Diec. tarnowska. DIECEZJALNE OBCHODY 1050 ROCZNICY CHRZTU POLSKI.

W ramach diecezjalnych obchodów 1050 rocznicy Chrztu Polski, 22 kwietnia 2016 r.  w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, odbyła się konferencja połączona z promocją albumu ?Parafialny Jordan. Chrzcielnice Diecezji Tarnowskiej?. Inicjatorem tego wydarzenia był ks. dr Jan Bartoszek ? Asystent Kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej.

W uroczystości wzięli udział: Pasterz Diecezji Tarnowskiej ks. bp dr Andrzej Jeż, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wicepremier prof. Piotr Gliński, prof. Krzysztof Ożóg z Uniwersytetu Jagiellońskiego,  prezydenci, starostowie, burmistrzowie, wójtowie z terenu diecezji tarnowskiej, duchowni, przedstawiciele instytucji kultury, oświaty oraz członkowie Akcji Katolickiej. Spotkanie poprowadził ks. prałat Zbigniew Pietruszka, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

Rozpoczynając konferencję, ks. bp Andrzej Jeż powiedział m.in.: ?Polska nie ma historii pisanej sprzed przyjęcia chrześcijaństwa, tak jak inne narody. Nasze dzieje ? jak dzieje narodu wybranego ? były pisane przy współudziale Boga i przy Jego towarzyszeniu. Diecezja Tarnowska istnieje od 230 lat, ale nie istnielibyśmy bez dziedzictwa wiary minionych pokoleń Polaków i katolików?. Biskup Tarnowski podał symboliczne wyjaśnienie nazwy plemienia Polan. Zostaliśmy polani wodą chrztu świętego. Od 966 roku 40 pokoleń Polaków stało się dziedzicami owego chrzcielnego polania; my także jesteśmy kolejnym ogniwem w tym łańcuchu pokoleń niosących skarb chrześcijaństwa.

Pierwszy wykład, zatytułowany ?Chrzest Polski i jego konsekwencje?, wygłosił prof. Krzysztof Ożóg, mediewista z Uniwersytetu Jagiellońskiego, kreśląc historyczne początki naszego państwa i dowodząc tezy, iż Mieszko I swoją działalnością wydał ?owoc obfity?.

Mieszko przejął państwo, które istniało już za jego ojca ? Siemomysła. Wówczas bowiem Polanie zaczęli się grodzić i dzięki temu, mimo iż znaleźli się w śmiertelnych kleszczach ? ocaleli. Metodą dendrologiczną, pozwalającą określić datę ścięcia dębiny użytej do budowy grodu z dokładnością do roku, stwierdzono, że działo się to w latach 920 – 940.  Mieszko objął więc państwo, które istniało i  zaczął je powiększać. Przyjmując chrzest wprowadził państwo Polan w świat chrześcijański, cywilizowany, z niezwykłym wyczuciem momentu historycznego. W owym czasie państwo otoczone przez świat pogański z trzech stron, znajdowało się potrzasku zastawionym przez śmiertelnych wrogów. Mieszko I zdecydował się na układ z władcą Czech i przyjął chrzest.

Chrzest księcia Polan miał olbrzymie znaczenie dla Polski, a wynikał ze szczerego nawrócenia władcy ? twierdzi historyk. Wydarzenie to zapoczątkowało proces chrystianizacji, który doprowadził do przyjęcia przez większość mieszkańców ziem polskich religii chrześcijańskiej. Przyjąwszy chrzest, Mieszko żyje według wiary, gorliwie wprowadza chrześcijaństwo wśród poddanych, zabiega o powstanie własnego biskupstwa. I tak się dzieje ? wkrótce,  niespełna 40 lat po przyjęciu chrztu, za sprawą męczeństwa św. Wojciecha, zostaje założone pierwsze biskupstwo z siedzibą w Poznaniu,.

Chrzest władcy i erygowanie biskupstwa zrównały kraj Piastów z innymi chrześcijańskimi krajami Europy. Jedna wiara ? chrześcijaństwo sprzyjała zjednoczeniu kraju. Wiara, Kościół spoiły plemiona w jeden organizm, jeden naród. Monarcha czuł się odpowiedzialny za zbawienie poddanych. Władca troszczył się o Kościół, budował świątynie, utrzymywał rodzące się struktury kościelne, sprawował opiekę nad misją chrystianizacyjną.

Staraniem Bolesława Szczodrego i papieża Grzegorza VII stała metropolia kościelna została odnowiona. Ciągłość Kościoła na ziemiach polskich trwa do tej pory. Mieszko I przyjął ziarno wiary i ono przyniosło plon obfity, a my z tego plonu korzystamy. Jesteśmy tu jako dziedzictwo Mieszka, tworząc wspólnotę narodową.

Prof. Piotr Gliński mówił o ?Obchodach 1050 rocznicy Chrztu Polski?.

W 1966 roku świętowanie jubileuszu Chrztu Polski spotkało się z wielkim sprzeciwem władz komunistycznych, dlatego ograniczyło się tylko do obchodów kościelnych.

Tym razem jest inaczej, obchody kościelne połączono z obchodami państwowymi.  W Poznaniu odbyło się Zebranie Zgromadzenia Narodowego z udziałem Episkopatu Polski i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, który wspaniałe przemówienie o roli chrześcijaństwa w naszych dziejach rozpoczął stwierdzeniem, iż chrzest jest największym wydarzeniem w historii Polski. Bez chrztu, bez tej decyzji nie bylibyśmy narodem, Polakami, wspólnotą państwową i polityczną.

Najważniejsze wartości, jakie niesie chrześcijaństwo to miłość bliźniego, miłosierdzie. Podstawowym wymiarem rozwoju cywilizacyjnego jest zdolność do samoograniczenia; dzięki temu powstaliśmy, rozwijamy się, przetrwaliśmy i wciąż potrafimy sprostać wyzwaniom. Tę  zdolność wywodzimy właśnie z wartości chrześcijańskich.

Mamy kłopot z przypominaniem światu ?Solidarności?, której bez chrześcijaństwa by nie było. Ruch ten czerpał z wartości i symboli i zmienił historię świata.

Po II wojnie światowej nigdy się nie poddaliśmy. Przełomowy był rok 1966. Z obchodów 1000-lecia chrztu Polski, z tamtej niezgody na fakt, iż państwo nie uczestniczyło w uroczystościach milenijnych, wyrósł papież Jan Paweł II, wyrosła ?Solidarność?. Nikt z analityków tego nie przewidział ? to był cud w sensie społecznym, może i transcendentalnym.

Z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotowało konkursy grantowe dla osób i instytucji, które zaplanowały różne inicjatywy dla uczczenia jubileuszu ? przypomniał Wicepremier Gliński.  Ministerstwo wsparło wiele dobrych projektów.

W kolejnej części spotkania ks. dr  Jan Bartoszek prezentował album ?Parafialny Jordan. Chrzcielnice Diecezji Tarnowskiej? ze zdjęciami Kamila Bańkowskiego.

?Chrzcielnica jest ? po ołtarzu i tabernakulum ? miejscem najświętszym w kościele. Chcieliśmy pokazać wszystkie chrzcielnice znajdujące się w kościołach parafialnych w diecezji tarnowskiej, ale również przypomnieć, kto ze znanych, zasłużonych dla Kościoła, państwa, nauki, kultury, sztuki czy społeczności lokalnej został ochrzczony przy tych chrzcielnicach? ? powiedział diecezjalny Asystent Akcji Katolickiej, autor projektu.

Na zakończenie spotkania ks. bp. Andrzej Jeż wręczył albumy prezydentom i starostom, którzy brali udział w projekcie.

Opracowanie: Barbara Hałas, Bożena Kwitowska

Zdjęcia: Bożena Kwitowska, pierwsze zdj. Artur Gawle

 

patrz – galeria

2016-04-27

Zdj. i filmy na stronach:

http://brzesko.naszemiasto.pl/artykul/minister-piotr-glinski-w-tarnowie-podczas-obchodow-rocznicy,3714274,artgal,t,id,tm.html

http://www.imav.tv/wiadomosci/486,wicepremier-piotr-glinski-na-diecezjalnych-obchoda

https://www.youtube.com/watch?v=Is7mpeql7SY