Diec. tarnowska. O chrześcijański kształt patriotyzmu ze św. Andrzejem Bobolą.

Międzydiecezjalne spotkanie modlitewno ? formacyjne Akcji Katolickiej w Strachocinie

Wezwanie ?Święty Andrzeju Bobolo ? Patronie Polski, módl się za nami? towarzyszyło około tysiącu członkom Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej, Diecezji Rzeszowskiej i Diecezji Tarnowskiej, którzy spotkali się w sobotę  28 kwietnia w sanktuarium św. Andrzeja Boboli  w Strachocinie koło Sanoka.

W międzydiecezjalnym spotkaniu modlitewno ? formacyjnym ?Chrześcijański kształt patriotyzmu? uczestniczyli: ks. arcybiskup Józef Michalik, senior Archidiecezji Przemyskiej, asystenci diecezjalni Akcji Katolickiej Diecezji Rzeszowskiej ks. Stanisław Potera oraz Tarnowskiej ks. dr Jan Bartoszek, księża asystenci dekanalni i parafialni. Przybyli także: wiceprezes Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej Kazimierz Kryla, prezesi Diecezjalnych Instytutów tj. Danuta Figiela z Przemyśla, Jeremi Kalkowski z Rzeszowa, Robert Rybak z Tarnowa. Obecny był Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław  Ortyl wraz z małżonką.

Program sobotniej uroczystości koncentrował się wokół wspólnej Eucharystii, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. abp Józef Michalik. Ksiądz Arcybiskup zachęcał zebranych, aby w obliczu wyzwań współczesności ożywić w sobie ducha chrześcijańskiego, którego źródłem jest Słowo Boże. – W obronie wiary, etyki i moralności chrześcijańskiej potrzebna jest odwaga i radykalizm w połączeniu z miłością ? podkreślał hierarcha. W oparciu o adhortację papieża Franciszka przypomniał, że do świętości powołani są  wszyscy. Droga do świętości jest trudna, świętość rodzi się w czasie pokonywania przeszkód i pracy nad sobą, czego przykładem jest życie św. Andrzeja Boboli. Ksiądz Arcybiskup zwrócił także uwagę na ważną i odpowiedzialną rolę Akcji Katolickiej w Kościele i zadania, jakie jej wyznaczył w swoim nauczaniu papież Jan Paweł II.

Mszę świętą poprzedziła Droga Krzyżowa z rozważaniami nawiązującymi do życia i męczeńskiej śmierci św. Andrzeja Boboli. Rozważaniom Męki Pańskiej towarzyszyły relikwie Świętego, niesione przez przedstawicieli dekanatów Diecezji Tarnowskiej. .

Po mszy świętej parafianie ze Strachociny z księdzem proboszczem Józefem Niżnikiem ugościli całą, liczną grupę pielgrzymów ciepłym poczęstunkiem, przygotowanym przez tutejszą Akcję Katolicką i Koło Gospodyń. Ksiądz Proboszcz opowiedział zebranym o historii sanktuarium, o świętym Andrzeju, łaskach i cudach otrzymywanych za jego pośrednictwem oraz rozwoju kultu Świętego, do którego on sam się również przyczynił jako świadek objawień w tym miejscu.

W części formacyjnej pielgrzymi wysłuchali dwóch prelekcji. O  ?Zmaganiach  Polaków XIX wieku motywowanych wiarą w walce o niepodległość?  mówił prof. Krzysztof Ożóg z Uniwersytetu Jagiellońskiego, a o patriotyzmie ukazanym w dokumencie Konferencji Episkopatu Polski pt.: ?Chrześcijański kształt patriotyzmu? ? ks. dr Jan Bartoszek ? Dyrektor UNSJPII.

Profesor Ożóg zwrócił uwagę na polskie drogi do niepodległości, polegające na odrodzeniu moralnym i narodowym poprzez odnowienie i umocnienie wiary. Przedstawił wiele postaci duchownych i świeckich, dzisiaj  często zapomnianych i niedocenianych, których  społeczne, patriotyczne i duchowe zaangażowanie było nieocenionym wkładem w odzyskanie wolnej Polski. ?Niepodległość została wymodlona, wypracowana i wywalczona przez Polaków, którzy najpierw stali się wewnętrznie wolnymi, ugruntowanymi w wierze, odpowiedzialnymi za naród? ? powiedział w podsumowaniu prof. Krzysztof Ożóg.

O współczesnym wymiarze patriotyzmu na podstawie dokumentu przyjętego na 375. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie 14 marca 2017 roku mówił ks. dr Jan Bartoszek, przypominając, że patriotyzm jest głęboko wpisany w uniwersalny nakaz miłości bliźniego: ?Dla chrześcijanina, służba ziemskiej ojczyźnie, podobnie jak miłość własnej rodziny, pozostaje zawsze etapem na drodze do ojczyzny niebieskiej, która dzięki nieskończonej miłości Boga obejmuje wszystkie ludy i narody na ziemi.? W nauczaniu Kościoła jest jasno powiedziane, że miłość do własnej ojczyzny nigdy nie może być usprawiedliwieniem dla pogardy, agresji i przemocy. Należy zdecydowanie odróżniać szlachetny patriotyzm otwarty na solidarną współpracę z innymi narodami, oparty na szacunku dla innych kultur, języków, wrażliwy na cierpienie i krzywdę dotykającą innych ludzi i narody od egoistycznego nacjonalizmu ? to tylko niektóre z wybranych myśli w zakresie niezmiernie ważnego dla  współczesnego chrześcijanina i Polaka zagadnienia, które  zreferował ks. Bartoszek.

Spotkanie w miejscu urodzenia św. Andrzeja Boboli, zakończone błogosławieństwem relikwiami Patrona Polski, było jedną z inicjatyw Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej, podjętych w setną rocznicę niepodległości naszego państwa, na którą tak chętnie i licznie odpowiedzieli członkowie oddziałów parafialnych, by  – jak powiedział ks. dr Jan Bartoszek ?uczyć się tutaj umiłowania Ojczyzny, patriotyzmu i radykalizmu wiary?.

Małgorzata Toboła

2018-05-01

galeria – https://photos.google.com

patrz – galeria