznym i psychicznym. Determinowana jest w chwili poczęcia dziecka i do niedawna stanowiła niepodważalny fakt naukowy. Jednak ideologowie gender (słowo to oznacza ?rodzaj?) twierdzą, że biologia nie ma żadnego znaczenia. Płeć wg nich jest płynna, a człowiek nie ma stałej tożsamości płciowej. Liczą się wyłącznie czynniki społeczno-kulturowe, a wtłaczanie człowieka w role męskie lub damskie jest źródłem konfliktów i przemocy. Człowiek może dowolnie wybierać swoją tożsamość płciową, by realizować bez ograniczeń seksualność, a wszystkie preferencje seksualne są równoważne. Ta ideologia absolutyzuje seksualność. Tymczasem człowiek jest jednością psycho-fizyczo-duchową i eliminacja któregokolwiek elementu ogranicza go. Mówiąc o tożsamości człowieka, wykładowca przypomniał słowa Pana Jezusa, nawiązał do Księgi Rodzaju i Listu do Rodzin Jana Pawła II, podkreślając godność mężczyzny i kobiety stworzonych na Boży obraz. To nie płeć, lecz grzech (pycha, egoizm, pożądliwość) jest źródłem konfliktu między mężczyzną i kobietą, a antidotum na gender jest właściwe wychowanie młodego pokolenia. To rodzice są najważniejszymi wychowawcami swoich dzieci. Niezastąpiony jest osobisty przykład, wzajemna miłość, szacunek, kultura i odpowiedzialność za wychowanie również w sferze seksualnej, które jest prawem i obowiązkiem rodziców. Konieczne jest stałe zainteresowanie rodziców programami, jakie są wdrażane w szkołach i przedszkolach. W państwie demokratycznym mamy prawo – jako rodzice i dziadkowie, żądać wychowania zgodnego z naszym światopoglądem. Polskie ustawodawstwo obecnie respektuje i chroni prawa małżeństwa i rodziny (Art. 18 Konstytucji RP). Musimy pilnować, aby te prawa nie były przewrotnie zmieniane. Medytacja Świętej Rodziny z Nazaretu i wspólna modlitwa w naszych rodzinach pomoże nam przetrwać wszelkie trudności.

O godzinie 15.00, jak każdego 18 dnia miesiąca, odbyła się Droga Krzyżowa śladami męczeństwa bł. Karoliny przy udziale kilku tysięcy pątników. Z przejęciem i w modlitewnej zadumie słuchaliśmy rozważań, przygotowanych przez Justynę, młodą mężatkę i matkę, która na zakończenie dała świadectwo trudnej, dramatycznej, jednocześnie pięknej walki o życie i zdrowie synka za wstawiennictwem bł. Karoliny, przy wsparciu modlitewnym wielu bliskich jaki i nieznanych osób.

Oprócz członków Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej w nabożeństwie wzięła udział liczna pielgrzymka z Tychów i z Archidiecezji Łódzkiej. Pięknym akcentem było przekazanie drzewek gruszy zaszczepionych z drzewa, pod którym Karolina dawała świadectwo wiary, nauczając dzieci i niejednokrotnie także dorosłych.

Info.: Bożena Kwitowska, Prezes DIAK diec. tarnowskiej; opracowały: Teresa Tracz, Bożena Korus

patrz ? galeria
Diec. tarnowska. Diecezjalna Pielgrzymka Akcji Katolickiej do Sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny do Zabawy i Wał Rudy.2014-10-24_15

2014-10-24