Diec. tarnowska. DWA JUBILEUSZE W PARAFII ŚW. PAWŁA APOSTOŁA W BOCHNI.

Oddziały Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i Akcji Katolickiej z bocheńskiej parafii św. Pawła Apostoła świętowały rocznice swojego powstania ? odpowiednio 20- i 15-lecia. Rocznicowe obchody odbyły się w niedzielę 13 grudnia w tamtejszym kościele parafialnym, a na ich program złożyły się Msza Święta, wystąpienia gości z Krakowa i Kalisza oraz promocja książki, poświęconej rodzicom Prezydenta RP ? Janinie i Janowi Dudom.

 Uroczystość rozpoczęła Msza św.  koncelebrowana, pod przewodnictwem ks. dr Jana Banacha, dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin tarnowskiej kurii. Z kolei okolicznościową homilię wygłosił ks. dr Jan Bartoszek, Asystent Kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej.

W skierowanym słowie Bożym  powiedział: ?Obchody dwudziestej rocznicy Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i piętnastej rocznicy Akcji Katolickiej, które działają przy tej parafii, doskonale wpisują się w Jubileusz Miłosierdzia, ponieważ ofiarna posługa osób zaangażowanych w te stowarzyszenia to oblicza miłosierdzia?. Kaznodzieja przekazał  cenne myśli i wskazania jak pogłębić naszą wiarę i więź z Chrystusem. Kończąc, złożył życzenia obu stowarzyszeniom i wyraził  nadzieję, ?że w bieżącym roku członkowie Akcji Katolickiej i Stowarzyszenia Rodzin Katolickich podejmą szczery wysiłek podwojenia członków w istniejących oddziałach parafialnych?. W koncelebrze udział wzięli m.in. proboszcz miejscowej parafii, ks. prałat Jan Nowakowski oraz ks. Stanisław Bochniarz, który niegdyś sprawował opiekę duszpasterską nad oddziałem SRK.

W uroczystościach uczestniczyła Bożena Kwitowska, Prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej.

 Po Eucharystii był czas na świadectwa Małgorzaty i prof. Zbigniewa Trybułów z Kalisza oraz prof. Janiny Milewskiej-Dudy i prof. Jana Dudy. Małżonkowie opowiedzieli o swoich rodzinach, dając przykład budowania bezcennych i owocujących w przyszłości zdrowych relacji między rodzicami a dziećmi, także z wnukami, czyniąc to w oparciu o wartości chrześcijańskie. Borykali się z rozmaitymi codziennymi trudnościami, realizowali się zawodowo ? jak czas pokazał ? ze znaczącymi osiągnięciami naukowymi, do dziś angażują się także w różne formy działalności publicznej. Prof. Zbigniew Trybuła od wielu lat jest zaangażowany w działalność Akcji Katolickiej, pełni funkcję prezesa Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w Kaliszu oraz w-ce prezesa Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce.   Najważniejsze jednak ? co podkreślali ? jest to, aby wszelkie sprawy, a nade wszystko troskę o dom rodzinny i wychowywanie dzieci, powierzać Bogu i Jemu dać się prowadzić.

 W ramach tego rocznicowego spotkania dla licznie przybyłych mieszkańców Bochni i regionu zorganizowano również możliwość osobistej rozmowy z bohaterami co dopiero wydanej książki pt. ?Rodzice Prezydenta. Janina Milewska-Duda i Jan Tadeusz Duda w rozmowie z Mileną Kindziuk?, w której czytamy m.in.: ?Skoro takie było zrządzenie Opatrzności, że nasz syn został wybrany prezydentem, to znaczy, że jako rodzice mamy obowiązek o nim mówić. Podobnie o naszej rodzinie. Po to, by ludzie wiedzieli, skąd wywodzi się Andrzej Duda, co jest dla niego istotne, jaki system wartości wyznaje. Polacy mają do tego prawo?.

 Stowarzyszenia Rodzin Katolickich przy parafii w Bochni rozpoczęło swoją działalność 26 lutego 1995 r., zaś początki tamtejszego oddziału Akcji Katolickiej sięgają 7 kwietnia 2000 r. Obie grupy mają w dorobku organizację wielu przedsięwzięć o charakterze modlitewnym, konferencyjnym, pielgrzymkowym, czy też konkursowym. Członkowie obydwu tych organizacji spotykają się regularnie w macierzystej świątyni na Mszy Świętej ? w każdą czwartą niedzielę miesiąca o godz. 9.00. Wtedy też wspólnie podejmują tematy ważne dla społeczności lokalnej i na szerszą skalę, inicjując kolejne możliwe przedsięwzięcia. Niewątpliwie te grupy dobrze wpisują się w funkcjonowanie duszpasterstwa parafialnego, pokazują wydatną rolę ludzi świeckich w dziele krzewienia wiary i jej praktycznego przełożenia na życie religijne i społeczne mieszkańców Bochni.

Barbara Hałas, Marek Gruca

patrz ? galeria (foto.: Tomasz Rabjasz)

Diec. tarnowska. DWA JUBILEUSZE W PARAFII ŚW. PAWŁA APOSTOŁA W BOCHNI._001

2016-01-05