Diec. tarnowska. Diecezjalne dziękczynienie za kanonizację o. Stanisława Papczyńskiego.

8 września w Podegrodziu miało miejsce diecezjalne dziękczynienie za kanonizację o. Stanisława Papczyńskiego. Uroczystej Mszy św. dziękczynnej przewodniczył Biskup Tarnowski dr Andrzej Jeż. Obecni byli biskupi pomocniczy diecezji tarnowskiej: bp Stanisław Salaterski i bp Leszek Leszkiewicz, a także biskup senior Władysław Bobowski oraz Biskup Kielecki Jan Piotrowski. Nie zabrakło również duchowych synów Świętego z Podegrodzia ? księży Marianów, z  przełożonym generalnym ks. Andrzejem Pakułą MIC oraz przełożonym Prowincji Polskiej ks. Pawłem Naumowiczem MIC. W uroczystości licznie uczestniczyli kapłani, osoby konsekrowane, parlamentarzyści i samorządowcy, przedstawiciele Akcji Katolickiej z całej diecezji, parafianie i mieszkańcy Sądecczyzny. Była też delegacja z Góry Kalwarii oraz ze Słowacji.

 W słowie skierowanym do licznie zgromadzonych czcicieli św. o. Stanisława, Ordynariusz diecezji tarnowskiej podkreślił, że choć ojciec Papczyński żył 300 lat temu, to wciąż oddziałuje na lokalną społeczność: ?To jest ich rodak. Można powiedzieć, że płynie w nich jego krew, a przede wszystkim jego przesłanie. Święty o. Stanisław Papczyński jest patronem rodzin, które oczekują na dziecko. Zwracał dużą uwagę na to, by modlić się za zmarłych, dusze w czyśćcu cierpiące ? trochę zapomniany element naszego chrześcijańskiego życia?. Bp Andrzej Jeż stwierdził, że kanonizacja nowego świętego właśnie w Roku Miłosierdzia przypomina nam o obowiązku czynienia miłosierdzia względem żywych, jak  i tych, którzy już odeszli do wieczności.

Przypominając, że droga do świętości Założyciela Marianów rozpoczęła się w domu rodzinnym w Podegrodziu, kaznodzieja podkreślił, że ojciec Stanisław przypomina także o wartości rodziny. ?Uczy jak ważną rolę spełnia chrześcijańska rodzina, która przygotowuje młodego człowieka do odpowiedzialnego życia. Przypomina, jak ważna dla dzieci jest postawa ich wierzących rodziców? – powiedział.

Z powodu cudów ratowania dzieci nienarodzonych św. Stanisław Papczyński został uznany za patrona w walce o życie poczęte; jest orędownikiem małżeństw pragnących potomstwa, a także patronem dzieci nienarodzonych.

Wiele łask za wstawiennictwem św. Stanisława Papczyńskiego – mówił dalej w homilii bp Jeż – wypraszają też rodziny obciążone nałogami, skłócone, dotknięte kryzysem małżeńskim i problemami wychowawczymi z dziećmi. ?Również osoby, które mają trudności z nauką albo pewne zahamowania związane z przyswajaniem wiedzy, otrzymują od niego pomoc? – dodał.

Na zakończenie uroczystości głos zabrali: wójt gminy Podegrodzie pani Małgorzata Gromala, która serdecznie podziękowała proboszczowi podegrodzkiej parafii pw. św. Jakuba – ks. Józefowi Wałaszkowi. Przemówił także Przełożony Generalny Zgromadzenia Marianów oraz ks. Zbigniew Kras, który w imieniu Prezydenta RP pana Andrzeja Dudy odczytał list. Prezydent wyraził w nim wdzięczność za dar tego wybitnego Polaka, który pozostawił nam także wiele aktualnych wskazań. Andrzej Duda życzył, by przykład św. o. Stanisława Papczyńskiego – wiernego Bogu i Ojczyźnie, oddanego człowiekowi – inspirował mieszkańców do odważnego odpowiadania na wyzwania współczesnych czasów. ?Niech to wielkie dziedzictwo jakie nam pozostawił będzie przekazywane przyszłym pokoleniom? – napisał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Bożena Kwitowska, Prezes DIAK diec. tarnowskiej

foto: Bożena Kwitowska, więcej zdjęć:  http://tarnow.gosc.pl/gal/spis/3435570.Dziekczynienie-w-Podegrodziu

patrz ? galeria

Diec. tarnowska. Diecezjalne dziękczynienie za kanonizację o. Stanisława Papczyńskiego.002

2016-09-11